Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia stosowana I stopnia elektywy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)

Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Biologia stosowana I stopnia elektywy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
23/24L - Semestr letni 2023/2024
24/25Z - Semestr zimowy 2024/2025
24/25L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 20/21L 21/22Z 21/22L 22/23Z 22/23L 23/24Z 23/24L 24/25Z 24/25L
H.GHZ.AIK9.SL.HBIOZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 25 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami mikroskopowymi stosowanymi w biologii komórki. Ćwiczenia mają charakter praktyczny. Studenci zapoznają się z metodami obrazowania i analizy obrazu w mikroskopii świetlnej i elektronowej. Omawiane również będą metody densytometryczne, morfometryczne i stereologiczne służące do analizy różnych parametrów komórkowych.

Strona przedmiotu
H.RAZ.AMM9.SL.HBIOZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obraz anatomiczny i histologiczny narządów płciowych samców i samic ssaków oraz ptaków domowych. U samic przedstawiona zostanie budowa anatomiczna i histologiczna jajników z uwzględnieniem oogenezy i funkcji hormonalnej (pęcherzyki jajnikowe dojrzałe i ciałko żółte), jajowodów, macicy, pochwy, przedsionka i zewnętrznych narządów płciowych. U samców studenci zapoznają się z różnicami gatunkowymi w budowie i funkcji jąder, najądrzy, gruczołów płciowych dodatkowych oraz cewki moczowo-płciowej.

Strona przedmiotu
H.RAZ.APZ9.SL.HBIOZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.ZDZ.AWIP9.SL.HBIOZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest prezentacja zróżnicowania fauny ptaków zasiedlających różne typy siedlisk. Wykazanie wymogów pokarmowych i lęgowych, a także przyczyn i zakresu degradacji siedlisk w Polsce. Wykazanie znaczenia gospodarstw rybackich w zachowaniu zasobów awifauny wodnej.

Strona przedmiotu
H.RAZ.BHZF9.SL.HBIOZ brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć omówione zostaną warunki życia i formy zachowań zwierząt futerkowych w ich naturalnym środowisku i w warunkach fermowych. Przedstawione będą grupy zwierząt, z których wywodzą się hodowlane zwierzęta futerkowe. Studenci poznają również innych przedstawicieli rodziny Canidae, Mustelidae oraz rzędu Rodentia. Omówiony zostanie behawior zwierząt futerkowych, ich rozród w warunkach naturalnych i fermowych. Omówione zostaną przystosowania ssaków do trybu życia i adaptacja gatunków obcych do ekosystemów Polski. Studenci nauczą się rozpoznawać skóry różnych gatunków zwierząt oraz oceniać cechy jakościowe okrywy włosowej i wpływające na nie czynniki. Zapoznają się z zapotrzebowaniem pokarmowym zwierząt w warunkach naturalnych i fermowych. Studenci zdobędą wiedzę pozwalającą rozpoznawać gatunki, orientować się w ich przynależności systematycznej, preferencjach pokarmowych, siedliskowych oraz areale występowania, rozpoznać je i ich ślady w środowisku naturalnym.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.BWKM9.SL.HBIOZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z własnościami biologicznymi (plastyczność i potencjał różnicowania), ich pochodzeniem i typami Komórek macierzystych. Przedstawione też zostaną metody izolacji i hodowli in vitro oraz możliwości wykorzystania komórek macierzystych zarówno w badaniach naukowych jak też w medycynie regeneracyjnej. Omówione zostaną najważniejsze cechy komórek macierzystych z uwzględnieniem głównych szlaków sygnalizacyjnych (Wnt, Notch, Shh) kontrolujących ich potencjał proliferacyjny oraz czynniki wzrostowe stosowane do ich różnicowania w hodowli in vitro. Omówiona zostanie metoda odróżnicowania komórek i indukcja pluripotencjalności oraz perspektywy jej zastosowania. Przedstawiona zostanie teoria dotycząca nowotworowych komórek macierzystych oraz związanych z nią prób opracowania terapii nowotworowej. Przedyskutowane zostaną również aspekty etyczno-prawne związane z wykorzystaniem poszczególnych rodzajów komórek macierzystych.

