Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie projektowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.KOMPU.SI.IGWX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania
Jednostka: Katedra Zastosowań Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Część I

Zapoznanie studentów z programem Maxima wspomagającym wykonywanie obliczeń inżynierskich i naukowych. Zapoznanie studentów z możliwościami integracji, wizualizacji i elementami programowania obliczeń w Maximie. Algorytmy języka programowania na przykładzie języka Visual Basic.

Pełny opis:

Część I

Wszystkie informacje zostały zawarte w karcie przedmiotu zgodnej z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, która jest dostępna tutaj.

Literatura:

Część I

Wszystkie informacje zostały zawarte w karcie przedmiotu zgodnej z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, która jest dostępna tutaj.

Efekty uczenia się:

Część I

Wszystkie informacje zostały zawarte w karcie przedmiotu zgodnej z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, która jest dostępna tutaj.

Metody i kryteria oceniania:

Część I

Wszystkie informacje zostały zawarte w karcie przedmiotu zgodnej z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, która jest dostępna tutaj.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)