Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Charakterystyka dzikożyjących gatunków świń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GHZ.CDGS9.SI.HZOHZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Charakterystyka dzikożyjących gatunków świń
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem elektywu jest przybliżenie biologii dziko żyjących gatunków świń, różnorodności form i cech przystosowawczych poszczególnych gatunków do środowiska bytowania. Charakterystyka siedlisk jak również cechy adaptacyjne poszczególnych gatunków i możliwości ich wykorzystania oraz znaczenie gospodarcze i kulturowe.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Geneza rodziny świniowatych 1 godz.

2. Różnorodność form świniowatych, zależności środowiskowe 1 godz.

3. Rozmieszczenie dziko żyjących gatunków świń 1 godz.

4. Charakterystyka biotopów zajmowanych przez świnie dziko żyjące 1 godz.

5. Charakterystyka gatunku dzik ( Sus scrofa) 1 godz.

6. Omówienie biologii gatunku dzik 1 godz.

7. Omówienie biologii gatunku Guziec ( Phacochoerus aethiopicus ) 1 godz.

8. Omówienie biologii gatunku Babirusa ( Babyrousa babyrussa ) 1 godz.

9. Omówienie biologii gatunku Pekari ( Tayassu tajacu ) 1 godz.

10. Omówienie biologii gatunku Świnia rzeczna ( Potamochoerus porcus ) 1 godz.

11. Omówienie biologii innych mniej znanych gatunków z rodziny świniowatych 1 godz.

12. Możliwości praktycznego zastosowania dziko żyjących gatunków świń 1 godz.

13. Świniodziki perspektywy hodowlane 1 godz.

14. Regulacje prawne związane z hodowlą i ochroną dziko żyjących gatunków świń 1 godz.

15. Znaczenie kulturowe świniowatych 1 godz.

Literatura:

A. Haber, Dzik, PWRiL 1969

Łowiectwo, Fritz Nusslein, 2007

Stephan M. Funk et al., The pygmy hog is a unique genus: 19th century taxonomists got it right first time round, Molecular Phylogenetics and Evolution, Volume 45, Issue 2, November 2007, Pages 427-436

Wilson Don E. & Reeder DeeAnn M. (red.): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (Wyd. 3.) (ang.). Johns Hopkins University Press, 2005.

Kingdon, J. 1997. The Kingdon Field Guide to African Mammals. Academic Press, London and New York.

Nowak, R. M. 1991. Walker's Mammals of the World (Fifth Edition). Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Schmidt, C. R. 1990. Pigs. In Grzimek's Encyclopedia of Mammals. Edited by S. P. Parker. New York: McGraw-Hill. Volume 5, pp. 20-47.

Vercammen, P., A. H. W. Seydack, and W. L. R. Oliver. 1993. The bush pigs (Potamochoerus porcus and P. larvatus). In Pigs, Peccaries and Hippos: Status Survey and Action Plan. Edited by W. L. R. Oliver. Gland, Switzerland: IUCN. pp. 93-101.

Wilson, D. E., and D. M. Reeder [editors]. 1993. Mammal Species of the World (Second Edition). Washington: Smithsonian Institution Press.

Oliver, W. & Leus, K. (2008) Sus scrofa. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. IUCN 2008.

Seward, Liz (4 September 2007). "Pig DNA reveals farming history". BBC News. http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6978203.stm.

M.J. Goulding B.Sc. M.Sc.; G. Smith B.Sc. Ph.D. 1998. "Current Status and Potential Impact of Wild Boar (Sus scrofa) in the English Countryside: A Risk Assessment. Report to Conservation Management Division C, MAFF." (PDF). UK Government, Department for Environment, Food, and Rural Affairs (DEFRA). 12. Taxonomy Browser: Sus Scrofa". National Center for Biotechnology Information (NCBI). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=9823&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock.

V. G. Heptner and A. A. Sludskii: Mammals of the Soviet Union Vol. II, Part 2 Carnivora (Hyaenas and Cats). Leiden, New York, 1989 ISBN 900408876 8

Scheggi, Massimo (1999). La Bestia Nera: Caccia al Cinghiale fra Mito, Storia e Attualit?. p. 201. ISBN 8825379048.

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Sus_scrofa.html

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Opisuje systematykę biologiczną i charakteryzuje wolnożyjące gatunki świń

Charakteryzuje ewolucyjne przystosowanie wszystkich gatunków świniowatych do środowiska

Charakteryzuje funkcjonowanie ekosystemów dla różnych gatunków świniowatych

Posiada wiedzę dotyczącą znaczenia kulturowego świniowatych oraz zna regulacje prawne ich chowu i hodowli

Umiejętności:

Rozpoznaje wolno żyjące gatunki świniowatych i potrafi wskazać optymalne warunki dla ich ochrony w ich naturalnych ekosystemach

Potrafi prowadzić chów świń miniaturowych i wietnamskich

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość relacji dobrostan zwierząt – kształtowanie środowiska naturalnego

Formułuje i objaśnia zasady etycznej odpowiedzialności za chów zwierząt nieudomowionych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – test wyboru. Aby uzyskać pozytywną ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki
Prowadzący grup: Jacek Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki
Prowadzący grup: Jacek Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)