Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zwierzęta łowne, chronione

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZDZ.ZLC9.SM.HZOUZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwierzęta łowne, chronione
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Zootechnika II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wskazanie zagrożeń dla fauny krajowej, form jej ochrony i ekologicznych podstaw użytkowania populacji zwierząt. Wykazanie konieczności ochrony fauny oraz dopuszczalności eksploatacji w zgodzie ze strategią zrównoważonego rozwoju. Nabycie przez studentów wiedzy na temat różnorodnych relacji człowieka ze zwierzęciem, przygotowanie do podjęcia pracy w zakresie różnorodnych form oddziaływania na zwierzęta wolno bytujące.

Pełny opis:

Wykłady (30 godz.):

1. Historyczne i współczesne przyczyny wymierania gatunków

2. Krajowe i międzynarodowe aspekty ochrony gatunkowej (historia ochrony gatunkowej, regulacje prawne, edukacja ekologiczna)

3. Formy ochrony gatunkowej

4. Czynna ochrona populacji (hodowle zamknięte, zasilanie populacji ginących, restytucja gatunków)

5. Przegląd krajowych gatunków zwierząt objętych ochroną (Polska Czerwona Księga Zwierząt)

6. Ekologiczne podstawy sterowania populacjami zwierząt łownych i chronionych

7. Podstawy i założenia gospodarki łowieckiej w Polsce na tle międzynarodowym

Literatura:

1. Pullin A.S. 2012. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Symonides E. 2008. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

3. Okarma H., Tomek A. 2008 Łowiectwo. Wydawnictwo Edukacyjno-Naukowe H2O Kraków.

4. Głowaciński Z., Nowacki J. (red.). 2004. Polska czerwona księga zwierząt – bezkręgowce. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN.

5. Głowaciński (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt – kręgowce. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN.

6. Kniaziewa N., Bonczar Z., Okrutniak M., Rościszewska M. 2013. Zastosowanie różnych poziomów struktur hierarchicznych organizmu dla oceny stopnia degradacji środowiska. Zeszyty Naukowe, Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Oddział w Rzeszowie 16: 37-43.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

Przyczyny i stopień degradacji środowiska przyrodniczego

Aktywne formy ochrony zwierząt

Absolwent:

Potrafi podejmować działania związane z ochroną bioróżnorodności

Zdolny do podjęcia działań w zakresie zarządzania populacjami

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Grześ, Mateusz Okrutniak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Okrutniak
Prowadzący grup: Mateusz Okrutniak, Marek Wajdzik, Damian Wiehle
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.