Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioinżynieria zwierząt II stopnia II sem. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)

Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Bioinżynieria zwierząt II stopnia II sem. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 21/22Z 22/23Z 23/24Z
H.2s.EKO.SM.HZOBZ.R
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie podstawowej wiedzy o prowadzeniu przedsiębiorstw, głównie nabycie umiejętności w zakresie zarządzania organizacją, prowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej, planowania działalności przedsiębiorstwa i wykorzystania rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Strona przedmiotu
H.2s.MET.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi metodami służącymi do planowania, przeprowadzania i statystycznego opracowania wyników doświadczeń. W trakcie semestru studenci nauczą się stosować najważniejsze metody na przykładach konkretnych doświadczeń. Wykłady i ćwiczenia podzielone są na cztery zasadnicze części. Część pierwsza poświęcona jest na zagadnienia ogólne (układ, planowanie i technika prowadzenia doświadczeń oraz przypomnienie podstawowych pojęć i metod poznanych w trakcie kursu Statystyki Matematycznej). Część druga, najbardziej obszerna, poświęcona jest testom istotności w populacjach o rozkładzie normalnym i metodom opartym na analizie wariancji. Studenci zaznajomią się z podstawowymi modelami analizy (modele: jednoczynnikowy, hierarchiczny, dwuczynnikowy z interakcją). W drugiej części ujęta zostanie też tematyka związana z porównaniami wielokrotnymi i stosowanie podstawowych testów tej grupy.

Strona przedmiotu
H.2s.NUT.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w dziedzinę nutrigenomiki, omówienie zagadnień związanych z metodami żywieniowego sterowania rozwojem, metabolizmem i fizjologią zwierząt oraz metod molekularnych służących do badania wpływu czynników żywieniowych na organizmy.

Strona przedmiotu
H.2s.ORG.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.2s.PRO.SM.HZOBZ.O
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do proteomiki jako nowoczesnej, interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, łączącej badania podstawowe i aplikacyjne. Wykłady definiują proteomikę jako systemowe podejście do analizy białek, obejmujące ich mapowanie wraz z charakterystyką funkcjonalną. Podają zakres merytoryczny i strategie badawcze, zestawiają pojęcie genomu i proteomu oraz porównują ze współczesną genomiką, podkreślając komplementarność i wkład w osiągnięcia innych, powiązanych dziedzin naukowych. Omawiają podstawowe elementy analizy proteomicznej, schematy analizy proteomów oraz stosowane metody i techniki badawcze: elektroforeza dwukierunkowa, spektrometria masowa, frakcjonowanie, izolację oraz badania struktury i własności białek. Prezentują trendy i kierunki rozwoju proteomiki wraz z przykładami analizy proteomów, głównie zwierzęcych. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują elementy proteomiki funkcjonalnej: izolację i badania aktywności wybranych enzymów biorących udział w metabolizmie zwierząt.

Strona przedmiotu
H.2s.SEM.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie studentów kierunku bioinżynieria zwierząt do przygotowania manuskryptu pracy magisterskiej. Studenci zostaną zaznajomieni ze sposobami przygotowania poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej, prezentacji wyników badań w formie graficznej lub tabelarycznej, opracowania wyników i ich prezentacji w formie wystąpienia ustnego (prezentacji komputerowej). Omówione zostaną również najważniejsze elementy prawa autorskiego oraz sposoby przeciwdziałania i wykrywania plagiatów.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)