Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia rolna R.3s.CHR.NI.RROAX
Reguły punktacji przedmiotu

ROSOY.NI.07 - Ochrona Środowiska, 1 st., niestacjonarne
RROAX.NI.07 - ZAKOŃCZONY - Rolnictwo, 1 st., niestacj.
RROAY.NI.07 - Rolnictwo, 1 st., niestacjonarne
RROXX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Rolnictwo, 1 st., stacj.
RROXZ.NI.07 - Rolnictwo, 1 st., niestacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ROSOY.NI.07
Ochrona Środowiska, 1 st., niestacjonarne
RROAX.NI.07
ZAKOŃCZONY - Rolnictwo, 1 st., niestacj.
RROAY.NI.07
Rolnictwo, 1 st., niestacjonarne
RROXX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Rolnictwo, 1 st., stacj.
RROXZ.NI.07
Rolnictwo, 1 st., niestacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
7
(06/07 - 07/08Z)
6
(08/09Z - 11/12L)
7
(12/13Z - 12/13L)
4
(15/16Z - ...)
7
(14/15Z - 14/15Z)
8
(09/10Z - 09/10Z)
8
(12/13Z - 16/17Z)
5
(17/18Z - 17/18Z)
6
(18/19Z - ...)
8
(12/13Z - 12/13Z)
8
(16/17Z - 16/17Z)
6
(18/19Z - 18/19Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)