Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zootechnika- Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych moduły (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)

Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zootechnika- Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych moduły
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
23/24L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21L 21/22Z 21/22L 22/23Z 22/23L 23/24Z 23/24L
H.F47.AK1.SI.HZOTZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Morfologia i budowa wewnętrzna ryb w zależności od miejsca bytowania i sposobów odżywiania.

Systematyka i klasyfikacja ryb akwariowych pochodzących z różnych kontynentów.

Fizjologia i funkcjonowanie układów i narządów odpowiedzialnych za utrzymanie równowagi jonowej i osmotycznej ryb słodkowodnych i morskich.

Zagadnienia związane z rozrodem ryb ozdobnych, z regulacją endokrynną procesów oogenezy i spermatogenezy oraz dojrzałością płciową u różnych gatunków ryb. Porusza zagadnienia dotyczące rozwoju embrionalnego, opieki nad potomstwem ryb ozdobnych.

Złożoność i dynamika funkcjonowania ekosystemów wodnych – potoków, rzek, jezior i innych zbiorników wód, problemy antropogenicznych zagrożeń i możliwości ich ochrony. Metody analizy liczebności i zagęszczenia populacji oraz dynamiki zmian zachodzących w biocenozach.

Strona przedmiotu
H.F57.AK2.SI.HZOTZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia dotyczące aspektów genetyki ryb, które mają związek z funkcjonowaniem układu rozrodczego i procesami dojrzewania płciowego. Przedstawienie praktycznych sposobów manipulacji genetycznych i wpływania na poprawę cech użytkowych ryb.

Projektowanie, zakładanie i utrzymanie akwariów morskich. Zagadnienia bioróżnorodności i biologii zwierząt wykorzystywanych w tego rodzaju hodowlach, technik przygotowania wody, sprzętu, oraz opieki nad gotowym akwarium.

Zagadnienia z zakresu podstaw profilaktyki i terapii ryb ozdobnych, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej spotykanych jednostek chorobowych i ich rozpoznawania.

Zasady żywienia wybranych rodzin ryb ozdobnych w okresie wzrostu i rozrodu, wpływ składników pokarmowych i dodatków witaminowo - mineralnych na wzrost, rozród oraz zdrowie i ekspozycyjność ryb.

Praktyczny pokaz prac koniecznych przy zabudowie i urządzaniu akwarium.

Strona przedmiotu
H.F47.BH1.SI.HZOTZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie zasad chowu i hodowli bezkręgowców. Zostaną przedstawione wybrane taksony tych organizmów w kontekście ich pozycji systematycznej, biologii oraz sposobu utrzymania. Realizowany przedmiot będzie obejmował charakterystykę organizmów typowo użytkowych np. pszczół (apidologia). Poruszane będą również aspekty dotyczące wzrostu zainteresowania posiadaniem innych grup bezkręgowców takich jak pajęczaki, wije, owady, mięczaki w ujęciu komercyjnym jak również hobbistycznym. W ostatnich latach wzrost popularności hodowli tych zwierząt może wskazywać iż mogą one w przyszłości być intratnym źródłem dochodu, a także alternatywnego źródła pokarmu.

Strona przedmiotu
H.F57.BH2.SI.HZOTZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie zasad chowu i hodowli bezkręgowców. Zostaną przedstawione wybrane taksony tych organizmów w kontekście ich pozycji systematycznej, biologii oraz sposobu utrzymania. Realizowany przedmiot będzie obejmował charakterystykę organizmów typowo użytkowych np. pszczół (apidologia). Poruszane będą również aspekty dotyczące wzrostu zainteresowania posiadaniem innych grup bezkręgowców takich jak pajęczaki, wije, owady, mięczaki w ujęciu komercyjnym jak również hobbistycznym. W ostatnich latach wzrost popularności hodowli tych zwierząt może wskazywać iż mogą one w przyszłości być intratnym źródłem dochodu, a także alternatywnego źródła pokarmu.

