Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rolnictwo tropikalne R.F4.RT.SL.REKXX
Reguły punktacji przedmiotu

REKXZ.NL.06 - Ekonomia, 1 st., niestacjonarne
REKXZ.SL.06 - Ekonomia, 1st., stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
REKXZ.NL.06
Ekonomia, 1 st., niestacjonarne
REKXZ.SL.06
Ekonomia, 1st., stacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
2
(09/10L - 19/20L)
3
(20/21L - ...)
3
(20/21L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)