Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Integrowana i ekologiczna produkcja sadownicza O.SAP.IEKP3.SM.OOGO2
Reguły punktacji przedmiotu

OOGO2.SM.03 - ZAKOŃCZONY Ogrodnictwo z marketingiem (sadownictwo), stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
OOGO2.SM.03
ZAKOŃCZONY Ogrodnictwo z marketingiem (sadownictwo), stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 1
(10/11L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)