Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
23/24L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 20/21L 21/22Z 21/22L 22/23Z 22/23L 23/24Z 23/24L
H.1s.APR.SM.HZAIZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.1s.APR.SM.HZOIZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnymi problemami występującymi w hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Strona przedmiotu
H.2s.ATH.NI.HZANZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.2s.ATH.SI.HZAHZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.1s.APO.SP.HOPZZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 2 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.ZBZ.AZOW9.SM.HZOUZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.IRB.AKW9.NI.HZONY brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program wykładów obejmuje: zarys historyczny rozwoju akwarystyki, począwszy od udomowienia pierwszych ozdobnych gatunków ryb, aż do nowoczesnych metod chowu i hodowli. Przedstawienie ekosystemów życia ryb, najważniejszych oraz najciekawszych rodzin i gatunków ryb utrzymywanych w akwariach i ich wymagań co do parametrów wody, żywienia i warunków niezbędnych dla ich rozrodu. Na ćwiczeniach demonstrowany jest sposób zakładania akwarium domowego, osprzęt akwarystyczny, środki i zabiegi służące utrzymaniu równowagi biologicznej w akwarium oraz możliwości rozrodu ryb. Przedstawione są także możliwości budowy akwariów morskich oraz gatunki zwierząt i roślin, które mogą być interesującym obiektem obserwacji i hodowli obok, lub zamiast ryb ozdobnych.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.AKW9.NI.HZONZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program wykładów obejmuje: zarys historyczny rozwoju akwarystyki, począwszy od udomowienia pierwszych ozdobnych gatunków ryb, aż do nowoczesnych metod chowu i hodowli. Przedstawienie ekosystemów życia ryb, najważniejszych oraz najciekawszych rodzin i gatunków ryb utrzymywanych w akwariach i ich wymagań co do parametrów wody, żywienia i warunków niezbędnych dla ich rozrodu. Na ćwiczeniach demonstrowany jest sposób zakładania akwarium domowego, osprzęt akwarystyczny, środki i zabiegi służące utrzymaniu równowagi biologicznej w akwarium oraz możliwości rozrodu ryb. Przedstawione są także możliwości budowy akwariów morskich oraz gatunki zwierząt i roślin, które mogą być interesującym obiektem obserwacji i hodowli obok, lub zamiast ryb ozdobnych.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.AKW9.SM.HBIOZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program wykładów obejmuje: zarys historyczny rozwoju akwarystyki, począwszy od udomowienia pierwszych ozdobnych gatunków ryb, aż do nowoczesnych metod chowu i hodowli. Przedstawienie ekosystemów życia ryb, najważniejszych oraz najciekawszych rodzin i gatunków ryb utrzymywanych w akwariach i ich wymagań co do parametrów wody, żywienia i warunków niezbędnych dla ich rozrodu.

Na ćwiczeniach demonstrowany jest sposób zakładania akwarium domowego, osprzęt akwarystyczny, środki i zabiegi służące utrzymaniu równowagi biologicznej w akwarium oraz możliwości rozrodu ryb. Przedstawione są także możliwości budowy akwariów morskich oraz gatunki zwierząt i roślin, które mogą być interesującym obiektem obserwacji i hodowli obok, lub zamiast ryb ozdobnych.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.AKWA9.SM.HZOUZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć obejmuje: zarys historyczny rozwoju akwarystyki, począwszy od udomowienia pierwszych ozdobnych gatunków ryb, aż do nowoczesnych metod chowu i hodowli. Przedstawienie ekosystemów życia ryb, najważniejszych oraz najciekawszych rodzin i gatunków ryb utrzymywanych w akwariach i ich wymagań co do parametrów wody, żywienia i warunków niezbędnych dla ich rozrodu. Na ćwiczeniach demonstrowany jest sposób zakładania akwarium domowego, osprzęt akwarystyczny, środki i zabiegi służące utrzymaniu równowagi biologicznej w akwarium oraz możliwości rozrodu ryb. Przedstawione są także możliwości budowy akwariów morskich oraz gatunki zwierząt i roślin, które mogą być interesującym obiektem obserwacji i hodowli obok, lub zamiast ryb ozdobnych.

Strona przedmiotu
H.F47.AK1.SI.HZATZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.F47.AK1.SI.HZOTZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Morfologia i budowa wewnętrzna ryb w zależności od miejsca bytowania i sposobów odżywiania.

Systematyka i klasyfikacja ryb akwariowych pochodzących z różnych kontynentów.

Fizjologia i funkcjonowanie układów i narządów odpowiedzialnych za utrzymanie równowagi jonowej i osmotycznej ryb słodkowodnych i morskich.

Zagadnienia związane z rozrodem ryb ozdobnych, z regulacją endokrynną procesów oogenezy i spermatogenezy oraz dojrzałością płciową u różnych gatunków ryb. Porusza zagadnienia dotyczące rozwoju embrionalnego, opieki nad potomstwem ryb ozdobnych.

Złożoność i dynamika funkcjonowania ekosystemów wodnych – potoków, rzek, jezior i innych zbiorników wód, problemy antropogenicznych zagrożeń i możliwości ich ochrony. Metody analizy liczebności i zagęszczenia populacji oraz dynamiki zmian zachodzących w biocenozach.

Strona przedmiotu
H.F57.AK2.SI.HZATZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.F57.AK2.SI.HZOTY brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia dotyczące aspektów genetyki ryb, które mają związek z funkcjonowaniem układu rozrodczego i procesami dojrzewania płciowego. Przedstawienie praktycznych sposobów manipulacji genetycznych i wpływania na poprawę cech użytkowych ryb.

