Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warzywa w ogrodach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.WOG.SI.OOSXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warzywa w ogrodach
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

-

Pełny opis:

Charakterystyka warzywnictwa, definicja warzyw. Historia uprawy, ośrodki pochodzenia i klasyfikacja roślin warzywnych. Wartość biologiczna warzyw

Warunki środowiska w uprawie warzyw

Następstwo roślin; uprawa przed- i poplonowa, uprawa współrzędna

Metody rozmnażania warzyw. Przyspieszona uprawa warzyw

Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie warzyw. Dojrzewanie i zbiór warzyw.

Agrotechnika podstawowych gatunków warzyw: kapustowatych, selerowatych, czosnkowatych, psiankowatych, dyniowatych, komosowatych, bobowatych, astrowatych, rdestowatych, kukurydzy cukrowej, roszponki warzywnej i szparaga lekarskiego Generatywne i wegetatywne rozmnażanie roślin warzywnych, materiał siewny, rozpoznawanie nasion i siewek roślin warzywnych. Produkcja rozsady roślin warzywnych.

Biologia, wartość użytkowa gatunków i wybranych odmian roślin warzywnych: kapustowatych, selerowatych, czosnkowatych, psiankowatych, dyniowatych, komosowatych, bobowatych, astrowatych, rdestowatych, kukurydzy cukrowej, roszponki warzywnej i szparaga lekarskiego

Planowanie i aranżacja ogrodu warzywnego, zasady następstwa i doboru gatunków i odmian

Literatura:

Orłowski M. 2000. Polowa uprawa warzyw, Brasika, Szczecin

Grabowska A., Jędrszczyk E. Sękara. 2013. Skrypt, Odmianoznawstwo roślin warzywnych. UR w Krakowie

Kunicki E., Sękara A., Kalisz A. 2006. Skrypt do ćwiczeń z warzywnictwa ogólnego. Wydawnictwo AR w Krakowie

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

Definicję roślin warzywnych na tle innych roślin uprawnych oraz historię upraw warzywnych

Charakterystykę warzyw jako grupę roślin użytkowych i klasyfikuje gatunki wg pozycji systematycznej, pochodzenia, wymagań środowiskowych i przynależności do grup użytkowych

Wpływ warunków klimatycznych i glebowych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin warzywnych oraz znaczenie następstwa roślin po sobie

Sposoby rozmnażania warzyw oraz technologię produkcji rozsady roślin warzywnych

Zabiegi agrotechniczne praktykowane w uprawie warzyw

Opisuje biologię, wartość odżywczą i cechy odmianowe gatunków warzyw

Umiejętności - potrafi

Identyfikować materiał siewny i siewki warzyw

Właściwie zaplanować uprawę warzyw uwzględniając ich wymagania środowiskowe

Dokonać właściwego wyboru odmian warzyw do amatorskiej uprawy

kompetencje społeczne - jest gotów do

Udzielania fachowych porad w zakresie uprawy podstawowych warzyw w ogrodzie

Propagowania walorów użytkowych podstawowych roślin warzywnych

Metody i kryteria oceniania:

test jednokrotnego/wielokrotnego wyboru (70% udziału w ocenie końcowej)

zaliczenie projektu, test jednokrotnego wyboru (30%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Kunicki
Prowadzący grup: Aneta Grabowska, Elżbieta Jędrszczyk, Edward Kunicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Kunicki
Prowadzący grup: Edward Kunicki, Piotr Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Kunicki
Prowadzący grup: Barbara Domagała, Elżbieta Jędrszczyk, Edward Kunicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Kunicki
Prowadzący grup: Barbara Domagała, Edward Kunicki, Agnieszka Sękara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)