Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie, 5 sem, stacj. licencjat obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zarządzanie, 5 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 20/21L 21/22Z 22/23Z 23/24Z
R.5s.BMR.SL.RZAXX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie metod badania rynku oraz instrumentów marketingowego oddziaływania przedsiębiorstwa, aby rozpoznawać warunki i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, zmniejszając niepewność decyzji rynkowych. Problematyka treści nauczania obejmuje m.in.: określenie etapów postępowania badawczego, źródła informacji, sposób doboru próby do badań, badanie pojemności i chłonności rynku, badanie instrumentów działalności marketingowej przedsiębiorstwa, podstawy badań konsumenckich.

Strona przedmiotu
R.5s.BMR.SL.RZAXZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie metod badania rynku oraz instrumentów marketingowego oddziaływania przedsiębiorstwa, aby rozpoznawać warunki i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, zmniejszając niepewność decyzji rynkowych. Problematyka treści nauczania obejmuje m.in.: określenie etapów postępowania badawczego, źródła informacji, sposób doboru próby do badań, badanie pojemności i chłonności rynku, badanie instrumentów działalności marketingowej przedsiębiorstwa, podstawy badań konsumenckich.

Strona przedmiotu
R.5s.DA.SL.RZAAX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE / ECTS: 2 / semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką pracy doradczej oraz w pracy informacyjnej, a także umiejętnościami, jakie powinni posiadać doradcy, chcący skutecznie konkurować na rynku produktów i usług doradczych.

Program nauczania obejmuje m.in. definicje doradztwa oraz jego cele i zadania w gospodarce rynkowej, organizację doradztwa rolniczego w Polsce i w UE, modele doradztwa, formy, metody i techniki doradcze, teoretyczne podstawy doradztwa, teorię dyfuzji innowacji, istotę procesu komunikowania, efektywność pracy doradczej, modele podejmowania decyzji, techniki informatyczne w doradztwie, a także analizę systemów doradztwa rolniczego na świecie.

Strona przedmiotu
R.5s.DWA.SL.RZAXZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE / ECTS: 2 / semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką pracy doradczej oraz w pracy informacyjnej, a także umiejętnościami, jakie powinni posiadać doradcy, chcący skutecznie konkurować na rynku produktów i usług doradczych w sektorze agrobiznesu.

Program nauczania obejmuje m.in. definicje doradztwa w agrobiznesie oraz jego cele i zadania w gospodarce rynkowej, organizację doradztwa dla sektora agrobiznesu w Polsce i w UE, modele doradztwa, formy, metody i techniki doradcze, teoretyczne podstawy doradztwa i komunikacji z klientem, teorię dyfuzji innowacji, istotę procesu komunikowania, a także proces doradczy i jego etapy.

Strona przedmiotu
R.5s.FPR.SL.RZAXX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE / ECTS 3 / SEMESTR: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: przedmiot podstawowy

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zasad zarządzania finansami w przedsiębiorstwie oraz wykształcenie lub udoskonalenie umiejętności poprawnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na rynku.

Treść przedmiotu skoncentrowana jest na wyjaśnieniu istoty zarządzania finansami. Następnie przedstawiono metody analizy finansowej przedsiębiorstwa, zasady finansowania działalności gospodarczej oraz metody oceny projektów inwestycyjnych. Scharakteryzowano zarządzanie majątkiem obrotowym i zobowiązaniami bieżącymi.

Strona przedmiotu
R.5s.FPR.SL.RZAXZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE / ECTS 3 / SEMESTR: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: przedmiot podstawowy

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zasad zarządzania finansami w przedsiębiorstwie oraz wykształcenie lub udoskonalenie umiejętności poprawnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na rynku.

Treść przedmiotu skoncentrowana jest na wyjaśnieniu istoty zarządzania finansami. Następnie przedstawiono metody analizy finansowej przedsiębiorstwa, zasady finansowania działalności gospodarczej oraz metody oceny projektów inwestycyjnych. Scharakteryzowano zarządzanie majątkiem obrotowym i zobowiązaniami bieżącymi.

Strona przedmiotu
R.5s.IWZ.SL.RZAXX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDÓW: Zarządzanie / ECTS: 3 / semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przedstawienie i przyswojenie przez studentów podstawowych wiadomości przydatnych przy eksploatacji systemów informatycznych w środowisku biznesowym. Kurs ma za zadanie przygotowanie do samodzielnego efektywnego korzystania z programów aplikacyjnych pakietu Microsoft Office oaz poznanie podstaw zastosowania wybranych rozwiązań informatycznych w organizacji procesów biznesowych.

