Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia Żywności, 1 sem, NM (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Technologii Żywności)

Jednostka: Wydział Technologii Żywności Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Technologia Żywności, 1 sem, NM
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
24/25Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 21/22Z 22/23Z 23/24Z 24/25Z
T.1s.BHP.NM.TXXXX.T
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.F1.EK32.NM.TTZXZ.T
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów podstawami teoretycznymi katalizy enzymatycznej oraz przedstawienie praktycznych aspektów zastosowania enzymów w technologii żywności na przykładzie enzymatycznych modyfikacji głównych składników żywności: białek, lipidów i sacharydów.

Strona przedmiotu
T.1s.INST.NM.TTZXZ.T
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza w problematykę działania współczesnych baz danych oraz sposobów gromadzenia informacji.

Student poznaje sposoby projektowania relacyjnych baz danych oraz implementację zaprojektowanej bazy danych w programie bazodanowym.

Student zapoznaje się również ze sposobami wyszukiwania informacji w bazach danych.

Strona przedmiotu
T.1s.MBE1.NM.TTZAZ.T brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.1s.MBE1.NM.TTZCZ.T brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z metodami badań eksperymentalnych stosowanych w badaniach żywności i obejmuje metody chemiczne, instrumentalne i sensoryczne.

Strona przedmiotu
T.1s.MBE1.NM.TTZHZ.T brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.1s.OMTZ.NM.TTZXZ.T
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot rozszerza wiedzę na temat opakowań do żywności. Dodatkowo podejmuje ważne tematy związane z transportem oraz magazynowaniem żywności.

Status: kierunkowy - obowiązkowy

Forma zaliczenia końcowego - zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne - brak

Kierunek studiów: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Profil studiów - ogólnoakademicki

Kod formy studiów oraz poziomu studiów - NM

Semestr studiów - 1

Język wykładowy - polski

Nazwa jednostki właściwej dla koordynatora - Wydział Technologii Żywności - Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki

Strona przedmiotu
T.1s.SSP1.NM.TTZAZ.T brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.1s.SSP1.NM.TTZCZ.T brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką badawczą katedry w zakresie przetwórstwa mleka i wybór tematu pracy magisterskiej oraz gromadzenie literatury przedmiotu. Student uzyskuje umiejętność przygotowywania na podstawie literatury krajowej i zagranicznej prezentacji (ustnych i pisemnych) na tematy związane ogólnie z przetwórstwem mleka, a następnie z tematyką swojej pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
T.1s.SSP1.NM.TTZHZ.T brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.1s.STST.NM.TTZXZ.T
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.1s.TSP1.NM.TTZAZ.T brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody analizy sensorycznej są najczęściej wykorzystywane w przemysłowej kontroli jakości produkcji, do rozróżniania towarów pochodzących z różnych partii i ustalania standardów jakości.Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu zmysłów biorących udział w ocenia sensorycznej, zapoznanie z podstawowymi testami sprawdzającymi wrażliwość sensoryczną, procedurami ocen sensorycznych określających poziom jakości i różnice pomiędzy produktami, przedstawienie różnych metod sensorycznej kontroli jakości, przygotowanie do samodzielnej organizacji oceny sensorycznej i analizy uzyskanych wyników.

Strona przedmiotu
T.1s.TSP1.NM.TTZCZ.T brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów specjalizacji technologia mleczarstwa z zagadnieniami produkcji mleka surowego, wstępnymi czynnościami technologicznymi w mleczarstwie, a także przetwórstwem mleka surowego na mleko spożywcze pasteryzowane i sterylizowane oraz koncentraty mleczne tj. mleko zagęszczone, mleko w proszku, odżywki dla dzieci i niemowląt, a także technikami membranowymi i ich zastosowaniem w mleczarstwie.

Strona przedmiotu
T.1s.TSP1.NM.TTZHZ.T brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.1s.TSP2.NM.TTZAZ.T brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
T.1s.TSP2.NM.TTZCZ.T brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów specjalizacji Przetwórstwo Mleka z zagadnieniami związanymi z procesami fermentacji mlekowej i jej wykorzystaniem w technologii mleczarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem różnych rodzajów mleka fermentowanego, produkcji masła, tłuszczu mlekowego i lodów.

Strona przedmiotu
T.1s.TSP2.NM.TTZHZ.T brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)