Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia-bezkręgowce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ZOB.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia-bezkręgowce
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie poszerzenie wiedzy studentów z zakresu zoologii systematycznej, a także z teoriami i możliwymi drogami ewolucji układów. Poruszane są też przystosowania do środowiska i zajmowanie różnych siedlisk przez zwierzęta bezkręgowe

Pełny opis:

Wykłady:

Protozoa

Mesozoa, Porifera, Coelenterata

Plathelminthes

Nemathelminthes

Coelomata – Annelida

Arthropoda – Crustacea

Arthropoda – Chelicerata

Arthropoda – Insecta

Mollusca

Echinodermata

Chordata

Omówienie zagadnień egzaminacyjnych

Ćwiczenia:

Pierwotniaki wolnożyjące

Pierwotniaki pasożytnicze, symbionty

Gąbki i jamochłony

Robaki płaskie: wirki i przywry

Robaki płaskie: tasiemce

Robaki obłe: nicienie pasożytnicze

Pierścienice: skąposzczety, wieloszczety, pijawki

Stawonogi: skorupiaki

Stawonogi pajęczaki

Stawonogi: owady morfologia, anatomia

Przegląd rzędów owadów : rozwój prosty

Przegląd rzędów owadów: rozwój złożony

Mięczaki: ślimaki, małże, głowonogi (2 godz.)

Szkarłupnie

Zaliczenie

Literatura:

Hempel-Zawitkowska J. Zoologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996.

Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa, 1982.

Grabda E. Zoologia - Bezkręgowce. PWN, Warszawa, 1985.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Poznaje najnowsze metody systematyzowania zwierząt bezkręgowych

Rozróżnia organizmy bezkręgowe na różnych poziomach organizacji życia

Tłumaczy adaptacje bezkręgowców do różnych środowisk

Opisuje bezkręgowce nowo poznane i mało znane

Umiejętności

Stosuje techniki mikroskopowe do rozpoznawania różnych grup bezkręgowców

Ocenia budowę bezkręgowców

Stosuje wiedzę do rozpoznawania różnych grup systematycznych bezkręgowców

Kompetencje społeczne

Docenia potrzebę pogłębiania wiedzy zoologicznej

Ma świadomość znaczenia i roli organizmów bezkręgowych w życiu człowieka i w środowisku

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Grześ, Sławomir Kornaś
Prowadzący grup: Sławomir Kornaś, Mateusz Okrutniak, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Grześ, Sławomir Kornaś
Prowadzący grup: Sławomir Kornaś, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Sławomir Kornaś, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Adam Tofilski, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Sylwia Łopuch, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Magdalena Trela, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)