Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia R.2s.CHE.SI.ROSXY.T
Reguły punktacji przedmiotu

ROSOY.NI.07 - Ochrona Środowiska, 1 st., niestacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ROSOY.NI.07
Ochrona Środowiska, 1 st., niestacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
8
(12/13L - 15/16L)
7
(16/17L - 16/17L)
6
(17/18L - ...)
10
(13/14L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)