Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia II st., stacj. zarządzanie i marketing -p. obowiazkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomia II st., stacj. zarządzanie i marketing -p. obowiazkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 21/22Z 22/23Z
R.1s.GKL.SM.REKEZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Słuchacze posiadają podstawową wiedzę z zakresu zarządzania czynnikiem ludzkim zdobytą w trakcie studiów licencjackich I0 na przedmiocie „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.Nabycie podstawowych wiadomości dotyczących gospodarowania kapitałem ludzkim, kapitałem intelektualnym a także o sposobach powiększania tego kapitału.

Strona przedmiotu
R.1s.HME.SM.REKEZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest cel poznawczy. Zdobyta wiedza z tematyki kursu pozwoli studentowi poznać bliżej procesy społeczno-ekonomiczne i polityczne zachodzące we współczesnym świecie. Omówione zostaną poszczególne etapy rozwoju myśli ekonomicznej, jej związek z sytuacją gospodarczą oraz wpływ teorii ekonomicznych na kształt polityki gospodarczo-społecznej.

Strona przedmiotu
R.1s.KZR.SM.REKZZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA / ECTS: 4/ semestr: 1

Profil ogólnoakademicki / Forma i poziom: NM

status :przedmiot specjalizacyjny, obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Istotą przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z istotą tworzenia organizacji w różnych formach prawno - organizacyjnych i własnościowych. Szczególny nacisk położony zostanie na zrozumienie podstaw teoretycznych, form, oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji. Intencją prowadzących kurs jest zapoznanie studentów ze współczesnymi sposobami rozumienia organizacji, a także ukazanie, w jaki sposób można nimi zarządzać i pojmować twórczo.

Kurs posiada następujące główne cele dydaktyczne:

1. Wykształcić w studentach umiejętność kojarzenia teorii organizacji i zarządzania z praktyką.

2. Wyrobić w studentach umiejętność korzystania z najnowszego dorobku dyscypliny i zapewnić wiedzę potrzebną do podjęcia studiów podyplomowych z zarządzania.

Strona przedmiotu
R.1s.EME.SM.REKZZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kierunek studiów: Ekonomia / 5 ECTS / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Przedmiot Makroekonomia rozszerza wiedzę studenta, nabytą na pierwszym stopniu studiów, o współczesne nurty teoretyczne w makroekonomii. W trakcie semestru omawiane są także zagadnienia dotyczące nowych koncepcji funkcjonowania rynku pracy i modeli wzrostu gospodarczego.

Strona przedmiotu
R.1s.PGO.SM.REKEZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA / ECTS: 4 / semestr 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów kierunku Ekonomia z podstawowymi problemami publicznego i prywatnego prawa gospodarczego.

Celem przedmiotu jest wytworzenie u studentów umiejętności w sferze prawnej organizacji działalności gospodarczej oraz zrozumienia treści istniejących aktów normatywnych prawa handlowego i dostosowania swej działalności gospodarczej do ich wymagań.

Strona przedmiotu
R.1s.RKF.SM.REKEZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDÓW: EKONOMIA / ECTS: 4 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom znaczenia, funkcji i mechanizmów działania różnych segmentów rynku finansowego (głównie rynku kapitałowego i sektora ubezpieczeń ) we współczesnej gospodarce.

Strona przedmiotu
R.1s.WST.SM.REKEZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KIERUNEK STUDÓW: Ekonomia / ECTS: 5 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: kurs statystyki opisowej

Celem przedmiotu jest przedstawienie i praktyczne przyswojenie przez studentów wybranych technik analizy danych z wykorzystaniem metod statystycznych.

Student zapoznaje się z problematyką wnioskowania statystycznego oraz poznaje istotę badań metodą reprezentacyjną. Student uczy się budowy rozkładów oraz obliczeń związanych z ich charakterystykami. Student zostanie zapoznany z teorią hipotez statystycznych oraz metodami ich weryfikacji.

Treści kursu są uzupełnione o przykłady wspomagania statystycznej analizy danych przy użyciu pakietu statystycznego. Uczestnik kursu ma możliwość zapoznania się z techniką komputerowego opracowywania danych statystycznych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)