Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika i zarządzanie w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.EKO.SM.HZOBZ.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika i zarządzanie w przedsiębiorstwie
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Bioinżynieria zwierząt II stopnia II sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zdobycie podstawowej wiedzy o prowadzeniu przedsiębiorstw a głównie nabycie umiejętności w zakresie Zarządzania organizacją, prowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej, planowania działalności przedsiębiorstwa i wykorzystania kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

- funkcje i zasoby przedsiębiorstwa,

- klasyfikacja przedsiębiorstw i istota działalności gospodarczej,

- zatrudnienie w przedsiębiorstwie, zarządzanie zasobami ludzkimi,

- makro i mikro otoczenie przedsiębiorstwa,

- modele przedsiębiorstw,

- kategorie produkcji, kosztów i zysków w przedsiębiorstwie,

- opłacalność i próg rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem,

- analiza ekonomiczna – produkcyjna przedsiębiorstwa,

- planowanie działalności przedsiębiorstwa,

- opłata pracy w przedsiębiorstwie.

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej;

• Żmija J. i inni; Zarządzanie i marketing w agrobiznesie. Wyd. Kraków,

2000 r.,s.311.

• Bednarski L. i inni; „Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa", Wyd. AE Wrocław,

• Koźmiński A.K.; „Zarządzanie, teoria i praktyka", W-wa, PWN, 1998,

• Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa pod redakcją J.Lichtarskiego, Wyd. AE we Wrocławiu, 1997.

Wykaz literatury uzupełniającej:

• Praca zbiorowa pod red. J.Żurka: Ekonomika i kierowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-zna metody i narzędzia pozyskiwania danych i wykorzystywania ich do analizy i planowania,

- rozumie zachowania producentów, konsumentów i pracowników w organizacji,

- zna zasady tworzenia i planowania działalności firmy.

Umiejętności:

- potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia do analizy i planowania zjawisk gospodarczych w mikroskali,

- potrafi sporządzić kalkulacje opłacalności i rentowności przedsiębiorstwa,

ocenia wyniki produkcyjne i ekonomiczne przedsiębiorstwa.

Kompetencje społeczne:

- potrafi dostrzegać zmiany w gospodarce oraz uznaje potrzebę doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności,

- ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań gospodarczych.

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia - kolokwium zaliczeniowe

wykłady- egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Utnik-Banaś
Prowadzący grup: Katarzyna Utnik-Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Utnik-Banaś
Prowadzący grup: Katarzyna Utnik-Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.