Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Molekularne uwarunkowania umaszczenia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHB.MOLE9.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Molekularne uwarunkowania umaszczenia zwierząt
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu będzie charakterystyka podstawowych mechanizmów determinujących procesy melanogenezy i melanocytogenezy. Charakterystyka podstawowych odmian barwnych u wybranych gatunków zwierząt gospodarskich. Omówienie polimorfizmu genów oraz charakterystyka loci genów wpływających na powstawanie barwinka u bydła, koni, owiec, zwierząt futerkowych, psów, kotów i ptaków.

Omówienie odstępstw od podstawowych form umaszczenia. Plejotropowe oddziaływanie genów umaszczenia.

Pełny opis:

1. Melanogeneza i melanocytogeneza

2. Rodzaje melanin i jego umiejscowienie w organizmie, wpływ wybranych loci genów na powstawanie różnych form barwnika, rola melanin w organizmie

3. Patofizjologiczne skutki plejotropowego działania genów umaszczenia na organizmy zwierząt

4. Charakterystyka wybranych loci genów i ich wpływ na determinację umaszczenia i wzorów barwnych u bydła i koni

5. Charakterystyka wybranych loci genów i ich wpływ na determinację umaszczenia i wzorów barwnych u świń, owiec i kóz

6. Charakterystyka wybranych loci genów i ich wpływ na determinację umaszczenia i wzorów barwnych u ptaków

7. Charakterystyka wybranych loci genów i ich wpływ na determinację umaszczenia i wzorów barwnych u kotów i psów

8. Charakterystyka wybranych loci genów i ich wpływ na determinację umaszczenia i wzorów barwnych u zwierząt futerkowych

9. Porównanie okrywy włosowej różnych odmian barwnych zwierząt futerkowych

Literatura:

1. Charon K., Świtoński M. (2006). Genetyka zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Drewa G., Ferenc T. (2003). Podstawy genetyki. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner ,Wrocław.

3. Zwierzchowski L., Jaszczak K., Modliński J. (1997). Biotechnologia zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

4. Kosowska B., Moska M., Strzała T. (2008). Genetyka ogólna dla biologów. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

5. Kosowska B. (2010). Genetyka ogólna i weterynaryjna. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

6. Nes N.N. i inni (1988). Beautiful Fur Animals. Scientifur

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę o mechanizmie melanogenezy i melanocytogenezy, ma ogólną wiedzę o rodzajach melaniny i jej rozmieszczeniu w organizmie oraz wskazuje jej biologiczne znaczenie

Rozróżnia i charakteryzuje typy umaszczeń i wzorów barwnych u bydła, koni, świń, zwierząt futerkowych, psów, kotów i ptaków, ma ogólną wiedzę o loci genów zaangażowanych w determinację umaszczenia u wybranych gatunków zwierząt, zna patofizjologiczne skutki działania zmutowanych genów umaszczenia na funkcjonowanie organizmu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena podsumowująca - rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Kryteria oceny:

Na ocenę 2 <55%

Na ocenę 3 55-60%

Na ocenę 3,5 61-70%

Na ocenę 4 71-80%

Na ocenę 4,5 81-90%

Na ocenę 5 >90%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pokorska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pokorska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)