Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska, 7 sem, stacj. inż. fakultety (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ochrona środowiska, 7 sem, stacj. inż. fakultety
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
24/25Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 21/22Z 21/22L 22/23Z 22/23L 23/24Z 24/25Z
R.5s.BIS.SI.ROSXY brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: Ochrona Środowiska, Rolnictwo / ECTS: 2/ 3 / semestr: 7

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza biologiczna

Biologiczna kontrola jakości środowiska. Fitoindykacja - znaczenie roślin jako organizmów wskaźnikowych o stanie środowiska. Wykorzystanie zwierząt dla potrzeb biomonitoringu. Biomonitoring w różnych ekosystemach.

Student zdobywa umiejętności posługiwania się biowskaźnikami do oceny zanieczyszczenia środowisk. Przedmiot poszerza kompetencje inżynierskie w zakresie biologicznego monitoringu środowiska.

Strona przedmiotu
R.5s.BIS.SI.ROSXZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: Ochrona Środowiska, Rolnictwo / ECTS: 2/ 3 / semestr: 7

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza biologiczna

Biologiczna kontrola jakości środowiska. Fitoindykacja - znaczenie roślin jako organizmów wskaźnikowych o stanie środowiska. Wykorzystanie zwierząt dla potrzeb biomonitoringu. Biomonitoring w różnych ekosystemach.

Student zdobywa umiejętności posługiwania się biowskaźnikami do oceny zanieczyszczenia środowisk. Przedmiot poszerza kompetencje inżynierskie w zakresie biologicznego monitoringu środowiska.

Strona przedmiotu
R.F7.FPO.NI.ROSXX brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 2 / semestr: 7

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NSI

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest poznanie różnych form ochrony obszarów przyrodniczych w Europie oraz różnic w ich funkcjonowaniu i możliwościach gospodarowania na nich.

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia: projektowanie obszarów chronionych i zarządzanie nimi, Światowa Baza Obszarów Chronionych, kategorie obszarów chronionych wg IUCN, formy ochrony obszarowej w różnych krajach europejskich, sieć ekologiczna Natura 2000, sposoby ochrony i sytuacje konfliktowe na konkretnych obszarach chronionych - przykłady polskie i zagraniczne.

Strona przedmiotu
R.F7.FPO.SI.ROSXX brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 2 / semestr: 7

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest poznanie różnych form ochrony obszarów przyrodniczych w Europie oraz różnic w ich funkcjonowaniu i możliwościach gospodarowania na nich.

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia: projektowanie obszarów chronionych i zarządzanie nimi, Światowa Baza Obszarów Chronionych, kategorie obszarów chronionych wg IUCN, formy ochrony obszarowej w różnych krajach europejskich, sieć ekologiczna Natura 2000, sposoby ochrony i sytuacje konfliktowe na konkretnych obszarach chronionych - przykłady polskie i zagraniczne.

Strona przedmiotu
R.F7.FPO.SI.ROSXZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 2 / semestr: 7

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest poznanie różnych form ochrony obszarów przyrodniczych w Europie oraz różnic w ich funkcjonowaniu i możliwościach gospodarowania na nich.

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia: projektowanie obszarów chronionych i zarządzanie nimi, Światowa Baza Obszarów Chronionych, kategorie obszarów chronionych wg IUCN, formy ochrony obszarowej w różnych krajach europejskich, sieć ekologiczna Natura 2000, sposoby ochrony i sytuacje konfliktowe na konkretnych obszarach chronionych - przykłady polskie i zagraniczne.

Strona przedmiotu
R.F4.ORT.NI.ROSOZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO / ECTS: 2 / semestr: 7

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: fakultatywny

Cel przedmiotu: zapoznanie się z metodami i uwarunkowaniami ochrony roślin w warunkach terenów cennych przyrodniczo; opanowanie umiejętności diagnozowania i sposobów zwalczania szkodników i chorób roślin w terenach o wysokich walorach przyrodniczych.

