Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i praca inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.7s.SPIh.SI.TJBJY.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca inżynierska
Jednostka: Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 15.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Seminarium

Tematyka zajęć:

Omówienie struktury pracy pisemnej oraz warunków ukończenia studiów I stopnia.

Zasady wykorzystania literatury dotyczącej zagadnień jakości i bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego z zachowaniem prawa własności intelektualnej autorów.

Przedstawienie działalności naukowej Katedry Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, tematyki badawczej poszczególnych pracowników. Omówienie i wybór tematów prac inżynierskich.

Prezentacje studentów założeń swoich prac inżynierskich na wybrany temat z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego. Przedstawienie i omówienie zebranych materiałów. Konsultacje w zakresie pisania kolejnych części pracy inżynierskiej. Złożenie pracy inżynierskiej

Literatura:

Podstawowa

1. Achremowicz B., Wesołowska-Janczarek M. 2001. Poradnik dla dyplomantów. Wyd. AR w Lublinie.

2. Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa.

3. Czasopisma krajowe i zagraniczne z zakresu nauki o żywności

Uzupełniająca

1. Majchrzak J., Mendel T., 2009. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wyd. AE w Poznaniu.

2. Procedura przygotowywania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Technologii Żywności (WTŻ) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie http://wtz.ur.krakow.pl/zasoby/8/Procedura.pdf

3. Informacje dla studenta oraz nauczyciela - opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej z wykorzystaniem modułu APD; http://www.ar.krakow.pl/

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Zna podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Formułuje cel, zakres pracy, zestawia literaturę, konstruuje tabele wykresy i inne elementy graficzne pracy seminaryjnej i inżynierskiej. Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników, uogólnień i wyciągania wniosków.

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej) oraz pisania pracy inżynierskiej w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Wykazuje aktywność w trakcie dyskusji dotyczącej różnych zagadnień związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego.

Dostrzega różnice między kontynuacją kształcenia a podjęciem pracy zawodowej. Jest otwarty na konstruktywną krytykę i gotowy rozważyć propozycje innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium

Zaliczenie zajęć na podstawie :

- oceny aktywnego uczestnictwa w dyskusji - udział w ocenie końcowej modułu – 30%

- przygotowania, wygłoszenia i oddania w formie drukowanej prezentacji - udział w ocenie końcowej modułu 70%.

Do zaliczenia wymagane jest oddanie pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Domagała
Prowadzący grup: Jacek Domagała, Piotr Kulawik, Władysław Migdał, Marek Sady, Maria Walczycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Domagała
Prowadzący grup: Genowefa Bonczar, Jacek Domagała, Władysław Migdał, Dorota Najgebauer-Lejko, Marek Sady, Maria Walczycka, Marzena Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Migdał
Prowadzący grup: Władysław Migdał, Agnieszka Pluta-Kubica, Ewelina Węsierska, Marzena Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Migdał
Prowadzący grup: Magda Filipczak-Fiutak, Władysław Migdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Migdał
Prowadzący grup: Władysław Migdał, Agnieszka Pluta-Kubica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.