Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska, 4 sem, stacj. inż. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ochrona środowiska, 4 sem, stacj. inż. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24L - Semestr letni 2023/2024
24/25L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21L 21/22L 22/23L 23/24L 24/25L
R.4s.BIO.SI.ROSOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIOW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ECTS: 3/SEMESTR 4

PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI/FORMA I POZIOM; SI

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych czynników wpływającymi na bioróżnorodność w aspekcie zmian w zbiorowiskach roślinnych oraz charakterystyka bioróżnorodności terenów w zależności od działalności człowieka. Poznanie wartości i przyczyn zubożenia bioróżnorodności.

Strona przedmiotu
R.4s.FRB.SI.ROSOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunek studiów: OCHRONA ŚRODOWISKA/ECTS 5/semestr 4

Profil ogólnoakademicki/Forma i poziom SM

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw biologii i chemii organicznej

Celem studiów fizjologii i biochemii roślin jest poznanie procesów życiowych, czyli funkcjonowania organizmów roślinnych, jako podstawy wzrostu, rozwoju i plonowania, uwarunkowanych procesami pobierania, wymiany i przemiany materii i energii, uzależnionych w swej efektywności od działania różnych czynników. Studia poszczególnych procesów fizjologicznych będą dotyczyć:

a) współczesnej problematyki i metodyki badawczej,

b) fizyko-chemicznych i molekularnych podstaw ich mechanizmów,

c) znaczenia dla organizmów roślinnych i całej biosfery,

d) aspektów praktycznych łączących się z potrzebami i oczekiwaniami różnych dyscyplin nauk rolniczych oraz praktyki rolniczej.

Strona przedmiotu
R.4s.GER.SI.ROSXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści merytoryczne przedmiotu: Definicja georóżnorodności. Elementy geologii historycznej dotyczącej regionu krakowskiego. Procesy geomorfologiczne prowadzące do aktualnego ukształtowania terenu. Geneza, właściwości i występowanie najważniejszych skał budujących region krakowski. Skały pochodzenia wulkanicznego w okolicach Krakowa. Geoturystyka. Ochrona georóżnorodności na przykładzie Polski Południowej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową geologiczną i rzeźbą rejonu południowej Polski ze szczególnym zwróceniem uwagi na ciekawsze elementy przyrody nieożywionej (ostańce, odsłonięcia, jaskinie).

Strona przedmiotu
R.4s.GWS.SI.ROSXZ.I
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń terenowych jest rozszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu gospodarki wodno-ściekowej obszarów wiejskich.

Podczas zajęć studenci zapoznaja się ze zbiorowymi i indywidualnymi systemami zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków na terenie wybranej gminy.

Strona przedmiotu
R.4s.GOD.SI.ROSXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW : OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: /semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Powstawanie, uciążliwość i drogi przepływu odpadów w środowisku, ilości odpadów w Polsce. Podstawy prawne gospodarki i ochrony środowiska przed odpadami. Podział i klasyfikacja oraz sposoby zagospodarowania odpadów. Kryteria wykorzystania odpadów w rolnictwie. Osady ściekowe - powstawanie, właściwości, warunki i sposoby przyrodniczego i rolniczego wykorzystania. Odpady komunalne - powstawanie, charakterystyka, sposoby zagospodarowania (składowanie, kompostowanie, spalanie). Odpady niebezpieczne. Wybrane zagadnienia odzysku i recyklingu.

Cel kursu: zapoznanie z problematyką prawną i metodami gospodarowania odpadami

Strona przedmiotu
R.4s.OGL.SI.ROSXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 8 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 7 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 8 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 7 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 8 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 7 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 8 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 7 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 8 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 7 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ ECTS:3/semestr 4

Profil: ogólnnoakademicki/Forma i poziom: SI

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą podstawowych zagadnień związanych z działaniem na rzecz ochrony gleb. Poznanie syndromów degradacji gleb, oraz ustawodawstwa dającego podstawy prawne dla ich ochrony i właściwego wykorzystywania.

Program nauczania obejmuje omówienie zagadnień ochrony gleb w aspekcie ich wielofunkcyjnej roli w środowisku w tym funkcji środowiskowych komponentów gleby - materii organicznej gleby i minerałów ilastch. Przedstawione zostaną główne przyczyny procesów prowadzących do degradacji gleb w Polsce i UE., możliwości ograniczania tych procesów i metody ochrony gleb przed działaniem czynników degradujących.

Strona przedmiotu
R.4s.SFU.SI.ROSXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunek Studiów: Ochrona Środowiska/ECTS: 5/semestr: 4

Profil: Ogólnoakademicki/Forma i Poziom: SI

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi środowiskowych wymagań uprawy roślin, szkodliwości chwastów oraz środowiskowych funkcji użytków zielonych.

Program przedmiotu obejmuje wybrane działy nauki o siedlisku, chwastach i roślinach uprawnych oraz funkcjach trwałych użytków zielonych. W ramach ćwiczeń zapoznanie z wymaganiami siedliskowymi grup roślin w uprawie polowej i na użytkach zielonych. Konstruowanie płodozmianów, metod zwalczania chwastów w zasiewach oraz zasady układania mieszanek traw w zależności od warunków siedliskowych.

Strona przedmiotu
R.4s.ZCZ.SI.ROSXZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 4 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przedstawienie antropogenicznych przyczyn lokalnych, regionalnych i globalnych zagrożeń, ich skutków dla środowiska i człowieka, sposobów ich eliminacji lub znaczącego ograniczenia, zasad rozwoju ukierunkowanego na utrzymanie równowagi ekologicznej oraz wzrost świadomości i odpowiedzialności ludzi.

Zostaną omówione: przyczyny degradacji środowiska, skutki zmian klimatu, katastrof klimatycznych, awarii przemysłowych, wycieków niebezpiecznych substancji, organizmów inwazyjnych, rozruchów społecznych, konfliktów zbrojnych, terroryzmu, ubóstwa, głodu, chorób i uzależnień, zasady korzystania ze środowiska, zasady zrównoważonego rozwoju, strategie przywracanie i utrzymanie równowagi ekologicznej, wzrost odpowiedzialności społeczeństwa za obecne i przyszłe pokolenia oraz działania w skali krajowej i międzynarodowej.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)