Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji 3 semestr I stopień Sztuka ogrodowa O.3s.SI.OOSXY16/17Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
O.FZ.FRO.SI.OOSXY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na dekoracyjność roślin ozdobnych w terenach zieleni i wnętrzach. Tematyka wiąże się z podstawami procesów fizjologicznych modyfikowanych przez czynniki abiotyczne i biotyczne występujące w środowisku życia roślin ozdobnych. Duży nacisk położony jest na aspekty praktyczne. Efektem kształcenia jest rozumienie procesów fizjologicznych w kontekście dekoracyjności roślin ozdobnych oraz możliwości regulacji poprzez czynniki zewnętrzne.

Strona przedmiotu
O.FZ.NAS.SI.OOSXY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest przedstawienie specyfiki produkcji materiału siewnego roślin ozdobnych. Szczególna uwaga jest poświęcona tematyce związanej z omówieniem parametrów jakościowych nasion oraz metodami oceny jakości nasion. Zajęcia pozwalają na zapoznanie się studentów z budową anatomiczną i morfologiczną nasion roślin ozdobnych.

Strona przedmiotu
O.FZ.OPS.SI.OOSXY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biologią i szkodliwością ważniejszych gatunków stawonogów i wybranych zwierząt powodujących uszkodzenia roślin ozdobnych w szklarniach, oranżeriach, w pomieszczeniach (rośliny doniczkowe w biurach i innych budynkach ), jak też przedstawienie metod ograniczania ich liczebności, w zależności od miejsca występowania.

Strona przedmiotu
O.FL.RCE.SI.OOSXY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z doborem i zastosowaniem ozdobnych roślin cebulowych, bulwiastych oraz kłączowych. Projektowanie kompozycji z udziałem roślin cebulowych. Praca z roślinami cebulowymi na kolekcji dydaktycznej

Strona przedmiotu
O.FZ.SOG.SI.OOSXY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Relacje ludzie – rośliny w odniesieniu do jakości życia i integracji społecznej. Definicja socjoogrodnictwa. Znaczenie ogrodnictwa w resocjalizacji, reintegracji społecznej, rozwoju świadomości ekologicznej, budowanie więzi społecznych. Przykłady akcji społecznych promujących działania ekologiczne i ogrodnicze, przykłady ogrodów komunalnych.

Strona przedmiotu
O.FZ.UZW.SI.OOSXY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z wartością biologiczną, kulturotwórczą Vitis vinifera.

Przedstawienie zastosowania winorośli w przestrzeni ogrodu oraz zasadami zakładania winnicy amatorskiej, a także podstawami enologii.

Strona przedmiotu
O.FZ.UPR.SI.OOSXY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie szerokiego asortymentu roślin do suchych kompozycji i prowadzenia zajęć z hortiterapii. Omówienie metod preparowania i konserwowania roślin do tworzenia zestawów przydatnych w terapii zajęciowej.

Strona przedmiotu
O.FZ.WAD.SI.OOSXY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zaprezentowanie możliwości wykorzystania rośliny warzywnych o walorach dekoracyjnych w ogrodach. Omówienie gatunków i odmian warzyw posiadających cechy atrakcyjne dla projektantów i użytkowników ogrodów. Zapoznanie z wykorzystaniem kulinarnym roślin ozdobnych. Omówienie wymagań środowiskowych warzyw dekoracyjnych, zasad produkcji i pielęgnacji oraz doboru roślin w aranżacjach ogrodowych, ich zmienności sezonowej oraz podstawowych elementów wartości odżywczej. Wykorzystanie egzotycznych roślin jadalnych w ogrodach.

Strona przedmiotu
O.FZ.ZWO.SI.OOSXY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z szerokim asortymentem roślin zielarskich uprawianych w ogrodach. Student poznaje biologię, odmiany, sposób uprawy roślin zielarskich, a także ich walory ozdobne. Zaznajamia się ponadto z właściwościami leczniczymi i wartością prozdrowotną ziół. Omawiane są zasady doboru gatunków zależnie od warunków środowiskowych, planowanego przeznaczenia i tematu ogrodu, w powiązaniu z biologią i wymaganiami uprawowymi roślin. Uwzględnione są sposoby zasady pielęgnacji roślin w założeniach ogrodowych o funkcjach użytkowych, a równocześnie dekoracyjnych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)