Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)

Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
23/24L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 20/21L 21/22Z 21/22L 22/23Z 22/23L 23/24Z 23/24L
H.RAZ.ACHA9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu będzie zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu immunologii na temat alergii, czynników ją powodujących, mechanizmów reakcji alergicznych, immunoterapii, rodzajów nadwrażliwości, GMO jako potencjalnego źródła alergenów, uczulenia na alergeny zwierząt, chorób autoimmunizacyjnych, autotolerancji. Student będzie miał możliwość zaznajomienia się z możliwościami rozpoznawania typów reakcji immunologicznych, rozpoznawania środowiskowych i genetycznych czynników ryzyka występowania oraz możliwości profilaktyki alergii i chorób autoimmunizacyjnych

Strona przedmiotu
H.RAZ.AHUR9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis

Budowa anatomiczna oraz struktura histologiczna narządów i gruczołów płciowych samic i samców zwierząt domowych i laboratoryjnych, ptaków oraz zwierząt laboratoryjnych. Ocena budowy i funkcji narządów rozrodczych z uwzględnieniem ich roli w cyklu płciowym. Poznanie przebiegu spermatogenezy, oogenezy i owulacji, zapłodnienia, embriogenezy i ciąży u zwierząt domowych. Opanowanie anatomicznych podstaw wspomaganego rozrodu zwierząt domowych i laboratoryjnych.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.AWIP9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest prezentacja zróżnicowania fauny ptaków zasiedlających różne typy siedlisk. Wykazanie wymogów pokarmowych i lęgowych, a także przyczyn i zakresu degradacji siedlisk w Polsce. Wykazanie znaczenia gospodarstw rybackich w zachowaniu zasobów awifauny wodnej.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.BEW9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z pojęciami związanymi z ewolucją, analizą filogenetyczną, powstaniem życia na Ziemi, pochodzeniem i ewolucją głównych grup ryb - Chondrichthyes, Osteichthyes, Sarcopterygii, Actinopterygii, Teleostei. Omówiona zostanie również ewolucja pokrycia ciała, szczęk, pęcherza pławnego, płetw parzystych oraz żyworodności wśród ryb. Na ćwiczeniach przedstawiona zostanie głównie charakterystyka poszczególnych grup wymarłych bezszczękowców i szczękowców.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.BGW9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom zagadnień dotyczących ekorozwoju. Utrzymanie wypasu wspólnotowego w Europie jest ważnym elementem ochrony krajobrazu, gdyż zapobiega negatywnym zmianą florystycznym i pozwala na zachowanie wielu cennych gatunków roślin. Hodowla owiec na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, które dotyczą zwłaszcza rejonów górskich postrzegana jest jako działalność proekologiczna chroniąca użytkowana przestrzeń przed degradacją. Dlatego też wypas zwierząt nie powinien być postrzegany jako sztywny proces produkcyjny lecz element kształtowania krajobrazu z zachowaniem wszelkich form ochrony środowiska rolniczego i przyrodniczego. Wypas zwierząt i związana z tym gospodarka pasterska są niewątpliwie ważnym elementem ekonomicznym jak również umożliwiają pogodzenie problemów społeczno-gospodarczych z zachowaniem odpowiedniej bioróżnorodności charakterystycznej dla danego regionu Polski i Europy.