Strona przedmiotu
H.FHZ.R9.SL.HBIOZ.R brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ostatnich latach coraz większego znaczenia, również w biologii roślin nabiera identyfikowanie funkcji genów, systemów regulacji ich ekspresji oraz wpływu ekspresji genów na przebieg procesów życiowych ze szczególnym uwzględnieniem sterowania procesów rozwojowych oraz reakcji na czynniki środowiskowe. Wykłady z przedmiotu zapoznają studentów z aktualnym stanem wiedzy na temat molekularnych regulacji procesów życiowych roślin. Zostanie również zwrócona uwaga na przykłady praktycznego wykorzystania wiedzy w tym zakresie dla doskonalenia odmian roślin uprawnych zarówno na drodze inżynierii genetycznej jak i rozwoju technik selekcyjnych.

Celem kursu w części ćwiczeniowej jest zilustrowanie wybranego procesu omawianego podczas wykładów poprzez samodzielne opracowanie i przeprowadzenie eksperymentu z wykorzystaniem mutantów (przede wszystkim A. thaliana). Preferowane będą eksperymenty rozszerzające dotychczasowy zakres wiedzy.

Strona przedmiotu
H.FHZ.B9.SL.HBIOZ.R brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wykorzystaniem biologii molekularnej w różnych dziedzinach medycyny klinicznej i sądowej. Szeroko omawiane jest stosowanie analiz molekularnych w diagnostyce chorób genetycznych, nowotworowych i infekcyjnych, a także farmakogenetyce. Poruszane są również problemy wykorzystanie osiągnięć w dziedzinie biologii molekularnej w terapii genowej, transplantologii, a także w kryminalistyce.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.BIOW9.SL.HBIOZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.ZBZ.BIOR9.SL.HBIOZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs Biologia ryb przygotowany dla studentów Biologii stosowanej szczegółowo zapoznaje z zagadnieniami związanymi z życiem ryb. Tematyka wykładów i ćwiczeń charakteryzuje środowisko życia ryb i ich biologię, wzajemne stosunki ekologiczne panujące wśród różnych gatunków ichtiofauny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnice związane z przystosowaniami ryb do zajmowania różnych siedlisk. Ogólnie porusza tematy rozrodu ryb, odżywiania, wzrostu i migracji.

Strona przedmiotu
H.RAZ.BTE9.SL.HBIOZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W związku z rozwojem terroryzmu światowego, niesie za sobą realne zagrożenie atakiem bioterrorystycznym. Wiedza studentów na temat podstawowych patogenów mogących mieć zastosowanie w sytuacji ataku bioterrorystycznego jest mała W ramach elektywu zostanie przedstawiona historia stosowania broni biologicznej, charakterystykę patogenów stosowanych do ataku bioterrorystycznego i podstawowe objawy chorobowe

Strona przedmiotu
H.ZBZ.DIA9.SL.HBIOZ
Diagnostyka molekularna (od 2025-02-24)
brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.ZBZ.DMHZ9.SL.HBIOZ brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wykłada m. in. rolę genu i genomu jako źródła informacji dla celów diagnostycznych oraz zjawisko polimorfizmu DNA. Student ocenia jakość i ilość izolowanego z materiałów biologicznych gDNA. Zaznajamia się ze zjawiskiem mutacji oraz metodami detekcji mutacji na poziomie DNA. Zapoznaje się z możliwościami zastosowania metody PCR i jej odmian w hodowli zwierząt. Praktycznie przeprowadza amplifikację fragmentów wybranych genów i przy zastosowaniu metody RFLP rozpoznaje genotypy zwierząt i interpretuje wyniki analiz laboratoryjnych, identyfikując obecność genów o dużym efekcie. Przeprowadza analizę polimorfizmu loci mikrosatelitarnych w kontekście ustalania pokrewieństwa. Przedstawione są metody przesiewowego badania mutacji (SNP) w populacjach zwierzęcych m.in. PCR-SSCP, MSSCP. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z wybranymi programami bioinformatycznymi do projektowania starterów reakcji PCR czy analizy zróżnicowania genetycznego populacji.

