Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologiczne uwarunkowania rozrodu ryb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.BURR9.SI.HZOHZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologiczne uwarunkowania rozrodu ryb
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Wykłady

1. Przypomnienie podstawowych zagadnień związanych z rozrodem ryb

2. Czynniki abiotyczne i biotyczne w rozrodzie ryb

3. Wpływ czynników środowiskowych na płodność, rozwój gonad i osiąganie dojrzałości płciowej

3. Etapy zachowań rozrodczych ryb.

4. Rodzaje ikry i substratów tarliskowych

5. Wpływ czynników środowiskowych na zapłodnienie i rozwój zarodkowy

6. Gatunki sezonowe

Ćwiczenia

1. Ekologiczne grupy rozrodcze ryb

2. Strategie rozrodu i opieka nad potomstwem

3. Kalendarz fenologiczny

4. Inwentaryzacja, liczenie i mierzenie gniazd tarłowych pstrąga potokowego - zajęcia terenowe, potoki w okolicach Krakowa

5. Szacowanie efektywności tarła pstrąga potokowego w zależności od rodzaju podłoża (grubości frakcji żwiru)

Literatura:

1. Bieniarz K., Epler P. "Rozród ryb" Akademia rolnicza 1991.

2. Brylińska M. (red.) "Ryby słodkowodne Polski" Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

3. Szczerbowski J. A. (red.), "Rybactwo śródlądowe" Wydawnictwo IRS, Olsztyn 2008.

4. Pliszka F. "Biologia ryb" PWRiL Warszawa 1964.

5. Epler p., Łuszczek-Trojnar E., Drąg-Kozak E., Szczerbik P., Popek W., Socha M. 2006 Age and growth of bream (Aramis brama L.) in the Solina, Tresna and Rożnów dam reservoires. Acta Sci. Pol., Piscaria 5(1) , 45-56

6. Łuszczek-Trojnar E., Drąg-Kozak E., Kleszcz M., Popek W., Epler P. 2008. Gonada maturity in vimba (Vimba vimba L.) raised in carp ponds. J. Appl. Ichthyol. 24 , 316-320

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- grupy systematyczne ryb oraz ich przystosowania do środowiska (abiotyczne i biotyczne)

- podstawowe zagadnienia dotyczące rozrodu ryb w ich naturalnym środowisku oraz zna czynniki wpływające na rozród ryb.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- rozpoznawać gatunki ryb występujących w wodach Polski w różnych ekosystemach, w tym gatunki chronione

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- kreatywnego działania w pracy zespołowej i potrafi pełnić w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów w formie testu; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55.% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50.%.

Na ocenę pozytywną z ćwiczeń należy odpowiedzieć na minimum 55% .pytań kolokwium zaliczeniowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Drąg-Kozak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Drąg-Kozak
Prowadzący grup: Ewa Drąg-Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.