Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Molekularne aspekty odporności zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHB.ASPE9.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Molekularne aspekty odporności zwierząt
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu będzie zapoznanie studentów z budową komórek układu immunologicznego u poszczególnych gromad kręgowców i bezkręgowców oraz omówienie mechanizmów w które są one zaangażowane. Przedstawienie roli i działania mediatorów układu odpornościowego. Szczegółowe omówienie reakcji obronnych organizmu u różnych gatunków zwierząt przeciwko wirusom, bakteriom, pasożytom. Zapoznanie z rolą układu immunologicznego w procesach nowotworzenia, autoimmunizacji i nadwrażliwości. Charakterystyka genetycznych uwarunkowań mechanizmów odpornościowych u różnych gatunków zwierząt.

Pełny opis:

1. Komórki i mechanizmy odpornościowe u bezkręgowców oraz kręgowców w ujęciu ewolucyjnym

2. Geny immunoglobulinowe- charakterystyka, regulacja ich ekspresji i ich wpływ na rodzaj powstających przeciwciał

3. Charakterystyka cytokin i chemokin i ich udział w odpowiedzi immunologicznej, polimorfizm genów cytokin i chemokin i ich wpływ na powstawanie chorób immunologicznych

4. Polimorfizm receptorów powierzchniowych komórek układu immunologicznego i ich wpływ na przebieg reakcji odpornościowych

5. Charakterystyka odporności przeciwwirusowej, przeciwbakteryjnej i przeciwpasożytniczej u różnych gatunków zwierząt

6. Genetyczna kontrola odpowiedzi immunologicznej u różnych gatunków zwierząt

7. Tolerancja immunologiczna

8. Genetyczne podstawy odporności na nowotworzenie

9. Autoimmunizacja i zjawiska autoimmunizacyjne u zwierząt

10. Immunosupresja i immunostymulacja

11. Nadwrażliwość – charakterystyka klas nadwrażliwości, przebieg reakcji nadwrażliwości

12. Molekularne przyczyny powstawania nadwrażliwości

13. Wpływ stresu na wybrane parametry układu odpornościowego

Literatura:

1) Gołąb J., Jakubisiak M. Lasek W. Stokłosa T. Immunologia. PWN W-wa 2014.

2) Male D. i wsp. Immunologia. Elsevier Urban & Partner. 2006.

3) Charon K., Świtoński M. Genetyka i genomika zwierząt. PWN W-wa. 2012.

4) Tizard I.R. Veterinary Immunology. Elsevier. 2013.

5) Lydyard P.M. i wsp. Immunologia. PWN W-wa. 2001.

6) Deptuła W., Buczek J. Zarys immunologii ssaków. Wyd. UJ. 1998.

7) Mackiewicz S. Immunologia. PZWL W-wa 1986.

8) Staines N. i wsp. Wprowadzenie do immunologii. Wyd. Medyczne. Wrocław. 1996.

9) Lasek W. Immunologia Podstawowe zagadnienia i aktualności. PWN W-wa 2009.

10) Kłosowska B., Nowicki B. Genetyka weterynaryjna. PZWL W-wa. 1999.

11) Rożek T. Nauka po prostu. Demart S.A. 2011.

12) Polish Journal of Immunology. Kwartalnik.

Efekty uczenia się:

Posiada poszerzoną wiedzę o budowie komórek układu odpornościowego u poszczególnych gromad kręgowców i bezkręgowców oraz mechanizmów w które są one zaangażowane, zna rolę i działanie mediatorów układu odpornościowego

Ma szczegółową wiedzę o reakcjach obronnych przeciwko wirusom, bakteriom, pasożytom u różnych gatunków zwierząt, zna rolę układu immunologicznego w procesach nowotworzenia, autoimmunizacji i nadwrażliwości

Posiada poszerzoną wiedzę o genetycznych uwarunkowaniach mechanizmów odpornościowych u różnych gatunków zwierząt

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceny - test jednokrotnego wyboru

Kryteria oceny:

Na ocenę 2 <55%

Na ocenę 3 55-60%

Na ocenę 3,5 61-70%

Na ocenę 4 71-80%

Na ocenę 4,5 81-90%

Na ocenę 5 >90%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pokorska
Prowadzący grup: Dominika Kułaj, Joanna Pokorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)