Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.ORGZ.SI.TJBJY.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie
Jednostka: Zakład Zarządzania i Marketingu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką organizacji i zarządzania, a także przekazanie słuchaczom oraz przyswojenie przez nich podstawowej wiedzy dotyczącej przedmiotu, w tym w szczególności zasad planowania, organizowania, kontrolowania i motywowania. Przekazane informacje powinny zachęcić i ukierunkować studentów do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy.

Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Pojęcie i istota organizacji i zarządzania

Struktury organizacji i zarządzania

Funkcje kierownicze, praca kierownicza

Planowanie

Organizowanie

Motywowanie

Kontrolowanie

Zarządzanie sferami działalności przedsiębiorstwa

Zaliczenie w formie testu z całości materiału

Literatura:

Podstawowa

1. Kapusta F., Agrobiznes, Wyd. Difin, 2012.

2. Frąckiewicz E., Karwowski J.i M, Rudawska E. Zarządzanie marketingowe 2004.

3. Urban S., Olszańska A. (red). EKONOMIKA HANDLU ŻYWNOŚCIĄ I PRODUKTAMI ROLNYMI, Wyd. UE Wrocław, 2015.

Uzupełniająca

1. Urban S., Olszańska A., Kowalska A. Marketing produktów spożywczych i gastronomii. Wyd. UE Wrocław, 2016.

2. Kożuch B., Kożuch A., Plago B. Podstawy zarządzania organizacjami, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków 2005

3. Żmija J. i inni, Zarządzanie i marketingowe w Agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską. Kraków 2000.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Student posiada wiedzę na temat istoty organizacji i zarządzania, zna pojęcie i rodzaje struktur organizacji i zarządzania. Student posiada ogólną wiedzę na temat funkcji kierowniczych.

Słuchacz posiada wiedzę na temat specyfiki organizowania i zarządzania przedsiębiorstwem branży żywnościowej

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Potrafi scharakteryzować poszczególne funkcje kierownicze: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie

Potrafi wskazać na czym polega specyfika organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie branży żywnościowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstw branży żywnościowej.

Wykazuje otwartość na zmiany i innowacyjność.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie w formie testu z całości materiału (ocena w skali 2-5) - udział w ocenie końcowej modułu 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czekaj
Prowadzący grup: Marta Czekaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kopyra
Prowadzący grup: Marcin Kopyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.