Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.PH1.ETY.NM.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka gospodarcza
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

tematyka zajęć:

1. Podstawowe pojęcia teoretyczne z zakresu etyki

2. Najważniejsze systemy i normy etyczne

3. Miejsce etyki gospodarczej w życiu przedsiębiorcy oraz pracownika – analizy przypadków

Pełny opis:

tematyka zajęć:

1. Podstawowe pojęcia teoretyczne z zakresu etyki

2. Najważniejsze systemy i normy etyczne

3. Miejsce etyki gospodarczej w życiu przedsiębiorcy oraz pracownika – analizy przypadków

Literatura:

J.Dietl, W. Gasparski (red.) "Etyka biznesu", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

B. Klimczak ""Etyka gospodarcza"" Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1992.

K.Najder-Stefaniak ""Wstęp do etyki biznesu"", Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_ETGO_W01 Posiada wiedzę teoretyczną o zasadach i normach moralnych, LES2_W01 RL

LES_ETGO_W02 Poprawnie definiuje podstawowe pojęcia związane z etycznym gospodarowaniem LES2_W02 LES2_W06 RL

Metody i kryteria oceniania:

test kompetencyjny polegający na uzupełnianiu zdań i twierdzeń (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pink
Prowadzący grup: Małgorzata Pink
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)