Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia, 5 sem, stacj. licencjat obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomia, 5 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
24/25Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 21/22Z 22/23Z 23/24Z 24/25Z
R.5s.DWA.SL.REKAX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunek studiów: Ekonomia/ECTS 4/ semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SL

Status: kierunkowy

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i podstawowych umiejętności metodycznych w pracy doradczej oraz w pracy informacyjnej, jakie powinni posiadać doradcy.

Tematyka przedmiotu obejmuje: definicje doradztwa oraz jego cele i zadania w gospodarce rynkowej, organizację doradztwa rolniczego w Polsce, modele doradztwa, formy, metody i techniki doradcze, teoretyczne podstawy doradztwa, teorię dyfuzji innowacji, istotę procesu komunikowania, efektywność pracy doradczej, modele podejmowania decyzji, techniki informatyczne w doradztwie, rodzaje doradztwa w UE, systemy doradztwa rolniczego na świecie oraz zasady i sporządzanie wniosków do wybranych działań w ramach PROW 2014-2020.

Strona przedmiotu
R.5s.DWA.SL.REKXZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunek studiów: Ekonomia/ECTS 4/ semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SL

Status: kierunkowy

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i podstawowych umiejętności metodycznych w pracy doradczej oraz w pracy informacyjnej, jakie powinni posiadać doradcy.

Tematyka przedmiotu obejmuje: definicje doradztwa oraz jego cele i zadania w gospodarce rynkowej, organizację doradztwa rolniczego w Polsce, modele doradztwa, formy, metody i techniki doradcze, teoretyczne podstawy doradztwa, teorię dyfuzji innowacji, istotę procesu komunikowania, efektywność pracy doradczej, modele podejmowania decyzji, techniki informatyczne w doradztwie, rodzaje doradztwa w UE, systemy doradztwa rolniczego na świecie oraz zasady i sporządzanie wniosków do wybranych działań w ramach PROW 2014-2020.

Strona przedmiotu
R.5s.EGP.SL.REKXX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiadomości i umiejętności dotyczących podejmowania decyzji w zarządzaniu gospodarstwem oraz zasad prowadzenia gospodarstwa

Charakterystyka warunków środowiskowych produkcji rolniczej, charakterystyka wskaźników organizacji i ekonomiki dot. gospodarstw rolnych, zapoznanie się z elementami rachunku ekonomicznego

Strona przedmiotu
R.5s.EGP.SL.REKXZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności dotyczących podejmowania decyzji ekonomicznych w gospodarstwem oraz zasad zarządzaniu i prowadzenia gospodarstwa.

Charakterystyka warunków środowiskowych produkcji rolniczej, charakterystyka wskaźników organizacji i ekonomiki dot. gospodarstw rolnych, zapoznanie się z elementami rachunku ekonomicznego.

Strona przedmiotu
R.5s.GRE.SL.REKXX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunek studiów: Ekonomia / 5 ECTS / semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Przedmiot Gospodarka Regionalna koncentruje się na omówieniu teoretycznych podstaw funkcjonowania gospodarki regionalnej, roli administracji publicznej oraz analizie polityki rozwoju regionalnego na poziomie państwa, jak i całej UE. Omawiane jest także programowanie i zarządzanie gospodarką regionalną oraz funkcjonowanie regionu w warunkach globalizacji.

Strona przedmiotu
R.5s.GRE.SL.REKXZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunek studiów: Ekonomia / 5 ECTS / semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Przedmiot Gospodarka Regionalna koncentruje się na omówieniu teoretycznych podstaw funkcjonowania gospodarki regionalnej, roli administracji publicznej oraz analizie polityki rozwoju regionalnego na poziomie państwa, jak i całej UE. Omawiane jest także programowanie i zarządzanie gospodarką regionalną oraz funkcjonowanie regionu w warunkach globalizacji.

Strona przedmiotu
R.5s.PPZ.SL.REKXX.H brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi zasadami chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. Omówione zostaną podstawowe typy użytkowe poszczególnych gatunków zwierząt, rasy oraz kierunki ich użytkowania. Studenci zostaną zapoznani z organizacją chowu i hodowli zwierząt, podstawowymi technologiami stosowanymi w produkcji zwierzęcej, systemami utrzymania i żywienia zwierząt oraz standardami związanymi z ich dobrostanem.

Strona przedmiotu
R.5s.PPZ.SL.REKXZ.H brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi zasadami chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. Omówione zostaną podstawowe typy użytkowe poszczególnych gatunków zwierząt, rasy oraz kierunki ich użytkowania. Studenci zostaną zapoznani z organizacją chowu i hodowli zwierząt, podstawowymi technologiami stosowanymi w produkcji zwierzęcej, systemami utrzymania i żywienia zwierząt oraz standardami związanymi z ich dobrostanem.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)