Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezkręgowce wodne i metody ich hodowli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.WOD9.SI.HZOBY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezkręgowce wodne i metody ich hodowli
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Głównym celem kształcenia z przedmiotu "Bezkręgowce wodne i metody ich hodowli" jest opanowanie znajomości organizmów bezkręgowych występujących w wodach śródlądowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności identyfikacji organizmów najczęściej występujących w wodach śródlądowych Polski oraz sposobów ich hodowli.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Systematyka organizmów bezkręgowych

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe gąbek i parzydełkowców

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe płazińców

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe wrotków

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe nicieni i pierścienic

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe skorupiaków

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe pajęczaków

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe owadów

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe mięczaków

Historia rozwoju akwakultury bezkręgowców

Hodowla glonów stosowanych jako pokarm dla bezkręgowców

Farmy perłopławów

Raki słodkowodne - hodowle na różnych kontynentach (Europa, Ameryka, Australia)

Próby podchowu i hodowli homarów

Tematyka ćwiczeń:

Przegląd najważniejszych gatunków jamochłonów

Przegląd najważniejszych gatunków płazińców

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków wrotków słodkowodnych oraz metody ich hodowli

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków brzuchorzęsków i nicieni

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków pierścienic oraz metody ich hodowli

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków skorupiaków słodkowodnych oraz metody ich hodowli

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków owadów słodkowodnych

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków mięczaków słodkowodnych

Pobieranie prób planktonu i bentosu oraz identyfikacja organizmów bezkręgowych w nich występujących

Intensywna hodowla krewetek morskich

Hodowla krewetek słodkowodnych (Macrobrachium)

Hodowla małży jadalnych (ostrygi, omułki, przegrzebki)

Hodowla ślimaków morskich z rodzaju Haliotis

Literatura:

1. Bieniarz K., Kownacki A., Epler P. - Biologia Stawów Rybnych – Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego 2003

2. Stańczykowska A.- Zwierzęta bezkręgowe naszych wód – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1986

3. Jura Cz.– Bezkręgowce – Wydawnictwo Naukowe PWN 2007

4. Bieniarz K., Epler P., Chyb J. – Hydrozoologia- Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2008

5. FAO, State of Word aquaculture

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

-najważniejsze cechy morfologiczne i anatomiczne i systematyczne zwierząt bezkręgowych występujących w środowisku wodnym oraz funkcjonowanie układów fizjologicznych u zwierząt bezkręgowych

- znaczenie bioróżnorodności dla wykorzystania i kształtowanie potencjału przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka

- typy użytkowe bezkręgowców wodnych, oraz metody chowu i hodowli oraz biotechnologie produkcji bezkręgowców wodnych stosowanych w akwakulturze

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

- analizować zjawiska biologiczne zachodzące w środowisku wodnym - rozpoznać najważniejsze gatunki bezkręgowców wodnych na podstawie cech budowy morfologicznej i anatomicznej

- prawidłowo dobierać narzędzia i metody wykorzystywane w hodowli wybranych organizmów bezkręgowców środowiska wodnego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

- ciągłego pogłębiania wiedzy dotyczącej bezkręgowców środowiska wodnego

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe w formie odpowiedzi pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chyb
Prowadzący grup: Jarosław Chyb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem kształcenia z przedmiotu "Bezkręgowce wodne i metody ich hodowli" jest opanowanie znajomości organizmów bezkręgowych występujących w wodach śródlądowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności identyfikacji organizmów najczęściej występujących w wodach śródlądowych Polski oraz sposobów ich hodowli.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Systematyka organizmów bezkręgowych

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe gąbek i parzydełkowców

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe płazińców

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe wrotków

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe nicieni i pierścienic

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe skorupiaków

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe pajęczaków

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe owadów

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe mięczaków

Historia rozwoju akwakultury bezkręgowców

Hodowla glonów stosowanych jako pokarm dla bezkręgowców

Farmy perłopławów

Raki słodkowodne - hodowle na różnych kontynentach (Europa, Ameryka, Australia)

