Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia stosowana II stopnia I sem. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)

Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Biologia stosowana II stopnia I sem. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 21/22Z 22/23Z 23/24Z
H.1s.ANA.SM.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 35 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 35 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 35 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 35 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania jest zapoznanie studentów kierunku Bioinżynieria zwierząt z podstawowymi pojęciami oraz nowoczesnymi metodami i technikami analitycznymi stosowanymi w badaniach naukowych: technikami chromatograficznymi, spektrofotometrycznymi, metodami stosowanymi w proteomice, analizie kwasów nukleinowych, metodami służącymi do oznaczania hormonów i białek oraz mikroskopią fluorescencyjną.

Strona przedmiotu
H.1s.BHP.SM.HBIOZ.J brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.1s.BIO.SM.HBIOZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 4 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 11 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 4 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 11 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.1s.MOL.SM.HBIOZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.1s.GAT.SM.HBIOZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu przybliżają pojęcia introdukcji i translokacji gatunków bytujących w środowisku wód słodkich. Studenci zapoznają się z treścią zapisów rozporządzeń unijnych oraz krajowych dotyczących inwazyjnych gatunków obcych (IGO) obecnych w wodach Polski. Poznają cele zamierzonych i przyczyny przypadkowych introdukcji IGO w Polsce, jak również efekty ich bytowania w ekosystemach wodnych. Poznają gatunki uznane za IGO niebezpieczne dla Unii i Polski, a także sposoby ich zwalczania i zapobiegania ich rozprzestrzenianiu.

Strona przedmiotu
H.1s.MNP.SM.HBIOZ.L
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.1s.MET.SM.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnego planowania doświadczeń, przeprowadzania obliczeń statystycznych na danych liczbowych uzyskanych w doświadczeniach oraz poprawnej interpretacji wyników. Wykłady rozpoczynają się od przypomnienia wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, a następnie omawiane są podstawowe testy statystyczne służące do weryfikacji różnych hipotez statystycznych, z omówieniem założeń, jakie muszą być spełnione w przypadku stosowania poszczególnych testów (m.in. test t Studenta dla grup niezależnych i par skorelowanych, test dla proporcji, analiza wariancji w różnych układach doświadczenia, test chi-kwadrat, regresja i korelacja liniowa, testy nieparametryczne). Ćwiczenia prowadzone są w pracowni komputerowej, w której studenci korzystając z pakietu programów statystycznych SAS, rozwiązują zadania dotyczące analizy przykładowych danych doświadczalnych i poprawnej interpretacji wyników.

Strona przedmiotu
H.1s.TEC.SM.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami przygotowania i obrazowania materiału biologicznego stosowanymi w biologii komórki i histologii, a także nauka przeprowadzania eksperymentów z użyciem różnego typu mikroskopów. W ramach ćwiczeń wykonywane są preparaty mikroskopowe (parafinowe, mrożeniowe, wymazy i rozmazy) oraz ich dokumentacja fotograficzna i komputerowa analiza obrazu. Studenci zapoznają się ze sposobem pobierania, utrwalania oraz zatapiania materiału biologicznego. Wykonywane są barwienia różnych struktur komórkowych i tkankowych, określanie aktywność wybranych enzymów, wykrywanie substancji o charakterze antygenowym za pomocą znakowanych przeciwciał, a także lokalizacja sekwencji powtarzalnych w genomie zwierząt z wykorzystaniem Fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ.

Strona przedmiotu
H.1s.MAR.SM.HBIOZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student ma możliwość zapoznania się z wiedzą na temat rodzajów markerów genetycznych i ich klasyfikacji ze względu na budowę i sposób identyfikacji, charakterystyki allotypii immunoglobulin i lipoproteidów, polimorfizmu markerów klasy I i II, jak również prezentowana jest informacja o ewolucyjnych zmianach dotyczących mutacji w markerach genetycznych, metod analizy porównawczej sekwencji DNA i zaawansowanych technik molekularnych wykorzystywanych w celu poprawy selekcji i dobrostanu zwierząt.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)