Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioinżynieria zwierząt I stopnia IV sem. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)

Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Bioinżynieria zwierząt I stopnia IV sem. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21L 21/22L 22/23L 23/24L
H.4s.EMB.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami biologicznymi regulującymi rozwój embrionalny i funkcje rozrodcze zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt gospodarskich, towarzyszących i laboratoryjnych. Na wykładach omawiane są m. in. sposoby rozmnażania się zwierząt, determinacji płci, gametogeneza, hormonalna regulacja funkcji rozrodczych ssaków, mechanizmy zapłodnienia, przed- i poimlantacyjny rozwój zarodka, funkcje łożyska, a także możliwości sterowania cyklem rujowych i owulacją. Zakres tematyczny ćwiczeń obejmuje anatomię funkcjonalną układu rozrodczego samców i samic, ocenę przydatności samców i samic do rozrodu, ocenę budowy gamet, inseminację, diagnostykę ciąży, ocenę budowy łożysk, przebieg porodu i okresu okołoporodowego. Demonstracje i ćwiczenia praktyczne prowadzone są głównie na materiale izolowanym po uboju i/lub kastracji oraz na zwierzętach gospodarskich utrzymywanych na terenie Stacji Doświadczalnej Katedry.

Strona przedmiotu
H.4s.END.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania jest przypomnienie i zaznajomienie słuchaczy studiów inżynierskich (I stopnia) z funkcjonowaniem i aktywnością oraz rolą hormonów syntetyzowanych przez gruczoły wewnętrznego wydzielania ze szczególnym uwzględnieniem różnic gatunkowych zwierząt gospodarskich. Ponadto omawiane będą zagadnienia dotyczące centralnych i obwodowych regulacji układu endokrynnego. Przedstawione zostaną zagadnienia fizjologiczne i endokrynne dotyczące wzajemnego oddziaływania hormonów syntetyzowanych w różnych gruczołach wewnętrznego wydzielania na utrzymanie homeostazy organizmu.

Strona przedmiotu
H.4s.HIG.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 22 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 22 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 22 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 22 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy wpływu czynników środowiskowych o charakterze makroklimatycznym i mikroklimatycznym na dobrostan zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych. Omówione również zostaną kryteria i metody oceny dobrostanu oraz wybrane zagadnienia związane z oddziaływaniem hodowli na środowisko.

Strona przedmiotu
H.4s.VIT.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.4s.INZ.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.4s.HOD2.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami chowu i hodowli podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich. W ramach przedmiotu omawiane są zasady utrzymania, żywienia, reprodukcji oraz organizacja produkcji takich zwierząt jak bydło, drób, konie, świnie, owce oraz zwierzęta futerkowe.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)