Strona przedmiotu
H.GHZ.DFMB9.SL.HBIOZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zasad fotografii i możliwości wykorzystania tej techniki w dokumentacji przebiegu doświadczeń i osiągniętych wyników badań. Przedstawione zostaną różne rodzaje aparatów oraz różne techniki fotograficzne stosowane w zależności od zamierzonego celu. Dzięki możliwościom jakie niesie ze sobą fotografia cyfrowa po omówieniu każdego zagadnienia możliwe będzie przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń z natychmiastową obserwacją efektów przy użyciu techniki multimedialnej. Dzięki temu uczestnicy zajęć będą mieli okazję sami przekonać się jak zmienia się zdjęcie w zależności od intencji i umiejętności fotografującego co przyczyni się do wyeliminowania podstawowych błędów i poprawy jakości dokumentacji fotograficznej prac magisterskich.

Strona przedmiotu
H.GHZ.ETOS9.SL.HBIOZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na podstawowe problemy związane z genetycznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami różnych form zachowania zwierząt. Studenci zostaną zapoznani z typowymi sposobami naturalnego zachowania w kolejnych fazach wzrostu i rozwoju, jak również w różnych okresach fizjologicznych (okres okołorujowy, ciąża, okres okołoporodowy, laktacja) wybranych gatunków zwierząt, a także z procesami uczenia się zwierząt i wykorzystaniem tych umiejętności dla potrzeb człowieka. Podkreślony będzie praktyczny aspekt wykorzystania typowych form zachowania dla różnorodnych potrzeb człowieka.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.FEL9.SL.HBIOZ brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.FEZ.FON9.SL.HBIOZ brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aktywność układów neuroendokrynnych po urodzeniu warunkujących adaptację postnatalną. Determinanty dojrzałości nowo narodzonych zwierząt gospodarskich

Strona przedmiotu
H.FEZ.FRS9.SL.HBIOZ brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie słuchaczy z mechanizmami endokrynnymi, nerwowymi, immunologicznymi zaangażowanymi w reakcję stresową. Szczególną uwagą zostaną objęte badania nad skutkami stresu podczas różnych okresów życia –neonatalnym, okołoporodowym, wzrostu, rozrodu i starzenia organizmu. Student zostanie zapoznany także z nowoczesnymi metodami oceny stanu stresowego i możliwościami unikania lub minimalizowania skutków reakcji stresowej i adaptacji.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.HER9.SL.HBIOZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z bioróżnorodnością płazów i gadów krajowych i tropikalnych. Rola w środowisku naturalnym i znaczenie dla gospodarki człowieka. Ochrona gatunkowa. Fauna krajowa płazów i gadów na tle fauny europejskiej i światowej. Gatunki spotykane w hodowlach. Biologia zmiennocieplnych czworonogów, najważniejsze zagrożenia środowiskowe oraz znaczenie tych zwierząt jako bioindykatorów.

Strona przedmiotu
H.GHZ.HPZ9.SL.HBIOZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Histologia jest podstawą nauk biologicznych i medycznych. Jej znajomość jest niezbędna do zrozumienia procesów biochemicznych i fizjologicznych, a także do opanowania umiejętności obserwowania zmian budowy wskazujących na zaburzenia tych procesów.Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową histologiczną poszczególnych narządów organizmu zwierzęcego (wraz z ich budową ultrastrukturalną) z uwzględnieniem zmian zachodzących w filogenezie. Omawiane będą relacje między strukturą mikroskopową a funkcją komórek, tkanek i narządów. Szczególna uwaga będzie zwrócona na przegląd i rozpoznawanie przy pomocy mikroskopu świetlnego wybranych preparatów tkanek i narządów.

Strona przedmiotu
H.FHZ.HI9.SL.HBIOZ.R brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis przedmiotu

Wykłady mają na celu zapoznanie studentów z czynnikami i procesami, które ukształtowały szatę roślinną Ziemi. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące powstania życia na Ziemi oraz granice, w jakich może ono istnieć na naszej planecie. Studenci poznają podstawowe metody badania roślin z minionych epok oraz warunków środowiska panujących w przeszłości. Zapoznają się również z informacjami na temat miejsca i czasu powstania taksonów roślinnych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na rolę wydarzeń o charakterze globalnym, które wpłynęły na obecne ukształtowanie roślinności na Ziemi (wędrówki kontynentów, zmiany klimatyczne, wypiętrzanie się gór). Omówiony zostanie również, zarówno w aspekcie historycznym jak i współczesnym, wpływ człowieka na roślinność.

