Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia i patomorfologia komórki zwierzęcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F2.FPK.SM.BBTSX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia i patomorfologia komórki zwierzęcej
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Biotechnologia stosowana II stopień, 2 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs pozwoli studentom Biotechnologii na pogłębienie wiedzy z zakresu fizjologii wyspecjalizowanych komórek zwierzęcych, ze szczególnych uwzględnieniem interakcji szlaków wewnątrzkomórkowych w różnych stanach fizjologicznych organizmu (wzrostu, rozwoju) oraz patologicznych (zaburzenia metabolizmu, nowotworzenie, niedotlenienie, zagłodzenie i odwodnienie). Ćwiczenia będą prowadzone w blokach 5-godzinnych umożliwiających przeprowadzenie testów fizjologicznych

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Wewnętrzna organizacja komórki

Organizacja komórek w narządach

Rodzaje sygnalizacji komórkowej

Szlaki metaboliczne w różnych komórkach

Rodzaje receptorów komórkowych

Specjalizacja fizjologiczna komórek

Przyczyny endogenne i egzogenne zmian patomorfologicznych w komórce

Czynniki wzrostowe modulujące proliferację komórek w warunkach in vivo i in vitro

Analiza i praktyczne sprawdzenie wpływu czynników wzrostowych np. IGF-1, GH na proliferację różnych komórek w warunkach in vitro

Zastosowanie wybranych inhibitorów wzrostu np. rapamycyny, somatostatyny na proliferację komórek in vitro

Ocena aktywności fizjologicznych czynników ochraniających DNA podczas reakcji stresowej (zmiana termostabilności, dehydratacja) -ustalenie warunków prawidłowej procedury testu Comet

Literatura:

Traczyk W. Zarys fizjologii człowieka

Ramzi i wsp. Patologia Robbinsa, 2005 Urban &Partner

Literatura uzupełniająca:

Wilson A. „Williams Textbook of Endocrinology”. Saunders Co. (1998)

Maśliński S., Ryżewski J. “Patofizjologia”, PZWL, 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza - student:

- Ma pogłębioną wiedzę na temat wykorzystania technik biotechnologicznych w doskonaleniu roślin uprawnych i leśnych, hodowli zwierząt i biotechnologii środowiska

- Ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego dla produkcji roślinnej i zwierzęcej, zrównoważonego wykorzystania różnorodności biologicznej i ochrony zasobów naturalnych

Umiejętności - student:

- Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystania informacji z różnych źródeł dotyczących diagnostyki molekularnej w hodowli roślin, zwierząt i biotechnologii środowiska

Oznacza stężenie hormonów we krwi i tkankach z wykorzystaniem aparatury badawczej, analizuje wyniki analiz biochemicznych

Kompetencje społeczne- student:

- Przewiduje skutki wykonywania działalności z wykorzystaniem materiału biologicznego i narzędzi biotechnologicznych, ma świadomość ryzyka i zna działania zmierzające do jego ograniczenia

- Docenia rolę doskonalenia roślin, zwierząt oraz drobnoustrojów dla zaspokojenia potrzeb człowieka i łączy ją z koniecznością zachowania zasobów genowych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo, zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Piotr Antos, Krystyna Koziec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.