Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw VII: Zastosowanie chłodnictwa w produkcji i przechowalnictwie żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F6.EL72.SI.TTZCZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw VII: Zastosowanie chłodnictwa w produkcji i przechowalnictwie żywności
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy: Żywienie Człowieka, 6 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Chłodzenie i jego rola w utrwalaniu żywności metodami kombinowanymi. Żywność minimalnie przetworzona pochodzenia roślinnego i chłodzone dania gotowe.

Dobór środowiska chłodzącego - produkcja lodu. Chłodzenie surowców pochodzenia zwierzęcego.

Schładzanie i chłodnicze przechowywanie surowców roślinnych - dodatkowe zabiegi zwiększające trwałość surowców roślinnych.

Fizyczne podstawy zamrażania - dobór metod. Kriokoncentracja.

Mrożenie i zamrażalnicze przechowywanie surowców żywnościowych. Metody ograniczania ubytków jakości.

Produkty mrożone o wysokim stopniu przetworzenia. Mrożone dania gotowe i ciasta. Produkcja lodów - wartość odżywcza deserów mrożonych.

Ćwiczenia

Utrwalanie żywności metodami wykorzystującymi niskie temperatury. Wyznaczanie podstawowych parametrów procesu zamrażania.

Metody ograniczania niekorzystnych zmian jakościowych zachodzących podczas mrożenia i przechowywania surowców roślinnych.

Zastosowanie metod skojarzonych do utrwalania przechowywanych chłodniczo produktów spożywczych.

Literatura:

1. Jastrzębski W. Technologia chłodnicza żywności, WSiP, Warszawa, 1991.

Wiley R.C (ed.). Minimally processed refrigerated fruits & vegetables. Chapman & Hall, New York. London, 1994.

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie podstawowe zjawiska i pojęcia dotyczące chłodzenia, mrożenia i chłodniczego przechowywania żywności oraz zastosowanie chłodzenia jako elementu utrwalania żywności metodami kombinowanymi.

Potrafi ocenić ogólny zakres zmian jakości produktu uzależniony od warunków obróbki chłodniczej oraz zaproponować zastosowanie koncepcji przeszkód w przechowalnictwie wybranego produktu spożywczego.

Jest gotów do ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- kolokwium z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej 30%,

- prezentacji i dyskusji uzyskanych w trakcie ćwiczeń wyników - udział w końcowej ocenie 10%.

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 51% zadanych pytań. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Michalczyk
Prowadzący grup: Jagoda Majcherczyk, Magdalena Michalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Michalczyk
Prowadzący grup: Jagoda Majcherczyk, Magdalena Michalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Michalczyk
Prowadzący grup: Grzegorz Fiutak, Magdalena Michalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)