Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.PRA.SM.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Praktyka dyplomowa,

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Pełny opis:

Zasady, warunki i metody wykonywania eksperymentów badawczych dotyczących optymalizacji metod standaryzacji i uszlachetniania surowców leczniczych i prozdrowotnych

Zasady, warunki i metody wykonywania eksperymentów badawczych dotyczących optymalizacji metod standaryzacji i uszlachetniania surowców leczniczych i prozdrowotnych

Zasady, warunki i metody wykonywania eksperymentów badawczych dotyczących wykorzystania roślin leczniczych i prozdrowotnych w celu poprawy jakości życia człowieka

Literatura:

-

Efekty uczenia się:

umiejętności - potrafi:

przeprowadzić eksperyment naukowy dotyczący optymalizacji metod pozyskania surowców leczniczych i prozdrowotnych

kompetencje społeczne:

docenienia badań naukowych i ich znaczenia w życiu człowieka

kreatywnego myślenia, aktualizacji zdobytej wiedzy i własnego rozwoju

współdziałania w grupie ponosząc odpowiedzialność za powierzone prace

Metody i kryteria oceniania:

wykonanie eksperymentu będącego elementem pracy magisterskiej studenta

(100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Kunicki
Prowadzący grup: Elżbieta Jędrszczyk, Andrzej Kalisz, Edward Kunicki, Agnieszka Sękara, Ewa Sitek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Kunicki
Prowadzący grup: Elżbieta Jędrszczyk, Andrzej Kalisz, Iwona Kamińska, Paweł Kaszycki, Agnieszka Kiełkowska, Aleksandra Koźmińska, Edward Kunicki, Agnieszka Sękara, Piotr Stolarczyk, Barbara Tokarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Stolarczyk
Prowadzący grup: Piotr Stolarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)