Strona przedmiotu
R.5s.IWZ.SL.RZAXZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDÓW: Zarządzanie / ECTS: 3 / semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przedstawienie i przyswojenie przez studentów podstawowych wiadomości przydatnych przy eksploatacji systemów informatycznych w środowisku biznesowym. Kurs ma za zadanie przygotowanie do samodzielnego efektywnego korzystania z programów aplikacyjnych pakietu Microsoft Office oaz poznanie podstaw zastosowania wybranych rozwiązań informatycznych w organizacji procesów biznesowych.

Strona przedmiotu
R.5s.MiEU.SL.RZAXX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest:

- przedstawienie merytorycznych treści i zapoznanie słuchaczy z mechanizmami działalności usługowej, potrzebą rozwijania form aktywności w zakresie rynku usług oraz stosowanych strategii marketingowych,

- określenie kierunków w rozwoju usług, przemian i specyfiki form działalności w zakresie usług materialnych i niematerialnych,

- charakterystyka poszczególnych strategii marketingowych, ich podsystemów na przykładzie wybranych dziedzin usług,

- uwzględnienie specyfiki usług produkcyjnych dla rolnictwa,tendencji rozwojowych w Polsce i krajach UE.

Strona przedmiotu
R.5s.MiEU.SL.RZAXZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest:

- przedstawienie merytorycznych treści i zapoznanie słuchaczy z mechanizmami działalności usługowej, potrzebą rozwijania form aktywności w zakresie rynku usług oraz stosowanych strategii marketingowych,

- określenie kierunków w rozwoju usług, przemian i specyfiki form działalności w zakresie usług materialnych i niematerialnych,

- charakterystyka poszczególnych strategii marketingowych, ich podsystemów na przykładzie wybranych dziedzin usług,

- uwzględnienie specyfiki usług produkcyjnych dla rolnictwa,tendencji rozwojowych w Polsce i krajach UE.

Strona przedmiotu
R.6s.MPR.SL.RZAXY brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW/Zarządzanie/ ECTS =2/ semestr 6

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SL

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Przedmiot marketing produktów rolno-spożywczych jest rozwinięciem kursu "Podstawy marketingu". W ramach przyjętego programu zostanie przedstawiona specyfika produktu rolno-spożywczego, uwzględniająca nowy produkt żwnościowy,innowacje, promocję, dystrybucję i polityke cenową. Słuchacze będą mieli okazję poznać wyniki badań naukowych odnoszących się do "sylwetki współczesnego" konsumenta oraz teorie wyjaśniające i modelujące jego zachowanie na rynku. Problem zarządzania produktem żywnościowym zostanie zaprezentowany w ramach analizy przypadków firm (case study).

Strona przedmiotu
R.5s.RFI.SL.RZAXX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rachunkowość finansowa

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE /ECTS: 3/ semestr 5

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: SL

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Program przedmiotu obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe. Jako podstawy uznaje się poznanie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, metod klasyfikacji zdarzeń gospodarczych i ich ewidencyjnych ujęć, ustalenie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych obowiązujących w polskim prawie bilansowym. Ewidencje szczegółowe dotyczą: środków pieniężnych, rozrachunków, obrotu materiałowego , towarowego oraz wyrobami gotowymi, ujęcia kosztów w dwóch wariantach ewidencji, .Oprócz zasadniczej działalności operacyjnej ewidencją obejmuje się również pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe. Wynik finansowy liczony jest w dwóch wariantach: kalkulacyjnym i porównawczym.

Strona przedmiotu
R.5s.RFI.SL.RZAXZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rachunkowość finansowa

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE /ECTS: 3/ semestr 5

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: SL

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Program przedmiotu obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe. Jako podstawy uznaje się poznanie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, metod klasyfikacji zdarzeń gospodarczych i ich ewidencyjnych ujęć, ustalenie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych obowiązujących w polskim prawie bilansowym. Ewidencje szczegółowe dotyczą: środków pieniężnych, rozrachunków, obrotu materiałowego , towarowego oraz wyrobami gotowymi, ujęcia kosztów w dwóch wariantach ewidencji, .Oprócz zasadniczej działalności operacyjnej ewidencją obejmuje się również pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe. Wynik finansowy liczony jest w dwóch wariantach: kalkulacyjnym i porównawczym.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)