Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie projektowania I.KOMPU.SI.IGWX
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
3
(12/13L - 12/13L)
3
(13/14L - 13/14L)
3
(14/15L - 14/15L)
3
(15/16L - 15/16L)
3
(16/17L - 16/17L)
5
(17/18L - 17/18L)
5
(18/19L - 18/19L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)