Próby podchowu i hodowli homarów

Tematyka ćwiczeń:

Przegląd najważniejszych gatunków jamochłonów

Przegląd najważniejszych gatunków płazińców

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków wrotków słodkowodnych oraz metody ich hodowli

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków brzuchorzęsków i nicieni

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków pierścienic oraz metody ich hodowli

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków skorupiaków słodkowodnych oraz metody ich hodowli

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków owadów słodkowodnych

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków mięczaków słodkowodnych

Pobieranie prób planktonu i bentosu oraz identyfikacja organizmów bezkręgowych w nich występujących

Intensywna hodowla krewetek morskich

Hodowla krewetek słodkowodnych (Macrobrachium)

Hodowla małży jadalnych (ostrygi, omułki, przegrzebki)

Hodowla ślimaków morskich z rodzaju Haliotis

Literatura:

1. Bieniarz K., Kownacki A., Epler P. - Biologia Stawów Rybnych – Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego 2003

2. Stańczykowska A.- Zwierzęta bezkręgowe naszych wód – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1986

3. Jura Cz.– Bezkręgowce – Wydawnictwo Naukowe PWN 2007

4. Bieniarz K., Epler P., Chyb J. – Hydrozoologia- Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2008

5. FAO, State of Word aquaculture

Uwagi:

Kolokwium zaliczeniowe w formie odpowiedzi pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chyb
Prowadzący grup: Jarosław Chyb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem kształcenia z przedmiotu "Bezkręgowce wodne i metody ich hodowli" jest opanowanie znajomości organizmów bezkręgowych występujących w wodach śródlądowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności identyfikacji organizmów najczęściej występujących w wodach śródlądowych Polski oraz sposobów ich hodowli.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Systematyka organizmów bezkręgowych

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe gąbek i parzydełkowców

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe płazińców

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe wrotków

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe nicieni i pierścienic

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe skorupiaków

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe pajęczaków

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe owadów

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe mięczaków

Historia rozwoju akwakultury bezkręgowców

Hodowla glonów stosowanych jako pokarm dla bezkręgowców

Farmy perłopławów

Raki słodkowodne - hodowle na różnych kontynentach (Europa, Ameryka, Australia)

Próby podchowu i hodowli homarów

Tematyka ćwiczeń:

Przegląd najważniejszych gatunków jamochłonów

Przegląd najważniejszych gatunków płazińców

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków wrotków słodkowodnych oraz metody ich hodowli

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków brzuchorzęsków i nicieni

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków pierścienic oraz metody ich hodowli

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków skorupiaków słodkowodnych oraz metody ich hodowli

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków owadów słodkowodnych

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków mięczaków słodkowodnych

Pobieranie prób planktonu i bentosu oraz identyfikacja organizmów bezkręgowych w nich występujących

Intensywna hodowla krewetek morskich

Hodowla krewetek słodkowodnych (Macrobrachium)

Hodowla małży jadalnych (ostrygi, omułki, przegrzebki)

Hodowla ślimaków morskich z rodzaju Haliotis

Literatura:

1. Bieniarz K., Kownacki A., Epler P. - Biologia Stawów Rybnych – Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego 2003

2. Stańczykowska A.- Zwierzęta bezkręgowe naszych wód – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1986

3. Jura Cz.– Bezkręgowce – Wydawnictwo Naukowe PWN 2007

4. Bieniarz K., Epler P., Chyb J. – Hydrozoologia- Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2008

5. FAO, State of Word aquaculture

Uwagi:

Kolokwium zaliczeniowe w formie odpowiedzi pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chyb
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem kształcenia z przedmiotu "Bezkręgowce wodne i metody ich hodowli" jest opanowanie znajomości organizmów bezkręgowych występujących w wodach śródlądowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności identyfikacji organizmów najczęściej występujących w wodach śródlądowych Polski oraz sposobów ich hodowli.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Systematyka organizmów bezkręgowych

