Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

OZL GL stacjonarne inż., semestr 6 i 7, elektywy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Leśny )

Jednostka: Wydział Leśny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: OZL GL stacjonarne inż., semestr 6 i 7, elektywy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 20/21L 21/22Z
L.EX.066.SI.LLSXX brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest poświęcony obiegowi węgla organicznego w ekosystemie leśnym oraz jego konsekwencji dla zmian klimatycznych, żyzności siedlisk, a w szczególności mechanizmów pozwalających regulować zawartość materii organicznej w glebach. Tematyka zajęć jest w dużej mierze oparta o relatywnie nowe poglady w tej dziedzinie.

Strona przedmiotu
L.EX.068.SI.LLSXX brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia terenowe - 18 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Elektyw jest poszerzeniem kursu botaniki leśnej o zagadnienia związane z fitosocjologią i jej wykorzystaniem w identyfikacji siedliskowych typów lasu. Program elektywu jest realizowany na wykładach i ćwiczeniach terenowych. Tematyka wykładów obejmuje teoretyczne podstawy metodyczne środkowoeuropejskiego kierunku fitosocjologicznego Braun-Blanqueta; podstawową charakterystykę zróżnicowania lasów Polski z omówieniem najważniejszych zespołów leśnych z uwzględnieniem rozmieszczenia geograficznego, uwarunkowań siedliskowych oraz powiązań z siedliskowymi typami lasu. Problematykę wykładów uzupełniają ponadto zagadnienia dotyczące: ochrony zbiorowisk leśnych w lasach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk Natura 2000. Dopełnieniem kursu są ćwiczenia terenowe, w czasie których uczestnicy samodzielnie wykonują zdjęcia fitosocjologiczne w naturalnych zespołach leśnych, uczą się je identyfikować i określać na ich podstawie siedliskowy typ lasu.

Strona przedmiotu
L.EX.027.SI.LLSXX brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom roli leśnictwa plantacyjnego w rozwoju cywilizacji. Efektem kształcenia jest zdobycie umiejętności rozpoznawania rodzajów i gatunków drzew uprawianych na plantacjach leśnych, oszacowania ich przydatności dla przemysłu drzewnego, a także umiejętności zarządzania plantacjami leśnymi oraz ochrony szkółek i plantacji leśnych.

Strona przedmiotu
L.EX.060.SI.LLSXX brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z przedmiotu koncentrują się na identyfikacji elementów marketingu w odniesieniu do szeroko rozumianych produktów technicznych mających zastosowanie w gospodarce leśnej. Student na podstawie zdobytej wiedzy potrafi identyfikować podstawowe zagadnienia marketingowe dotyczące m. in. produktu, kształtowania cen, dystrybucji, promocji, reklamy, w odniesieniu do rzeczywistych produktów techniki leśnej. Student zna realne działania marketingowe przedsiębiorstwa w wyniku odbytego na zajęciach spotkania z osobą odpowiedzialną za działanie marketingowe przedsiębiorstwa działającego w obszarze techniki leśnej.

Strona przedmiotu
L.EX.019.SI.LLSXX brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Technologie konserwacji terenów zielonych

2. Urządzenia do koszenia trawników

3. Maszyny do pielęgnacji trawników

4. Techniki renowacji trawników

5. Raidery i traktory komunalne

6. Maszyny do konserwacji obiektów sportowych

7. Urządzenia do nawadniania terenów zielonych

8. Maszyny do konserwacji żywopłotów

9. Maszyny do przesadzania drzew dużych

10. Urządzenia do rozdrabniania odpadów

11. Maszyny do uprzątania terenów zielonych

Strona przedmiotu
L.EX.072.SI.LLSXX brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie trwania elektywu zostaną przedstawione podstawowe akty prawne oraz konwencje międzynarodowe z zakresu ochrony przyrody, przegląd wybranych obszarów chronionych w Polsce i na świecie: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, obszary Natura 2000. Przegląd Parków Narodowych Europy zostanie zaprezentowany w układzie północ- południe: od strefy śródziemnomorskiej, poprzez naturalny step Europy Centralnej, po tajgę i tundrę. W układzie wschód – zachód: od strefy atlantyckiej, poprzez region kontynentalny czarnoziemny, po półpustynie i pustynie Południowo- zachodniej Rosji

Strona przedmiotu
L.EX.058.SI.LLSXX brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie charakterystyki materiałów zgromadzonych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Praktyczne zapoznanie się z formatem zapisu, dokładnością i możliwością wykorzystania geodanych dla tworzenia opracowań o tematyce leśnej. Studenci poznają podstawowe zasady analizy i przetwarzania istniejących danych geodezyjnych i kartograficznych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)