Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uprawa grzybów kulinarnych i leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FZ.UGK.NI.OOGXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa grzybów kulinarnych i leczniczych
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

uzupełniajacy - fakultatywny

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

W

Rozwój uprawy grzybów jadalnych i leczniczych na świecie i w Polsce

Charakterystyka najważniejszych uprawianych gatunków (Agaricus sp., Pleurotus sp., Lentinula edodes, Stropharia rugoso-annulata, Ganoderma lucidum, Pholiota nameko, Auricularia auricula, Grifola frondosa, Morchella spp., Tuber spp. i inne), właściwości odżywcze i lecznicze

Sposoby odżywiania grzybów w aspekcie przeglądu technologii produkcji podłoża do uprawy grzybów jadalnych i leczniczych

Czynniki wpływające na wzrost i rozwój grzybni. Specyfika produkcji różnych gatunków grzybów uprawnych i leczniczych w aspekcie porównawczym

Profilaktyka i zabezpieczenie upraw przed chorobami i szkodnikami

Zbiór, przygotowanie do sprzedaży, przechowywanie, przetwórstwo grzybów kulinarnych i leczniczych

CW

Prowadzenie i interpretacja kart technologicznych. Analiza problemów

Rozpoznawanie na podstawie materiałów ilustracyjnych najważniejszych objawów chorobowych występujących w uprawie grzybów. Określanie przyczyn, zapobieganie, rozwiązywanie problemów

Rozpoznawanie na podstawie materiałów ilustracyjnych najważniejszych zaburzeń fizjologicznych. Określanie przyczyn, zapobieganie, rozwiązywanie problemów

Przygotowanie grupowe instruktażu uprawy grzybów w na skalę towarową i amatorską, prezentacja udzielania instruktażu

Literatura:

Podstawowa

Muszyńska B. 2012. Jadalne gatunki grzybów źródłem substancji dietetycznych i leczniczych, Wydawnictwo ZOZ Ośrodka Umea Shinoda-Kuracejo

Siwulski M., Sobieralski K. 2004. Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych w warunkach naturalnych, Wyd. Kurpisz S.A., Poznań.

Gminder A., Bohning T. 2009. Jaki to grzyb, Świat Książki, Warszawa.

Uzupełniająca

Grzywnowicz K. 2002. Grzyby i ludzie, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Warszawa.

Marczuk M. 2003. Grzyby w kulturze ludowej, Alta 2, Wrocław.

Oryginalne publikacje naukowe.

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

systematykę, biologię i wymagania środowiskowe grzybów uprawianych w celach kulinarnych i leczniczych w skali globalnej i lokalnej

rolę grzybów w żywieniu, profilaktyce chorób i lecznictwie oraz czynniki wpływające na zawartość substancji biologicznie czynnych w grzybach

technologie produkcji podłoża do uprawy ważnych gospodarczo gatunków grzybów

technologie produkcji towarowej i amatorskiej, techniki przechowywania, uszlachetniania i zasady wprowadzania do obrotu ważnych gospodarczo gatunków grzybów

Umiejętności - potrafi

przekazać precyzyjne informacje i zalecenia dotyczące omawianych treści

analizować informacje z różnych źródeł w celu przygotowania się do rozwiązania zadania problemowego z omawianego zakresu

modyfikować wytyczne i zalecenia dotyczące technik uprawy grzybów do specyfiki produkcji w konkretnych warunkach

dostosować metody profilaktyki i ochrony grzybów do technologii uprawy, wyposażenia obiektu i zagrożeń

Kompetencje społeczne - jest gotów do

uznania znaczenia i specyfiki sektora produkcji grzybów dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i produkcji żywności wysokiej jakości

zrozumienia potrzeby udzielania społeczeństwu informacji o najnowszych osiągnięciach w sektorze produkcji grzybów jadalnych i leczniczych

współdziałania i pracy w małej grupie

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny z pytaniami otwartymi i testowymi. Ocena końcowa jest srednią arymetryczną liczoną z oceny uzyskanej z ćwiczeń i wykładów.

Studenci przygotowują sprawozdanie grupowe z ćwiczeń. Ocena końcowa jest średnią arymetryczną liczoną z oceny uzyskanej z ćwiczeń i wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sękara
Prowadzący grup: Piotr Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sękara
Prowadzący grup: Krystian Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)