Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia, 6 sem. stacjonarne, obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa)

Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Biotechnologia, 6 sem. stacjonarne, obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21L - Semestr letni 2020/2021
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21L
B.6s.BIZ.SI.BBTSX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl wykładów i ćwiczeń zawiera wiadomości na temat zmian biochemicznych i metabolicznych zachodzących w surowcach wykorzystywanych w przemyśle spożywczym oraz reakcji biochemicznych przebiegających w czasie przetwarzania żywności, które decydują o własnościach sensorycznych, żywieniowych i funkcjonalnych produktów spożywczych.

Strona przedmiotu
B.6s.KRZ.SI.BBTSX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z przygotowaniem pożywek i szkła, otrzymywanie hodowli komórek z eksplantantu i porzez dysocjację tkanek, sposoby hodowli komórek zwierzęcych, zróżnicowanie komórek w hodowli, barwienie przeżyciowe, zamrażanie i bankowanie komórek. Wpływ czynników mechanicznych i chemicznych na fizjologię komórek in vitro. Systemy do masowych hodowli komórek zwierzęcych. Zastosowanie izolowanych komórek do badań.

Tematyka roślinna obejmować będzie informacje dotyczące funkcjonowania laboratorium in vitro oraz mikrorozmnażania roślin. Omówione będą podstawowe typy kultur roślinnych, a także warunki ich prowadzenia.

Strona przedmiotu
B.6s.MAR.SI.BBTSX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi typami markerów molekularnych oraz praktycznym ich wykorzystaniem w różnych dziedzinach nauki, a także w praktyce klinicznej oraz medycynie sądowej. Omawiane są obszary polimorficzne DNA jądrowego, chloroplastowego i mitochondrialnego. Studenci poznają różne typy markerów molekularnych opartych o techniki hybrydyzacyjne oraz reakcję PCR. Szeroko prezentowane jest wykorzystanie markerów molekularnych w diagnostyce chorób genetycznych i nowotworowych a także farmakogenetyce. Poruszane są również problemy wykorzystanie osiągnięć w dziedzinie biologii molekularnej w medycynie sądowej i kryminalistyce. Studenci zaznajamiani są z najnowszymi metodami diagnostyki chorób roślin i zwierząt oraz wykorzystaniem markerów molekularnych w hodowli. Przedstawiane są również przykłady stosowania analiz molekularnych w badaniach pochodzenia człowieka, filogenetyce roślin i zwierząt.

Strona przedmiotu
B.6s.PPR.SI.BBTSX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do proteomiki - nowoczesnej, interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, łączącej badania podstawowe i aplikacyjne. Wykłady definiują proteomikę jako systemowe podejście do analizy białek, łączące ich mapowanie z charakterystyką funkcjonalną; podają zakres merytoryczny i strategie badawcze, charakter poznawczy i utylitarny, pojęcie genomu i proteomu, porównanie z genomiką, wkład w osiągnięcia innych dziedzin badawczych. Omówione są podstawowe elementy analizy proteomów, schematy postępowania, nowe trendy i kierunki rozwoju proteomiki, jak również metody i techniki badawcze: elektroforeza dwukierunkowa (2DE), spektrometria masowa (MS), wybrane metody frakcjonowania, izolacji, badań struktury i własności białek wraz z podaniem konkretnych przykładów analizy proteomów. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują elementy proteomiki funkcjonalnej: izolację i badania aktywności enzymów rzadkich szlaków metabolicznych wraz z charakterystykę wybranych enzymów niekonwencjonalnych drożdży.

Strona przedmiotu
B.6s.PRZ.SI.BBTSX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Praktyka - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praca o charakterze badawczym, produkcyjnym lub konsultacyjnym w podmiotach gospodarczych lub jednostkach budżetowych związanych z profilem studiów np. firmy biotechnologiczne, laboratoria i pracownie analityczno-diagnostyczne, stacje oceny ras i odmian, firmy hodowlano-nasienne, instytucje powiązane z przemysłem farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym i wykorzystujące procesy biotechnologiczne w cyklu produkcyjnym, instytuty naukowe, ośrodki badawcze itp.

Strona przedmiotu
B.6s.TPF.SI.BBTSX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Brak opisu

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)