Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona Środowiska, 5 sem,stacj. inż.SPC (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ochrona Środowiska, 5 sem,stacj. inż.SPC
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

17/18Z - Semestr zimowy 2017/2018
17/18L - Semestr letni 2017/2018
18/19Z - Semestr zimowy 2018/2019
18/19L - Semestr letni 2018/2019
19/20Z - Semestr zimowy 2019/2020
20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
17/18Z 17/18L 18/19Z 18/19L 19/20Z 20/21Z 21/22Z 22/23Z
R.F5.ORE.SI.ROSXX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW : OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 4/semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Cel: zapoznanie z przepisami, technikami i technologiami w zakresie odzysku i recyklingu.

Kompetencje: Umiejętność oceny i doboru technik i technologii odzysku i recyklingu, głównie w zakresie materiałów biodegradowalnych.

Strona przedmiotu
R.F5.RSR.SI.ROSXX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA /ECTS 4/ semestr 5

Profil ogólnoakademicki / Forma / poziom SI

status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu rekultywacji, renaturyzacji, rewitalizacji środowiska. W czasie zajęć zostaną omówione standardy jakości gleb i gruntów uwzględniające nowe ich funkcje użytkowania. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną procedury postępowania z terenami zdegradowanymi, metody zagospodarowania nieużytków poprzemysłowych.

Strona przedmiotu
R.5s.WPR.NI.ROSXZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 16 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW : OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 4 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: botanika, chemia rolna, gleboznawstwo

Celem dydaktycznym jest zapoznanie studentów z wpływem różnych technologii uprawy podstawowych gatunków roślin rolniczych na wyniki bezpośrednie - plonowanie oraz pośrednie - oddziaływanie na stan środowiska rolniczego.

Program obejmuje omówienie różnych technologii produkcji: intensywnych oraz ekstensywnych. Technologie integrowane zostaną przedstawione jako opcja produkcyjna i zarazem proekologiczna w relacji do technologi wysoko- i niskonakładowych. Uwarunkowania produkcyjne gatunków i odmian wynikają także z oddziaływania czynników siedliskowych oraz sumujących się efektów postępu technologicznego i biologicznego na wysokość i jakość plonu. Ocenie poddany zostanie postęp biologiczny, realizowany poprzez hodowlę roślin - bioróżnorodność i wprowadzanie do uprawy odmian GMO.

Strona przedmiotu
R.F0.WPR.SM.RJBSY brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW : OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 5 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: botanika, chemia rolna, gleboznawstwo

Celem dydaktycznym jest zapoznanie studentów z wpływem różnych technologii uprawy podstawowych gatunków roślin uprawnych na plonowanie oraz oddziaływanie na środowisko rolnicze.

Program obejmuje omówienie różnych technologii produkcji: wysokonakładowe - intensywne oraz niskonakładowe - ekstensywne. Technologie integrowane zostaną przedstawione jako opcja produkcyjna i zarazem proekologiczna w relacji do technologi intensywnych bądź ekstensywnych. Uwarunkowania produkcyjne gatunków i odmian wynikają także z oddziaływania czynników siedliskowych oraz sumujących się efektów postępu technologicznego i biologicznego na wysokość i jakość plonu. Ocenie poddany zostanie postęp biologiczny realizowany poprzez hodowlę roślin, bioróżnorodność oraz wprowadzanie do uprawy odmian GMO.

Strona przedmiotu
R.F3.WPR.SI.ROSXX brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW : OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 4 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: botanika, chemia rolna, gleboznawstwo

Celem dydaktycznym jest zapoznanie studentów z wpływem różnych technologii uprawy podstawowych gatunków roślin rolniczych na wyniki bezpośrednie - plonowanie oraz pośrednie - oddziaływanie na stan środowiska rolniczego.

Program obejmuje omówienie różnych technologii produkcji: intensywnych oraz ekstensywnych. Technologie integrowane zostaną przedstawione jako opcja produkcyjna i zarazem proekologiczna w relacji do technologi wysoko- i niskonakładowych. Uwarunkowania produkcyjne gatunków i odmian wynikają także z oddziaływania czynników siedliskowych oraz sumujących się efektów postępu technologicznego i biologicznego na wysokość i jakość plonu. Ocenie poddany zostanie postęp biologiczny, realizowany poprzez hodowlę roślin - bioróżnorodność i wprowadzanie do uprawy odmian GMO.

Strona przedmiotu
R.F3.WPR.SI.ROSXZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW : OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 4 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: botanika, chemia rolna, gleboznawstwo

Celem dydaktycznym jest zapoznanie studentów z wpływem różnych technologii uprawy podstawowych gatunków roślin rolniczych na wyniki bezpośrednie - plonowanie oraz pośrednie - oddziaływanie na stan środowiska rolniczego.

Program obejmuje omówienie różnych technologii produkcji: intensywnych oraz ekstensywnych. Technologie integrowane zostaną przedstawione jako opcja produkcyjna i zarazem proekologiczna w relacji do technologi wysoko- i niskonakładowych. Uwarunkowania produkcyjne gatunków i odmian wynikają także z oddziaływania czynników siedliskowych oraz sumujących się efektów postępu technologicznego i biologicznego na wysokość i jakość plonu. Ocenie poddany zostanie postęp biologiczny, realizowany poprzez hodowlę roślin - bioróżnorodność i wprowadzanie do uprawy odmian GMO.

Strona przedmiotu
R.F4.WPR.SI.ROSXX brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/2018
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem dydaktycznym jest zapoznanie studentów z wpływem różnych technologii uprawy podstawowych gatunków z grup użytkowych roślin rolniczych na wyniki bezpośrednie - plon i pośrednie - oddziaływanie na stan środowiska rolniczego.

Program obejmuje omówienie różnych technologie produkcji, czyli: wysokonakładowe i zarazem intensywne oraz niskonakładowe - ekstensywne. Technologie integrowane zostaną przedstawione jako opcja produkcyjna i zarazem proekologiczna w relacji do technologi intensywnych bądź ekstensywnych. Uwarunkowania produkcyjne gatunków i odmian wynikają także z oddziaływania czynników siedliskowych oraz sumujących się efektów postępu technologicznego i biologicznego na wysokość i jakość plonu. Ocenie poddany zostanie postęp biologiczny, realizowany poprzez hodowlę roślin, z uwzględnieniem wykorzystania zasobów genowych - bioróżnorodność i wprowadzaniu do uprawy odmian GMO.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)