Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie leśne wykorzystywane w zwalczaniu szkodnictwa leśnego L.A.ZWSLP.SP.LDZKY
Reguły punktacji przedmiotu

LDZKY.SP.02 - Doskonalenie Zasobów Kadrowych w Lasach Państwowych

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
LDZKY.SP.02
Doskonalenie Zasobów Kadrowych w Lasach Państwowych
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
4
(19/20L - 19/20L)
3
(20/21Z - 20/21Z)
4
(18/19L - 18/19L)
3
(19/20Z - 19/20Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)