Strona przedmiotu
H.GHZ.BKH9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą komórek zwierzęcych jako podstawowej jednostki budowy organizmów wielokomórkowych oraz rozwojem i budową tkanek. Struktury komórkowe omawiane będą na poziomie mikroskopii świetlnej i elektronowej z uwzględnieniem nowoczesnych technik stosowanych do analizy procesów życiowych zachodzących w komórce. Budowa tkanek i tworzonych przez nie narządów analizowane będą na poziomie mikroskopii świetlnej w celu dokładniejszego i bardziej wszechstronnego poznania istoty procesów życiowych organizmów zwierzęcych.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.BRW9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Biologia ryb wędrownych rozszerza program Biologii ryb w zakresie zagadnień związanych z migracjami ryb. Ze względu na istnienie dużej różnorodności wędrówek podejmowanych przez ryby można wyróżnić ich wiele typów i podziałów, które są omawiane w ramach wykładów. Podczas ćwiczeń przedstawiana jest biologia wybranych gatunków ryb wędrownych, wszystkich znanych typów wędrówek ryb.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.BMOW9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie Studentów z rodzajami ścieków i metodami ich oczyszczania ze szczególnym uwzględnieniem biologicznych metod oczyszczania ścieków. Przedstawione zostaną podstawy procesów tlenowych i beztlenowych. Omówione zostanie również oczyszczanie ścieków w stawach, w gruncie oraz w oczyszczalniach hydrofitowych. Studenci poznają metody usuwania związków azotu i fosforu oraz bezpośrednio zapoznają się z technologicznymi procesami oczyszczania ścieków w oczyszczalni „Kujawy”/”Płaszów”.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.BMWR9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom najnowszych osiągnięć biotechnologii rozrodu dotyczących sterowania i kontrolowania procesami rozrodu na przykładzie owiec i kóz. Zadaniem przedmiotu jest ponadto zapoznanie studentów z najnowszymi wynikami badań, jakie prowadzone są w Polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych z zakresu interakcji endokrynnych hormonów wykazujących rytmy okołosezonowe. W ramach przedmiotu przekazana zostanie wiedza dotycząca metod stymulacji i synchronizacji rui, zapłodnienia in vitro, transferu zarodków, hodowli in vitro komórek szyszynki, komórek jajnika oraz gruczołu mlekowego, klonowania somatycznego i udziału tych metod w praktyce wspomaganego rozrodu.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.BRR9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przejście od ekstensywnego gospodarowania do intensywnych metod przemysłowych w akwakulturze dokonało się w kilku ostatnich dekadach. Jednym z najważniejszych problemów w rozwoju akwakultury i możliwości wprowadzania programów genetycznego doskonalenia jest kontrola rozrodu ryb. W ramach przedmiotu "Biotechnologia rozrodu ryb" omawiane są problemy jakie występują w rozrodzie wielu cennych gospodarczo gatunków ryb, które nie owulują spontanicznie w warunkach hodowli oraz nie produkują odpowiedniej ilości i jakości spermy. Przedstawione są też techniki prowokowania owulacji i spermacji u tych gatunków przy pomocy dostępnych preparatów hormonalnych. Techniki te stosowane są nie tylko w przypadku niepowodzenia w rozradzaniu niektórych gatunków, ale także w przypadku koniecznej synchronizacji ostatniego etapu dojrzewania oocytów i owulacji u samic w warunkach chowu przemysłowego.

Strona przedmiotu
H.GHZ.CDGS9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem elektywu jest przybliżenie biologii dziko żyjących gatunków świń, różnorodności form i cech przystosowawczych poszczególnych gatunków do środowiska bytowania. Charakterystyka siedlisk jak również cechy adaptacyjne poszczególnych gatunków i możliwości ich wykorzystania oraz znaczenie gospodarcze i kulturowe.

Strona przedmiotu
H.GHZ.CHFZ9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.GHZ.CDJM9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z czynnikami wpływającymi na efektywność tuczu świń. Zdobycie wiedzy z zakresu przyczyn występowania mięsa wadliwego oraz wskaźników stosowanych w ocenie jakości surowca. Przedstawienie: pojęć stosowanych w przemyśle mięsnym, różnych sposobów klasyfikacji żywca i tusz wieprzowych oraz współczesnych i tradycyjnych metod utrwalania i przechowywania wyrobów wieprzowych jak również przepisów na przygotowanie potraw.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.DOWW9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.ZBZ.DMHZ9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.ZDZ.DZGL9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści kształcenia: W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z problematyką chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych w warunkach dobrostanu, w aspekcie obowiązujących przepisów unijnych. Studenci zostaną zapoznani z kryteriami oceny dobrostanu zwierząt oraz z dobrostanem zwierząt w transporcie i uboju zwierząt.

Efekty kształcenia: Studenci poznają szczegółowe wymagania odnośnie utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt hodowlanych w różnych systemach utrzymania, oraz zapoznają się ze wskaźnikami oceny dobrostanu zwierząt.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.BURR9.SI.HZOHZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.ZBZ.ETOR9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładach i ćwiczeniach omawiane są zagadnienia dotyczące zachowania zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem ryb. Poruszone są kwestie czucia somatycznego, rozwój układu nerwowego, udział zmysłów, uczucie bólu, zachowania popędowe i instynktowne, pobieranie pokarmu i gospodarowanie energią, czynności obronne, rozrodcze, opieka nad potomstwem, uczenie się, pamięć i życie społeczne.

Omawiane są też metodyki i sposoby badania zachowań zwierząt.

