Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo i jakość w opracowywaniu nowych produktów żywnościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.6s.BJOP.SI.TJBJY.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo i jakość w opracowywaniu nowych produktów żywnościowych
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Jakość i bezpieczeństwo opracowania nowych produktów

Rozwój przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych produktów

Strategia produktu

Koło korzyści, strategia ceny, strategia marki, badania marketingowe

Promocja i dystrybucja nowych produktów

Kształtowanie jakości nowych produktów żywnościowych

Wartość żywieniowa i trwałość

Rola konsumenta w opracowywaniu nowych produktów

Ocena sensoryczna i prognozowanie cech jakościowych nowych produktów

Opakowanie jako element jakości i marketingu nowych produktów

Nowe technologie w przetwórstwie żywności i gastronomii

Przyczyny sukcesów i porażek nowych produktów

Benchmarking – porównawcza ocena efektów działania przedsiębiorstwa w zakresie nowych produktów

Wdrażanie wyników prac badawczych w zakresie nowych produktów

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć:

Omówienie zasad praktycznego opracowywania nowych produktów.

Wybór produktu, opracowanie receptury, dobór technologii, opracowanie ankiety konsumenckiej i karty oceny sensorycznej produktu.

Praktyczne wykonanie produktu w laboratorium – badania wstępne

Praktyczne wykonanie produktu w laboratorium – opracowanie prototypu .

Konsumencka ocena wytworzonych produktów (ocena organoleptyczna i badania ankietowe).

Prezentacja procesu opracowywania poszczególnych produktów ze szczególnym uwzględnieniem wniosków wynikających z oceny konsumenckiej i badań ankietowych, przewidywana strategia marketingowa.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pisemnego sprawozdania.

Literatura:

Podstawowa

1. Developing New Functional Food and Nutraceutical Products, red. Debasis Bagchi and Sreejayan Nair, Elsevier, Amsterdam 2017.

2. Wymagania W Zakresie Znakowania Produktów Spożywczych, CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE, Radom 2015.

Uzupełniająca

1. PANASIEWICZ i in. 2014. Wybrane aspekty innowacyjności oraz zasad i procedur opracowywania nowego produktu spożywczego, Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 3/4, 15-19.

2. Zasady opracowywania nowych produktów z uwzględnieniem oczekiwań konsumentów, na przykładzie mięsa i jego przetworów, ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2004, 1 (38), 120 – 133.

3. Czajkowska i in., Rola konsumenta w procesie projektowania nowych produktów spożywczych, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 575, 2013, 23–32.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Rozumie zagadnienia związane z rozwojem przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych produktów. Rozumie zagadnienia takie jak: strategia nowego produktu, koło korzyści, strategia ceny, strategia marki, badania marketingowe.

Rozumie rolę opakowania nowego produktu jako elementu jakości i marketingu. Zna zasady dystrybucji i promocji nowych produktów. Umie omówić rolę konsumenta w opracowywaniu nowych produktów.

Zna zasady oceny sensorycznej i prognozowania cech jakościowych nowych produktów. Zna zasady kształtowania jakości nowych produktów żywnościowych. Umie ocenić wartość żywieniową i trwałość produktów.

Zna nowe technologie w przetwórstwie żywności i gastronomii. Zna zasady wdrażania wyników prac badawczych w zakresie nowych produktów. Zna przyczyny sukcesów i porażek nowych produktów. Rozumie zagadnienia związane z benchmarkingiem w zakresie nowych produktów.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Potrafi przygotować formularz ankietowy, przeprowadzić ankietę i opracować jej wyniki. Potrafi zaplanować recepturę nowego produktu i go wykonać. Potrafi przygotować formularz oceny sensorycznej nowego produktu, wykonać ocenę, opracować i zaprezentować wyniki.

Potrafi przedstawić podstawy technologii produkcji wybranego artykułu spożywczego posługując się schematem i opisem. Potrafi dobrać urządzenia produkcyjne do założonej wielkości produkcji i zestawić je w ciąg technologiczny. Potrafi dobrać odpowiedni materiał opakowaniowy dla danego produktu. Umie zaplanować kampanię reklamową produktu.

W oparciu o założoną wielkość produkcji potrafi sporządzić bilans materiałowy i kosztorys produkcji nowego artykułu żywnościowego i potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej opracowywanego projektu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Cechuje się zdolnością do wyrażania obiektywnych ocen pracy swojej oraz zespołu. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej

Kreatywnie rozwiązuje problemy analityczne oraz organizuje warsztat pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie wykładów na podstawie

egzaminu pisemnego złożonego z pytań testowych i otwartych (ocena pozytywna min. 51%) – udział w ocenie końcowej modułu 70%.

Ćwiczenia laboratoryjne

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

oddania projektu (na ocenę co najmniej dostateczną) - udział w ocenie końcowej modułu 30%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sikora
Prowadzący grup: Magdalena Krystyjan, Marek Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sikora
Prowadzący grup: Magdalena Krystyjan, Marek Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sikora
Prowadzący grup: Magdalena Krystyjan, Marek Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Krystyjan, Marek Sikora
Prowadzący grup: Magdalena Krystyjan, Marek Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.