Treści merytoryczne przedmiotu: Aspekty prawne i uwarunkowania chemicznej ochrony roślin na terenach cennych przyrodniczo. Chemiczne środki ochrony roślin oraz sposoby ochrony zakazane i dopuszczone w rejonach cennych przyrodniczo. Metody i środki ochrony roślin szczególnie zalecane do stosowania w terenach cennych przyrodniczo. Choroby i szkodniki roślinności terenów cennych przyrodniczo i ich zwalczanie.

Strona przedmiotu
R.F7.ORT.SI.ROSXX brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO / ECTS: 2 / semestr: 7

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: fakultatywny

Cel przedmiotu: zapoznanie się z metodami i uwarunkowaniami ochrony roślin w warunkach terenów cennych przyrodniczo; opanowanie umiejętności diagnozowania i sposobów zwalczania szkodników i chorób roślin w terenach o wysokich walorach przyrodniczych.

Treści merytoryczne przedmiotu: Aspekty prawne i uwarunkowania chemicznej ochrony roślin na terenach cennych przyrodniczo. Chemiczne środki ochrony roślin oraz sposoby ochrony zakazane i dopuszczone w rejonach cennych przyrodniczo. Metody i środki ochrony roślin szczególnie zalecane do stosowania w terenach cennych przyrodniczo. Choroby i szkodniki roślinności terenów cennych przyrodniczo i ich zwalczanie.

Strona przedmiotu
R.F7.ORT.SI.ROSXZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO / ECTS: 2 / semestr: 7

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: fakultatywny

Cel przedmiotu: zapoznanie się z metodami i uwarunkowaniami ochrony roślin w warunkach terenów cennych przyrodniczo; opanowanie umiejętności diagnozowania i sposobów zwalczania szkodników i chorób roślin w terenach o wysokich walorach przyrodniczych.

Treści merytoryczne przedmiotu: Aspekty prawne i uwarunkowania chemicznej ochrony roślin na terenach cennych przyrodniczo. Chemiczne środki ochrony roślin oraz sposoby ochrony zakazane i dopuszczone w rejonach cennych przyrodniczo. Metody i środki ochrony roślin szczególnie zalecane do stosowania w terenach cennych przyrodniczo. Choroby i szkodniki roślinności terenów cennych przyrodniczo i ich zwalczanie.

Strona przedmiotu
R.F7.REG.SI.ROSXX brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 7 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 8 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 7 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 8 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA /ECTS: 2/ semestr: 7

Profil ogólnoakademicki / Forma i poziom SI

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z zakresu remediacji gruntów, ze szczególnym uwzględnieniem bioremediacji. Podczas zajeć student zostanie zapoznany z tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami i technikami remediacji gruntów.

W ramach przedmiotu omówione zostaną zagadnienia związane z:

- oceną gruntów, terenów poprzemysłowych pod wzgledem wielkości redukcji zanieczyszczeń przy użyciu różnych technik remediacyjnych,

- metodami fizycznymi, chemicznymi oczyszczania gruntów,

- biologicznymi metodami oczyszczania gleb za pomocą roślin fitoekstrakcyjnych oraz procesów bioremediacji,

- wyznaczaniem kierunków remediacji zanieczyszczonych chemicznie gruntów.

Strona przedmiotu
R.F7.REG.SI.ROSXZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 7 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 8 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 7 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 8 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 7 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 8 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA /ECTS: 2/ semestr: 7

Profil ogólnoakademicki / Forma i poziom SI

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z zakresu remediacji gruntów, ze szczególnym uwzględnieniem bioremediacji. Podczas zajeć student zostanie zapoznany z tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami i technikami remediacji gruntów.

W ramach przedmiotu omówione zostaną zagadnienia związane z:

- oceną gruntów, terenów poprzemysłowych pod wzgledem wielkości redukcji zanieczyszczeń przy użyciu różnych technik remediacyjnych,

- metodami fizycznymi, chemicznymi oczyszczania gruntów,

- biologicznymi metodami oczyszczania gleb za pomocą roślin fitoekstrakcyjnych oraz procesów bioremediacji,

- wyznaczaniem kierunków remediacji zanieczyszczonych chemicznie gruntów.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)