Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł kierunkowy 5: Analiza jakości surowców, półproduktów i produktów browarniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F5.MK52.SI.TBSBY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moduł kierunkowy 5: Analiza jakości surowców, półproduktów i produktów browarniczych
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Analiza jakości w browarnictwie

Pełny opis:

Zakres wykładów:

Kontrola jakości w browarnictwie i słodownictwie

Analityka laboratoryjna w słodownictwie

Analityka laboratoryjna w dziale warzelni

Analityka laboratoryjna w dziale fermentacji

Zakres ćwiczeń:

Analiza jakości wody, słodu i chmielu

Analiza jakości brzeczki i młóta

Analiza jakości piwa

Analiza jakości drożdży i bakterii

Studium przypadku - zadanie analityczne sprawdzenie nabytych umiejętności

Efekty uczenia się:

Student zna:

- podstawowe zasady kontroli jakości w słodowni i browarze

- potrzebę i zasady analizy jakościowej surowców, półproduktów i produktów browarniczych

- wady i zalety poszczególnych metod analitycznych

Student potrafi:

przeprowadzić analizę jakości wody, słodu i chmielu

przeprowadzić analizę jakości brzeczki słodowej

przeprowadzić analizę jakości piwa

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów:

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 40%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- indywidualnej pracy praktycznej - zadanie analityczne w laboratorium - udział w ocenie końcowej modułu 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Olga Hrabia, Aleksander Poreda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)