Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroekonomia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroekonomia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
23/24L - Semestr letni 2023/2024
24/25Z - Semestr zimowy 2024/2025
24/25L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21L 21/22Z 21/22L 22/23Z 22/23L 23/24Z 23/24L 24/25Z 24/25L
R.5s.DRR.SI.RROYZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW:ROLNICTWO/ ECTS:3 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

Status: kierunkowy

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studentów podstawowych umiejętności metodycznych w zakresie komunikowania się z klientami oraz pracy informacyjnej, jakie powinni posiadać doradcy rolni. Jest to obok wiedzy fachowej drugi niezbędny czynnik wzrostu efektywności ich pracy, ułatwia wpływanie na zachowania rolników, uczy procesu podejmowania decyzji oraz umożliwia szybsze osiągniecie pozytywnych zmian w gospodarstwach rolnych.

Tematyka przedmiotu obejmuje: teoretyczne podstawy doradztwa, istotę procesu komunikowania, teorię dyfuzji innowacji, modele powiązań nauki i doradztwa z praktyką rolniczą, modele doradztwa, formy, metody i techniki pracy doradczej, , efektywność pracy doradczej, modele podejmowania decyzji, rodzaje doradztwa w UE, organizację doradztwa rolniczego w Polsce, instrumenty WPR i sporządzanie wniosków aplikacyjnych o środki UE.

Strona przedmiotu
R.7s.DRR.SI.RROAY brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW:ROLNICTWO/ ECTS:3 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

Status: kierunkowy

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studentów podstawowych umiejętności metodycznych w zakresie komunikowania się z klientami oraz pracy informacyjnej, jakie powinni posiadać doradcy rolni. Jest to obok wiedzy fachowej drugi niezbędny czynnik wzrostu efektywności ich pracy, ułatwia wpływanie na zachowania rolników, uczy procesu podejmowania decyzji oraz umożliwia szybsze osiągniecie pozytywnych zmian w gospodarstwach rolnych.

Tematyka przedmiotu obejmuje: teoretyczne podstawy doradztwa, istotę procesu komunikowania, teorię dyfuzji innowacji, modele powiązań nauki i doradztwa z praktyką rolniczą, modele doradztwa, formy, metody i techniki pracy doradczej, , efektywność pracy doradczej, modele podejmowania decyzji, rodzaje doradztwa w UE, organizację doradztwa rolniczego w Polsce, instrumenty WPR i sporządzanie wniosków aplikacyjnych o środki UE.

Strona przedmiotu
R.6s.LON.SI.RROXX brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECT5: 3 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Wykładowca przedmiotu przybliży słuchaczowi szeroki zakres zagadnień dotyczących powstawania, występowania oraz klasyfikacji użytków zielonych. Łąkarstwo z uwagi na syntetyczny charakter zawiera w sobie elementy wielu pokrewnych dyscyplin naukowych, takich jak: botanika, fizjologia roślin, chemia rolna, żywienie zwierząt. W programie przedmiotu uwzględniono gospodarcze znaczenie użytków zielonych jako źródła paszy dla zwierząt, pozarolnicze funkcje w ochronie środowiska naturalnego, walory przyrodnicze i estetyczne.

Strona przedmiotu
R.6s.PZA.SI.RROXX brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyka zawodowa powinna trwa co najmniej 8 tygodni i powinna być czynnym uczestnictwem studenta w różnych technologiach produkcji rolniczej.

Regulamin praktyk oraz wszystkie niezbędne dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej UR, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny/Informacja dla studentów.

http://wre.ur.krakow.pl/dziekanat-praktyki-zawodowe.html

Strona przedmiotu
R.6s.SI.SI.RROXX brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium (łac.) - metoda nauczania polegająca na nauczaniu z aktywnym udziałem studentów, samodzielnym opracowniu przez nich zagadnień, ich prezentacji i dyskusji. Seminarium jest jedną z podstawowych metod nauczania w szkolnictwie wyższym i jest uważane za trudną metodę nauczania, zarówno dla prowadzącego zajęcia, jak i dla studentów. Seminarium ma na celu zapoznaie się z nową wiedzą, utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska itd. Seminarium służy do przygotowania, częściowo prac dyplomowych,zaś głównie do egzaminu końcowego z zakresu ogólnej uprawy roli i roślin

Strona przedmiotu
R.6s.SZU.SI.RROXX brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW : ROLNICTWO / ECTS: 4 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: botanika, chemia rolna, gleboznawstwo

Tematyka wykładów obejmuje wymagania klimatyczno-glebowe oraz stanowisko w zmianowaniu roślin w uprawach polowych oraz technologie uprawy ze szczególnym uwzględnieniem kierunków użytkowania roślin uprawnych. W ramach ćwiczeń studenci poznają budowę morfologiczna i anatomiczna roślin rolniczych, wartość użytkową, fazy rozwojowe oraz wpływ zabiegów agrotechnicznych na ich przebieg, długość okresu wegetacji, podział odmian rolniczych pod względem długości okresu wegetacji oraz kierunku użytkowania. W ramach ćwiczeń projektowych wykonają projekty kart technologicznych dla wybranych gatunków roślin.

Strona przedmiotu
R.6s.TKR.SI.RROXX brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy o programach komputerowych i umiejętność ich wykorzystania w praktyce rolniczej.

Ćwiczenia prowadzone na sali komputerowej będą obejmować praktyczne zastosowanie internetu jako nowoczesnego środka komunikacji i źródła wiedzy przydatnej w doradztwie agrotechnicznym, w systemie wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin oraz organizacji gospodarstw, jak również sporządzenie projektów organizacji produkcji roślinnej w oparciu o wybrane programy komputerowe.

Strona przedmiotu
R.6s.TKR.SI.RROXZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy o programach komputerowych i umiejętność ich wykorzystania w praktyce rolniczej.

Ćwiczenia prowadzone na sali komputerowej będą obejmować praktyczne zastosowanie internetu jako nowoczesnego środka komunikacji i źródła wiedzy przydatnej w doradztwie agrotechnicznym, w systemie wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin oraz organizacji gospodarstw, jak również sporządzenie projektów organizacji produkcji roślinnej w oparciu o wybrane programy komputerowe.

Strona przedmiotu
R.6s.TRS.SI.RROXX brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW ROLNICTWO / ECTS 2 / SEMESTR 6.

Profil ogolnoakademicki / Forma i poziom SI.

Status: specjalnościowy / obligatoryjny.

Wymagania wstępne: brak.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aspektami towaroznawstwa rolno-spożywczego.

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z oceną wartości towaroznawczej surowców i wyrobów. Omówione zostaną również procesy przetwórcze podstawowych surowców roślinnych. Podjęte zostaną również zagadnienia związane z przechowywaniem surowców roślinnych oraz opakowalnictwem wyrobów.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)