Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji 3 semestr I stopień Sztuka ogrodowa O.3s.SI.OOSXY16/17Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
O.FZ.NAS.SI.OOSXY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest przedstawienie specyfiki produkcji materiału siewnego roślin ozdobnych. Szczególna uwaga jest poświęcona tematyce związanej z omówieniem parametrów jakościowych nasion oraz metodami oceny jakości nasion. Zajęcia pozwalają na zapoznanie się studentów z budową anatomiczną i morfologiczną nasion roślin ozdobnych.

Strona przedmiotu
O.FZ.FRO.SI.OOSXY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na dekoracyjność roślin ozdobnych w terenach zieleni i wnętrzach. Tematyka wiąże się z podstawami procesów fizjologicznych modyfikowanych przez czynniki abiotyczne i biotyczne występujące w środowisku życia roślin ozdobnych. Duży nacisk położony jest na aspekty praktyczne. Efektem kształcenia jest rozumienie procesów fizjologicznych w kontekście dekoracyjności roślin ozdobnych oraz możliwości regulacji poprzez czynniki zewnętrzne.

Strona przedmiotu
O.FZ.OPS.SI.OOSXY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biologią i szkodliwością ważniejszych gatunków stawonogów i wybranych zwierząt powodujących uszkodzenia roślin ozdobnych w szklarniach, oranżeriach, w pomieszczeniach (rośliny doniczkowe w biurach i innych budynkach ), jak też przedstawienie metod ograniczania ich liczebności, w zależności od miejsca występowania.

Strona przedmiotu
O.FZ.UZW.SI.OOSXY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z wartością biologiczną, kulturotwórczą Vitis vinifera.

Przedstawienie zastosowania winorośli w przestrzeni ogrodu oraz zasadami zakładania winnicy amatorskiej, a także podstawami enologii.

Strona przedmiotu
O.FZ.WAD.SI.OOSXY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zaprezentowanie możliwości wykorzystania rośliny warzywnych o walorach dekoracyjnych w ogrodach. Omówienie gatunków i odmian warzyw posiadających cechy atrakcyjne dla projektantów i użytkowników ogrodów. Zapoznanie z wykorzystaniem kulinarnym roślin ozdobnych. Omówienie wymagań środowiskowych warzyw dekoracyjnych, zasad produkcji i pielęgnacji oraz doboru roślin w aranżacjach ogrodowych, ich zmienności sezonowej oraz podstawowych elementów wartości odżywczej. Wykorzystanie egzotycznych roślin jadalnych w ogrodach.

Strona przedmiotu
O.FL.RCE.SI.OOSXY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z doborem i zastosowaniem ozdobnych roślin cebulowych, bulwiastych oraz kłączowych. Projektowanie kompozycji z udziałem roślin cebulowych. Praca z roślinami cebulowymi na kolekcji dydaktycznej

Strona przedmiotu
O.FZ.SOG.SI.OOSXY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Relacje ludzie – rośliny w odniesieniu do jakości życia i integracji społecznej. Definicja socjoogrodnictwa. Znaczenie ogrodnictwa w resocjalizacji, reintegracji społecznej, rozwoju świadomości ekologicznej, budowanie więzi społecznych. Przykłady akcji społecznych promujących działania ekologiczne i ogrodnicze, przykłady ogrodów komunalnych.

Strona przedmiotu
O.FZ.UPR.SI.OOSXY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie szerokiego asortymentu roślin do suchych kompozycji i prowadzenia zajęć z hortiterapii. Omówienie metod preparowania i konserwowania roślin do tworzenia zestawów przydatnych w terapii zajęciowej.

Strona przedmiotu
O.FZ.ZWO.SI.OOSXY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z szerokim asortymentem roślin zielarskich uprawianych w ogrodach. Student poznaje biologię, odmiany, sposób uprawy roślin zielarskich, a także ich walory ozdobne. Zaznajamia się ponadto z właściwościami leczniczymi i wartością prozdrowotną ziół. Omawiane są zasady doboru gatunków zależnie od warunków środowiskowych, planowanego przeznaczenia i tematu ogrodu, w powiązaniu z biologią i wymaganiami uprawowymi roślin. Uwzględnione są sposoby zasady pielęgnacji roślin w założeniach ogrodowych o funkcjach użytkowych, a równocześnie dekoracyjnych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)