Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw 1 (z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności): Hodowle komórkowe w badaniach żywieniowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.1ELb.NM.TTDXZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw 1 (z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności): Hodowle komórkowe w badaniach żywieniowych
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy: Dietetyka, 3 sem, NM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Organizacja pracowni hodowli komórek. Dobra Praktyka Laboratoryjna w hodowli komórek.

Biologia i charakterystyka hodowli. Charakterystyka środowiska hodowlanego.

Przegląd metod in vitro do badań parametrów cyklu życiowego i śmierci komórek.

Zastosowanie hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych i toksykologicznych.

Literatura:

Podstawowa 1. Hodowla komórek i tkanek pod redakcją Stanisławy Stokłosowej. 2006, dodruk, 2011r.; Wydawnictwo naukowe PWN.

Uzupełniająca

1. Podstawy biologii Komórki. Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter , 2005, dodruk 2009r.; Wydawnictwo naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

podstawowe pojęcia z zakresu hodowli komórek i tkanek oraz rodzaje metod wykorzystywanych w badanach in vitro.

możliwości zastosowania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych.

zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, szczególnie w hodowli komórek.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

scharakteryzować podstawowe techniki in vitro z zastosowaniem hodowli komórkowych.

zaplanować doświadczenie na liniach komórkowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

śledzenia i przyswajania nowości w nauce o żywności i żywieniu oraz praktycznego zastosowania hodowli komórkowych badaniach żywieniowych.

wykazywania odpowiedzialności za użytkowany sprzęt laboratoryjny i aparaturę badawczą.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru); na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Ćwiczenia: Raport/sprawozdanie z ćwiczeń. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Koronowicz
Prowadzący grup: Aneta Koronowicz, Olga Sularz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)