Strona przedmiotu
H.F47.PT1.SI.HZOTZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem modułu jest przekazanie wiedzy z dziedziny hodowli ptaków ozdobnych. Tematyka zajęć dotyczyć będzie biologii i fizjologii ptaków użytkowanych amatorsko, ich systematyki i biogeografii. Moduł obejmuje następnie szczegółową charakterystykę gatunków, ras i odmian drobiu ozdobnego, ptaków parkowych i egzotycznych, opis warunków ich utrzymania (pomieszczenia), żywienia, rozmnażania w niewoli i lęgów. Poruszone będą również problemy z zakresu zakupu, transportu, aklimatyzacji, zabiegów pielęgnacyjnych, genetyki i pracy hodowlanej, ochrony zdrowia oraz przygotowywania ptaków do wystaw. Zajęcia prowadzić będą specjaliści z danej dziedziny, planowane są również seminaria z utytułowanymi hodowcami (gołębie i drób ozdobny, ptaki egzotyczne). W ramach modułu planowane są również praktyczne zajęcia z dziedziny biologii molekularnej umożliwiające min. rozpoznawanie płci gatunków monomorficznych oraz zajęcia terenowe (zwiedzanie wiodących hodowli w regionie).

Strona przedmiotu
H.F57.PT2.SI.HZOTZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem modułu jest przekazanie wiedzy z dziedziny hodowli ptaków ozdobnych. Tematyka zajęć dotyczyć będzie biologii i fizjologii ptaków użytkowanych amatorsko, ich systematyki i biogeografii. Moduł obejmuje następnie szczegółową charakterystykę gatunków, ras i odmian drobiu ozdobnego, ptaków parkowych i egzotycznych, opis warunków ich utrzymania (pomieszczenia), żywienia, rozmnażania w niewoli i lęgów. Poruszone będą również problemy z zakresu zakupu, transportu, aklimatyzacji, zabiegów pielęgnacyjnych, genetyki i pracy hodowlanej, ochrony zdrowia oraz przygotowywania ptaków do wystaw. Zajęcia prowadzić będą specjaliści z danej dziedziny, planowane są również seminaria z utytułowanymi hodowcami (gołębie i drób ozdobny, ptaki egzotyczne). W ramach modułu planowane są również praktyczne zajęcia z dziedziny biologii molekularnej umożliwiające min. rozpoznawanie płci gatunków monomorficznych oraz zajęcia terenowe (zwiedzanie wiodących hodowli w regionie).

Strona przedmiotu
H.F47.ZW1.SI.HZOTZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.F57.ZW2.SI.HZOTZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.F47.FE1.SI.HZOTZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć będzie dotyczyła biologii kotów z elementami anatomii, genetyki, fizjologii i bioróżnorodności gatunków kotów dzikich i ras kotów domowych (systematyka, taksonomia, cechy rodziny, domestykacja kota). Ponadto zostaną omówione przepisy oraz zasady oceny kotów rasowych jak również; przepisy prawne regulujące hodowlę kotów rasowych w Polsce. Poruszone będą zagadnienia dotyczące zachowania oraz wychowania kotów (nauka i zabawa, mowa ciała i dźwięków, kocia inteligencja, zaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych). Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny, praktyków, hodowców. Przewiduje się również zajęcia terenowe – wystawa kotów rasowych, ogród zoologiczny.

Strona przedmiotu
H.F57.FE2.SI.HZOTZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć będzie dotyczyła hodowli i warunków prawidłowego utrzymania kotów. W ramach przedmiotu studenci zastaną zaznajomieni z wiedzą na temat rozrodu kotów, odchowu młodzieży, szczegółowym żywieniem i dietetyką oraz profilaktyką chorób kotów. Zostaną szczegółowo omówione zasady pielęgnacji kotów i goomingu. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny, praktyków, hodowców. Przewiduje się również zajęcia praktyczne, terenowe –utytułowane hodowle kotów, salon groomerski, schronisko dla bezdomnych zwierząt

Strona przedmiotu
H.F47.HE1.SI.HZOTZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z biologią i bioróżnorodnością płazów i gadów. Fauna krajowa płazów i gadów na tle fauny europejskiej i światowej – znaczenie, zagrożenia i ochrona.

