Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agrobiologia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agrobiologia
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów

Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21L - Semestr letni 2020/2021
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21L
R.6s.LON.SI.RROXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
  • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
  • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECT5: 3 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Wykładowca przedmiotu przybliży słuchaczowi szeroki zakres zagadnień dotyczących powstawania, występowania oraz klasyfikacji użytków zielonych. Łąkarstwo z uwagi na syntetyczny charakter zawiera w sobie elementy wielu pokrewnych dyscyplin naukowych, takich jak: botanika, fizjologia roślin, chemia rolna, żywienie zwierząt. W programie przedmiotu uwzględniono gospodarcze znaczenie użytków zielonych jako źródła paszy dla zwierząt, pozarolnicze funkcje w ochronie środowiska naturalnego, walory przyrodnicze i estetyczne.

Strona przedmiotu
R.6s.PZA.SI.RROXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
  • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyka zawodowa powinna trwa co najmniej 8 tygodni i powinna być czynnym uczestnictwem studenta w różnych technologiach produkcji rolniczej.

Regulamin praktyk oraz wszystkie niezbędne dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej UR, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny/Informacja dla studentów.

http://wre.ur.krakow.pl/dziekanat-praktyki-zawodowe.html

Strona przedmiotu
R.6s.SI.SI.RROXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
  • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium (łac.) - metoda nauczania polegająca na nauczaniu z aktywnym udziałem studentów, samodzielnym opracowniu przez nich zagadnień, ich prezentacji i dyskusji. Seminarium jest jedną z podstawowych metod nauczania w szkolnictwie wyższym i jest uważane za trudną metodę nauczania, zarówno dla prowadzącego zajęcia, jak i dla studentów. Seminarium ma na celu zapoznaie się z nową wiedzą, utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska itd. Seminarium służy do przygotowania, częściowo prac dyplomowych,zaś głównie do egzaminu końcowego z zakresu ogólnej uprawy roli i roślin

Strona przedmiotu
R.6s.SZU.SI.RROXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
  • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
  • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW : ROLNICTWO / ECTS: 4 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: botanika, chemia rolna, gleboznawstwo

Tematyka wykładów obejmuje wymagania klimatyczno-glebowe oraz stanowisko w zmianowaniu roślin w uprawach polowych oraz technologie uprawy ze szczególnym uwzględnieniem kierunków użytkowania roślin uprawnych. W ramach ćwiczeń studenci poznają budowę morfologiczna i anatomiczna roślin rolniczych, wartość użytkową, fazy rozwojowe oraz wpływ zabiegów agrotechnicznych na ich przebieg, długość okresu wegetacji, podział odmian rolniczych pod względem długości okresu wegetacji oraz kierunku użytkowania. W ramach ćwiczeń projektowych wykonają projekty kart technologicznych dla wybranych gatunków roślin.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)