Wiadomości przekazane studentom w ramach tego przedmiotu będą stanowiły podstawę do rozpatrywania, w sposób bardziej szczegółowy, problemów dotyczących biogeografii.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.KWS9.SL.HBIOZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady mają na celu scharakteryzowanie oddziaływania na człowieka i zwierzęta wybranych związków obecnych w środowisku zwanych ksenobiotykami. Omówione zostaną substancje wchodzące w skład produktów codziennego użytku takich jak kosmetyki, leki i środki czystości oraz konsekwencje ich przedostania się do organizmu i środowiska. Przedstawione zostanie szkodliwe działanie składników plastiku oraz konsekwencje użytkowania plastikowych opakowań. Omówione zostaną najważniejsze źródła ksenobiotyków, ich bioakumulacja oraz biomagnifikacja w ekosystemach. Przedstawiony zostanie wpływ ksenobiotyków na powstawanie nowotworów, na procesy rozrodu, powstawanie wad rozwojowych, rozwój układu nerwowego, sekrecję hormonów, jak również na procesy cytotoksyczności, proliferacji i apoptozy komórek. Omówiony zostanie mechanizm działania ksenobiotyków (aktywacja receptorów, zaburzenia podstawowych szlaków komórkowych oraz aktywność enzymów metabolizujących ksenobiotyki).

Strona przedmiotu
H.ZDZ.MKPZ9.SL.HBIOZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.ZBZ.MOP9.SL.HBIOZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem kształcenia z przedmiotu "Metody oceny i poprawy jakości wód" jest poznanie metod oceny oraz sposobów przeciwdziałania i poprawy czystości wód w szczególności w kontekście zjawisk związanych z zanieczyszczeniem wód na terenach rolniczych, którego skutkiem jest między innymi eutrofizacja.

Strona przedmiotu
H.MBZ.M9.SL.HBIOZ.R brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.POK9.SL.HBIOZ.R brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza z zakresu kryteriów bezpieczeństwa żywności. Źródła zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle spożywczym. Ocena stanu sanitarno- higienicznego warunków produkcji. Rola mikroorganizmów w przemyśle spożywczym. Zatrucia i zakażenia pokarmowe. Mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.OSW9.SL.HBIOZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z różnymi formami ochrony środowiska wodnego mającymi zastosowanie w Polsce i na świecie. Poznają negatywny wpływ antropogeniczny na ekosystemy wodne i sposoby przywracania dobrego stanu ekologicznego. Zostaną także zapoznani z aktualnymi sposobami bioindykacji stanu środowiska wodnego. Będą mieć możliwość samodzielnego poboru i oceny materiału biologicznego w celu sklasyfikowania stanu jakości wody. Nabędą świadomości i odpowiedzialności za ochronę środowiska wodnego w kontekście negatywnych skutków prowadzenia działalności w zakresie bioinżynierii zwierząt.

Strona przedmiotu
H.RAZ.OST9.SL.HBIOZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Porównanie budowy anatomicznej szkieletu w obrębie różnych gromad zwierząt (ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków). Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z charakterystyczną budową układu kostnego w obrębie poszczególnych gromad oraz technikami pomiarowymi.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.PAR9.SL.HBIOZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie podstawowych zasad zależności w układzie pasożyt-żywiciel w aspekcie budowy i funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem różnego typu adaptacji do pasożytowania. Poznanie wpływu różnego typu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na poziom zarażenia zwierząt, zwłaszcza uwzględniających wykorzystanie możliwości ograniczania rozmiarów inwazji. Charakterystyka poszczególnych rodzajów pasożytów występujących u zwierząt gospodarskich, a szczególnie epizootiologii i inwazjologii. Zasady diagnozowania poszczególnych rodzajów parazytoz oraz szacowanie rodzaju i rozmiarów inwazji.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.PZL9.SL.HBIOZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie konsekwencji inwazji pasożytniczych u zwierząt gospodarskich, wynikających głównie z fizjologicznych aspektów układu pasożyt-żywiciel. Charakterystyka epizootiologii powszechnych parazytoz u zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem form inwazyjnych i dróg inwazji. Przedstawienie aktualnej sytuacji inwazjologicznej oraz podstawowych metod ograniczania inwazji. Zaznajomienie z chorobami inwazyjnymi stanowiącymi istotny problem zdrowotny dla ludzi w skali globalnej oraz żyjących w Polsce.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)