Strona przedmiotu
H.F57.HE2.SI.HZOTZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sposoby utrzymania płazów i gadów w hodowlach. Zasady obchodzenia się z gatunkami płazów i gadów hodowlanych oraz ich pielęgnacja. Organizacja rozrodu i odchowu zwierząt utrzymywanych w akwaterrariach i terrariach. Sposoby żywienia, dobór pasz i ustalanie dawek pokarmowych. Charakterystyka podstawowych jednostek chorobowych spotykanych w hodowlach płazów i gadów, z określeniem zasad profilaktyki i prewencji weterynaryjnej.

Strona przedmiotu
H.F47.KY1.SI.HZOTZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności zdobytych w ramach przedmiotu obowiązkowego „Podstawy kynologii i felinologii”. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na specyfikę budowy anatomicznej, fizjologii i genetyki psa, formalne aspekty rozmnażania i ochrony psów, organizację hodowli i użytkowania psów. Szczegółowo omówione będzie też żywienie i rozród psów oraz odchów szczeniąt. Studenci naucza się prawidłowej pielęgnacji oraz prewencji weterynaryjnej. Przewidziana jest wizyta w schronisku dla zwierząt, salonie pielęgnacji psów oraz na wystawie psów. Podsumowaniem zajęć będzie stworzenie projektu specjalistycznego kenelu dla wybranej rasy psów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny oraz reguł ekonomicznych.

Strona przedmiotu
H.F57.KY2.SI.HZOTZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności zdobytych w ramach przedmiotu obowiązkowego „Podstawy kynologii i felinologii”. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na specyfikę budowy anatomicznej, fizjologii i genetyki psa, formalne aspekty rozmnażania i ochrony psów, organizację hodowli i użytkowania psów. Szczegółowo omówione będzie też żywienie i rozród psów oraz odchów szczeniąt. Studenci naucza się prawidłowej pielęgnacji oraz prewencji weterynaryjnej. Przewidziana jest wizyta w schronisku dla zwierząt, salonie pielęgnacji psów oraz na wystawie psów. Podsumowaniem zajęć będzie stworzenie projektu specjalistycznego kenelu dla wybranej rasy psów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny oraz reguł ekonomicznych.

Strona przedmiotu
H.F47.MS1.SI.HZOTZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach modułu przedstawione zostaną problemy amatorskich hodowli licznych gatunków małych ssaków (m. in. tchórzofretek, szopów, królików, świnek morskich oraz innych drobnych i egzotycznych gatunków ssaków).

Studenci zapoznają się z biologią gatunków utrzymywanych w hodowlach amatorskich oraz z zagadnieniami związanymi z utrzymaniem zwierząt i wyposażeniem klatek (pomieszczeń), ich behawiorem i dobrostanem, zapotrzebowaniem pokarmowym i żywieniem, biologią rozrodu i jego prowadzeniem oraz metodami odchowu młodych. Omówione zostaną zagadnienia pracy hodowlanej prowadzonej w fermach hodowlanych: metody selekcji, ocena pokroju, dobór zwierząt do kojarzeń, przygotowanie do wystaw.

W ramach profilaktyki weterynaryjnej zapoznani zostaną z problemami zdrowotnymi zwierząt. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia związane z aspektem prawnym prowadzenia hodowli i obrotem w handlu zwierzętami pochodzącymi z hodowli amatorskich.

Strona przedmiotu
H.F57.MS2.SI.HZOTZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach modułu przedstawione zostaną problemy amatorskich hodowli licznych gatunków małych ssaków (m. in. tchórzofretek, szopów, królików, świnek morskich oraz innych drobnych i egzotycznych gatunków ssaków).

Studenci zapoznają się z biologią gatunków utrzymywanych w hodowlach amatorskich oraz z zagadnieniami związanymi z utrzymaniem zwierząt i wyposażeniem klatek (pomieszczeń), ich behawiorem i dobrostanem, zapotrzebowaniem pokarmowym i żywieniem, biologią rozrodu i jego prowadzeniem oraz metodami odchowu młodych. Omówione zostaną zagadnienia pracy hodowlanej prowadzonej w fermach hodowlanych: metody selekcji, ocena pokroju, dobór zwierząt do kojarzeń, przygotowanie do wystaw.

W ramach profilaktyki weterynaryjnej zapoznani zostaną z problemami zdrowotnymi zwierząt. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia związane z aspektem prawnym prowadzenia hodowli i obrotem w handlu zwierzętami pochodzącymi z hodowli amatorskich.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)