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe gąbek i parzydełkowców

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe płazińców

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe wrotków

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe nicieni i pierścienic

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe skorupiaków

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe pajęczaków

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe owadów

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe mięczaków

Historia rozwoju akwakultury bezkręgowców

Hodowla glonów stosowanych jako pokarm dla bezkręgowców

Farmy perłopławów

Raki słodkowodne - hodowle na różnych kontynentach (Europa, Ameryka, Australia)

Próby podchowu i hodowli homarów

Tematyka ćwiczeń:

Przegląd najważniejszych gatunków jamochłonów

Przegląd najważniejszych gatunków płazińców

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków wrotków słodkowodnych oraz metody ich hodowli

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków brzuchorzęsków i nicieni

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków pierścienic oraz metody ich hodowli

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków skorupiaków słodkowodnych oraz metody ich hodowli

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków owadów słodkowodnych

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków mięczaków słodkowodnych

Pobieranie prób planktonu i bentosu oraz identyfikacja organizmów bezkręgowych w nich występujących

Intensywna hodowla krewetek morskich

Hodowla krewetek słodkowodnych (Macrobrachium)

Hodowla małży jadalnych (ostrygi, omułki, przegrzebki)

Hodowla ślimaków morskich z rodzaju Haliotis

Literatura:

1. Bieniarz K., Kownacki A., Epler P. - Biologia Stawów Rybnych – Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego 2003

2. Stańczykowska A.- Zwierzęta bezkręgowe naszych wód – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1986

3. Jura Cz.– Bezkręgowce – Wydawnictwo Naukowe PWN 2007

4. Bieniarz K., Epler P., Chyb J. – Hydrozoologia- Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2008

5. FAO, State of Word aquaculture

Uwagi:

Kolokwium zaliczeniowe w formie odpowiedzi pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chyb
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem kształcenia z przedmiotu "Bezkręgowce wodne i metody ich hodowli" jest opanowanie znajomości organizmów bezkręgowych występujących w wodach śródlądowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności identyfikacji organizmów najczęściej występujących w wodach śródlądowych Polski oraz sposobów ich hodowli.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Systematyka organizmów bezkręgowych

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe gąbek i parzydełkowców

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe płazińców

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe wrotków

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe nicieni i pierścienic

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe skorupiaków

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe pajęczaków

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe owadów

Budowa morfologiczna i anatomiczna oraz funkcje życiowe mięczaków

Historia rozwoju akwakultury bezkręgowców

Hodowla glonów stosowanych jako pokarm dla bezkręgowców

Farmy perłopławów

Raki słodkowodne - hodowle na różnych kontynentach (Europa, Ameryka, Australia)

Próby podchowu i hodowli homarów

Tematyka ćwiczeń:

Przegląd najważniejszych gatunków jamochłonów

Przegląd najważniejszych gatunków płazińców

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków wrotków słodkowodnych oraz metody ich hodowli

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków brzuchorzęsków i nicieni

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków pierścienic oraz metody ich hodowli

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków skorupiaków słodkowodnych oraz metody ich hodowli

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków owadów słodkowodnych

Przegląd i obserwacje najważniejszych gatunków mięczaków słodkowodnych

Pobieranie prób planktonu i bentosu oraz identyfikacja organizmów bezkręgowych w nich występujących

Intensywna hodowla krewetek morskich

Hodowla krewetek słodkowodnych (Macrobrachium)

Hodowla małży jadalnych (ostrygi, omułki, przegrzebki)

Hodowla ślimaków morskich z rodzaju Haliotis

Literatura:

1. Bieniarz K., Kownacki A., Epler P. - Biologia Stawów Rybnych – Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego 2003

2. Stańczykowska A.- Zwierzęta bezkręgowe naszych wód – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1986

3. Jura Cz.– Bezkręgowce – Wydawnictwo Naukowe PWN 2007

4. Bieniarz K., Epler P., Chyb J. – Hydrozoologia- Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2008

5. FAO, State of Word aquaculture

Uwagi:

Kolokwium zaliczeniowe w formie odpowiedzi pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.