Strona przedmiotu
H.GHZ.ETS9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi na podstawowe problemy związane z genetycznymi, fizjologicznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami zachowania zwierząt utrzymywanych w zróżnicowanych warunkach chowu. Omówione zostaną typowe formy naturalnego zachowania w kolejnych fazach wzrostu i rozwoju zwierząt jak również w różnych okresach fizjologicznych (okres okołorujowy, ciąża, okres okołoporodowy, laktacja). Procesy uczenia się zwierząt i wykorzystanie tych zdolności w realizacji procesu hodowlanego. Relacje człowiek zwierzę na wolności i w warunkach produkcyjnych. Zróżnicowanie zachowania osobników różnej płci jak też zachowanie zwierząt różnych gatunków w podobnych sytuacjach. Podkreślony będzie praktyczny aspekt wykorzystania typowych form zachowania dla optymalizacji procesów produkcyjnych.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.EUTW9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niniejszy kurs ma na celu charakteryzację procesów prowadzących do nadmiernego użyźnienia środowiska wodnego, skutkujących masowym pojawianiem się organizmów fitoplanktonowych.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.FSH9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Różnorodność fauny w odmiennych kategoriach gospodarstw hodowlanych. Charakterystyka organizmów zoologicznych towarzyszącym stale lub okresowo zwierzętom udomowionym, z uwzględnieniem zależności występujących pomiędzy nimi. Gatunki bezkręgowców i kręgowców, w tym szkodniki spotykane w zabudowaniach i obejściu gospodarskim oraz na pastwiskach. Modyfikacje środowiska hodowlanego i podejmowane działania prewencyjne w stosunku do szkodników dla osiągnięcia dobrostanu zwierząt użytkowych i uzyskania właściwych efektów produkcyjnych.

Strona przedmiotu
H.FEZ.FSZ9.SI.HZOHZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania jest zaznajomienie studentów kierunku Zootechnika z podstawowymi zagadnieniami fizjologii środowiska: mechanizmami kontroli funkcjonowania organizmu, adaptacji do niekorzystnych warunków środowiska oraz zagadnieniami związanymi z oddziaływaniem farmaceutyków i ksenobiotyków na funkcję komórek oraz podstawowych narządów i układów organizmu.

Strona przedmiotu
H.GHZ.GENE9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Genetyka cech ilościowych zajmuje się dziedziczeniem różnic występujących między osobnikami w stopniu natężenia cech a nie w ich jakości (Falconer, 1964). Osiągnięcia tej dziedziny wiedzy stanowią podstawę większości metod stosowanych w praktyce hodowli zwierząt i roślin. W ramach przedmiotu studenci zaznajomią się podstawowymi założeniami teoretycznymi genetyki cech ilościowych i nabędą wiedzę o ich praktycznym stosowaniu we współczesnych programach hodowli większości gatunków zwierząt.

Strona przedmiotu
H.GHZ.GENR9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia dziedziczenia cech jakościowych u ryb, mechanizmy współdziałania genów nieallelicznych, mechanizmy determinacji płci i ich kontrolę; dziedziczenie grup krwi. W dziale genetyki populacji omawiane są: efektywna wielkość populacji, struktura genetyczna, depresja inbredowa, parametry genetyczne cech użytkowych u ryb (masa ciała i wiek przy tarle, ilość i wielkość ikry, przeżywalność narybku, odporność na choroby, masa ciała i tempo wzrostu, jakość mięsa i wykorzystanie paszy). Prezentowane są metody hodowli ryb karpiowatych i łososiowatych (systemy kojarzeń, metody selekcji – rodzinowa, między rodzinami, na jedną i wiele cech równocześnie), a także cele hodowlane u ryb oraz metody szacowania wartości hodowlanej i postępu genetycznego. Zmiana genomu i zestawu chromosomów (tri- i tertaploidyzacja, gynogeneza i androgeneza). Ryby transgeniczne (metody uzyskiwania).

Strona przedmiotu
H.ZDZ.HERP9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z bioróżnorodnością płazów i gadów krajowych i tropikalnych. Rola w środowisku naturalnym i znaczenie dla gospodarki człowieka. Ochrona gatunkowa. Gatunki spotykane w hodowlach. Biologia zmiennocieplnych czworonogów, najważniejsze zagrożenia środowiskowe oraz znaczenie tych zwierząt jako bioindykatorów.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.HPZ9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.ZDZ.HSW9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć z przedmiotu Higiena Środowiska Wiejskiego studenci zostaną zapoznani z tematyką możliwych zagrożeń występujących na terenach wiejskich związanych z produkcją rolniczą jak i problemami socjalno bytowymi mieszkańców wsi.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.INOK9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.GHZ.ITCH9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności unasieniania loch

Strona przedmiotu
H.GHZ.MKB9.SI.HZOHZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem elektywu jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej definicji dobrostanu, aspektów etycznych, prawnych i ekonomicznych. Uzyskanie umiejętności określania poziomu dobrostanu różnych grup technologicznych świń na podstawie wielu kryteriów oceny, Zdobycie umiejętności określania wpływu interakcji człowiek – zwierzę na poziom dobrostanu, rozpoznawania przyczyn jego niskiego poziomu oraz znalezienia możliwości poprawy.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)