Projektowanie, zakładanie i utrzymanie akwariów morskich. Zagadnienia bioróżnorodności i biologii zwierząt wykorzystywanych w tego rodzaju hodowlach, technik przygotowania wody, sprzętu, oraz opieki nad gotowym akwarium.

Zagadnienia z zakresu podstaw profilaktyki i terapii ryb ozdobnych, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej spotykanych jednostek chorobowych i ich rozpoznawania.

Zasady żywienia wybranych rodzin ryb ozdobnych w okresie wzrostu i rozrodu, wpływ składników pokarmowych i dodatków witaminowo - mineralnych na wzrost, rozród oraz zdrowie i ekspozycyjność ryb.

Praktyczny pokaz prac koniecznych przy zabudowie i urządzaniu akwarium.

Strona przedmiotu
H.F57.AK2.SI.HZOTZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia dotyczące aspektów genetyki ryb, które mają związek z funkcjonowaniem układu rozrodczego i procesami dojrzewania płciowego. Przedstawienie praktycznych sposobów manipulacji genetycznych i wpływania na poprawę cech użytkowych ryb.

Projektowanie, zakładanie i utrzymanie akwariów morskich. Zagadnienia bioróżnorodności i biologii zwierząt wykorzystywanych w tego rodzaju hodowlach, technik przygotowania wody, sprzętu, oraz opieki nad gotowym akwarium.

Zagadnienia z zakresu podstaw profilaktyki i terapii ryb ozdobnych, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej spotykanych jednostek chorobowych i ich rozpoznawania.

Zasady żywienia wybranych rodzin ryb ozdobnych w okresie wzrostu i rozrodu, wpływ składników pokarmowych i dodatków witaminowo - mineralnych na wzrost, rozród oraz zdrowie i ekspozycyjność ryb.

Praktyczny pokaz prac koniecznych przy zabudowie i urządzaniu akwarium.

Strona przedmiotu
H.4s.AIT.SI.HZOTZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu akwarystyka i terrarystyka studenci specjalności Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych mają okazję zapoznać się z podstawową wiedzą i umiejętnościami związanymi z hodowlą ryb akwariowych oraz utrzymywanych w terrariach płazów i gadów.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.AKSW9.SI.HZAHZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.ZBZ.AKWS9.NI.HZANZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.RAZ.ACA9.SM.HZOUZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu będzie zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu immunologii na temat alergii, czynników ją powodujących, mechanizmów reakcji alergicznych, immunoterapii, rodzajów nadwrażliwości, GMO jako potencjalnego źródła alergenów, uczulenia na alergeny zwierząt, chorób autoimmunizacyjnych, autotolerancji. Student będzie miał możliwość zaznajomienia się z możliwościami rozpoznawania typów reakcji immunologicznych, rozpoznawania środowiskowych i genetycznych czynników ryzyka występowania oraz możliwości profilaktyki alergii i chorób autoimmunizacyjnych

Strona przedmiotu
H.RAZ.ACHA9.NI.HZANZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.RAZ.ACHA9.SI.HZAHZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.RAZ.ACHA9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu będzie zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu immunologii na temat alergii, czynników ją powodujących, mechanizmów reakcji alergicznych, immunoterapii, rodzajów nadwrażliwości, GMO jako potencjalnego źródła alergenów, uczulenia na alergeny zwierząt, chorób autoimmunizacyjnych, autotolerancji. Student będzie miał możliwość zaznajomienia się z możliwościami rozpoznawania typów reakcji immunologicznych, rozpoznawania środowiskowych i genetycznych czynników ryzyka występowania oraz możliwości profilaktyki alergii i chorób autoimmunizacyjnych

Strona przedmiotu
H.ZHB.ALER9.SI.HZOHY brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu będzie zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu immunologii na temat alergii, czynników ją powodujących, mechanizmów reakcji alergicznych, immunoterapii, rodzajów nadwrażliwości, GMO jako potencjalnego źródła alergenów, uczulenia na alergeny zwierząt, chorób autoimmunizacyjnych, autotolerancji. Student będzie miał możliwość zaznajomienia się z możliwościami rozpoznawania typów reakcji immunologicznych, rozpoznawania środowiskowych i genetycznych czynników ryzyka występowania oraz możliwości profilaktyki alergii i chorób autoimmunizacyjnych

Strona przedmiotu
H.ZDZ.AUZ9.SM.HBIOZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest prezentacja niekonwencjonalnych form użytkowania zwierząt w walce biologicznej, medycynie, w ochronie środowiska przyrodniczego i jako źródła pokarmu.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.AUZ9.SM.HETOZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.7s.ADMHZ.SI.HZOPY brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.7s.ADMHZ.SI.HZOPZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.1s.ANA.SM.HZOZZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pracą laboratorium paszowego. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z zasadami pobierania próbek pasz do analizy i zasadami postępowania z próbką w chemicznym laboratorium paszowym oraz metodykami wykonywania analiz chemicznych.

Studenci nauczą się naważać próbki pasz do analizy oraz wykonają osobiście wybrane analizy. Przeprowadzą obliczenia zawartości masy organicznej, przeliczenia składu na 100%sm. Dowiedzą się jak należy interpretować uzyskane wyniki oraz jakie błędy są najczęściej popełniany w trakcie analizy.

Strona przedmiotu
H.GHZ.AGPO9.SI.HZAHZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.1s.ANA.SM.HBIOZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 35 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 35 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 35 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 35 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania jest zapoznanie studentów kierunku Bioinżynieria zwierząt z podstawowymi pojęciami oraz nowoczesnymi metodami i technikami analitycznymi stosowanymi w badaniach naukowych: technikami chromatograficznymi, spektrofotometrycznymi, metodami stosowanymi w proteomice, analizie kwasów nukleinowych, metodami służącymi do oznaczania hormonów i białek oraz mikroskopią fluorescencyjną.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)