Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.GKL.SM.REKZEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ekonomia 2 st., stacjon. ekonomika żywności - p. obowiazkowe, sem 1
Ekonomia II st., stacj. zarządzanie i marketing -p. obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Słuchacze posiadają podstawową wiedzę z zakresu zarządzania czynnikiem ludzkim zdobytą w trakcie studiów licencjackich I0 na przedmiocie „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.Nabycie podstawowych wiadomości dotyczących gospodarowania kapitałem ludzkim, kapitałem intelektualnym a także o sposobach powiększania tego kapitału.

Pełny opis:

Problematyka wykładów:

- Istota rozwoju kapitału ludzkiego i ewolucja funkcji personalnej (2h)

- Modele i czynniki rozwoju kapitału ludzkiego (1h)

- Koncepcje kapitału ludzkiego w różnych obszarach ekonomii (1h)

- Demografia jako nauka o ludności i kapitale ludzkimi (2h)

- Rynek pracy i segmentacja a struktura kapitału ludzkiego w Polsce (2h)

- Migracje we współczesnym świecie (2h)

- Pomiar kapitału ludzkiego (1h)

- Edukacja i kształcenie(1h)

- Zdrowie jako komponent kapitału ludzkiego w UE (1h)

- Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji (2h)

Problematyka ćwiczeń:

- Analiza wskaźników makroekonomicznych "Kapitał ludzki" w Polsce i UE (2h)

- Gospodarowanie kapitałem ludzkim przez aktywizacja na przykładzie pokolenia +50 lub zarządzania talentami (2h)

- Wartość międzykulturowa kapitału ludzkiego, programy adaptacji obcokrajowców (1h)

- Imigracja pracownicza-problem globalny i jego odcienie(2h)

- Nowa jakość międzynarodowego ZZL (2h)

- Ewolucja funkcji personalnej w GKL (2h)

- Identyfikacja modeli ZZL (2h)

- Praca i współczesne warunki zatrudnienia (1h)

-Szanse i bariery zatrudnienia absolwentów uczelni wyższych (1h)

KIERUNEK STUDIÓW/Ekonomia/ ECTS =2/ semestr 1

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SM

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Literatura:

Literatura podstawowa:

Król H. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN, W-wa, 2006,

Armstrong M. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyd 3. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2005

Literatura uzupłaniająca:

Listwan T. Zarządzanie kadrami. Wyd.2, C.H.Beck, W-wa, 2004.

Wydawnictwa GUS.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-posiada wiedzę o modelach i czynnikach rozwoju kapitału ludzkiego,

- ma podstawową wiedzę o roli szkoleń w rozwoju kapitału intelektualnego.

Umiejętności:

- potrafi konstruować plany szkoleń i rozwoju pracownika,

- umie mierzyć motywacje osiągnięć pracownika i zastosować procedury pozyskiwania wartościowych pracowników, przeprowadzić charakterystyki kapitału ludzkiego z użyciem miar zmienności w programie Statistica

Kompetencje:

Potrafi organizować proces szkolenia siebie i innych osób oraz rozumie potrzebę ciągłego uczenia się.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe wiadomości dotyczące gospodarowania kapitałem ludzkim (wykłady) - test.

Konstrukcja planu szkoleń, rozwoju pracownika i kryteria oceny pracownika - przykłady i zadania indywidualne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Domagalska-Grędys
Prowadzący grup: Marta Domagalska-Grędys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Domagalska-Grędys
Prowadzący grup: Marta Domagalska-Grędys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.