Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezkręgowce w hodowlach amatorskich 2 H.F57.BH2.SI.HZOTY
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura

1. Jura Cz. Bezkręgowce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

2. Banaszak J. Życie pszczół, Warszawa-Poznań 1993

3. Wilson E.O. Społeczeństwa owadów, Warszawa 1979

4. Encyklopedia pszczelarska – praca zbiorowa, Warszawa 2013

5. Dylewska M. Nasze trzmiele. Ośrodek Doradztwa Rolniczego APW, Karniowice 1996

6. FAO, State of world aquaculture 2008, 2010, 2012, 2014

7. Aquaculture in Australia, materiały z UTAS (University of Tasmania), School of Aquaculture in Lonceston.

8. Kozak P., et al. 2013. Biologie a chov raku. Fakullta Rybarstvi a Ochrany Vod, Jichoceska Univetzita v Ceskich Budejovicach

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna zasady podziału systematycznego zwierząt i pozycje bezkręgowców w taksonomii organizmów

Opisuje różnorodność gatunkową bezkręgowców oraz ich znaczenie dla człowieka

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu hodowli i chowu bezkręgowców (hodowle amatorskie, zwierzęta karmowe, zwierzęta wystawowe, pszczelarstwo)

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Zna zasady podziału systematycznego zwierząt i pozycje bezkręgowców w taksonomii organizmów

Opisuje różnorodność gatunkową bezkręgowców oraz ich znaczenie dla człowieka

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu hodowli i chowu bezkręgowców (hodowle amatorskie, zwierzęta karmowe, zwierzęta wystawowe, pszczelarstwo)

Umiejętności

Potrafi zorganizować i prowadzić hodowlę różnych grup systematycznych bezkręgowców

Ma umiejętność właściwej pielęgnacji różnych taksonów bezkręgowców

Posiada zdolność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce

Kompetencje społeczne

Kreatywny w organizowaniu i prowadzeniu hodowli zwierząt z niższych taksonów (bezkręgowce)

Wrażliwy na rolę bezkręgowców w ekosystemach

Ma świadomość wpływu wykorzystania tych zwierząt w środowisku i dla człowieka

Zakres tematów:

1. Skorupiaki - charakterystyka gatunków utrzymywanych w akwakulturach 4 godz.

2. Wije – biologia oraz znaczenie w hodowlach amatorskich 2 godz.

3. Owady – biologia oraz znaczenie w hodowlach amatorskich. Przegląd najczęściej hodowanych rzędów 3 godz.

4. Biologia pszczół: samotnych, przedspołecznych i społecznych. Biologia trzmieli. Apiologia - stanowisko systematyczne pszczół. Budowa morfologiczna pszczół w aspekcie przystosowania do pobierania pożytku i funkcjonowania w rodzinie pszczelej. Barwy i zapachy kwiatów, a wrażliwość narządów zmysłów pszczół. Produkty pszczele. Rola pszczół w środowisku przyrodniczym: praca pszczół w czasie zdobywania pożytku i zapylania roślin. Współczesne zagrożenia pszczoły miodnej i pszczół dziko żyjących 5 godz.

5. Zaliczenie 1 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30, sala 321
Ewa Drąg-Kozak, Irena Grześ 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Jubileuszowy
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.