Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia stosowana II stopień, 2 sem. przedmioty do wyboru (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa)

Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Biotechnologia stosowana II stopień, 2 sem. przedmioty do wyboru
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

17/18Z - Semestr zimowy 2017/2018
17/18L - Semestr letni 2017/2018
18/19Z - Semestr zimowy 2018/2019
18/19L - Semestr letni 2018/2019
19/20Z - Semestr zimowy 2019/2020
20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
17/18Z 17/18L 18/19Z 18/19L 19/20Z 20/21Z 21/22Z 22/23Z
B.F2.FPK.SM.BBTSX brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs pozwoli studentom Biotechnologii na pogłębienie wiedzy z zakresu fizjologii wyspecjalizowanych komórek zwierzęcych, ze szczególnych uwzględnieniem interakcji szlaków wewnątrzkomórkowych w różnych stanach fizjologicznych organizmu (wzrostu, rozwoju) oraz patologicznych (zaburzenia metabolizmu, nowotworzenie, niedotlenienie, zagłodzenie i odwodnienie). Ćwiczenia będą prowadzone w blokach 5-godzinnych umożliwiających przeprowadzenie testów fizjologicznych

Strona przedmiotu
B.F3.MMN.SM.BBTSX brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/2018
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/2019
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Częstość występowania chorób nowotworowych sprawia, że stanowią one poważne wyzwanie dla naukowców. Zrozumienie mechanizmów kancerogenezy pozwala na skuteczniejsze działanie profilaktyczne, diagnostyczne oraz lecznicze. W trakcie wykładów omówione zostaną dane epidemiologiczne dotyczące zapadalności na nowotwory w Polsce oraz na świecie, etiologia nowotworów (m.in. czynniki środowiskowe, predyspozycje genetyczne, infekcje wirusowe), mechanizmy powstawania nowotworów, rola genów supresorowych oraz onkogenów w kancerogenezie, a także sposoby diagnozowania i leczenia nowotworów

Strona przedmiotu
B.F2.MYZ.SM.BBTSX brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady z „Mykotoksyny w żywności” mają na celu zaznajomienie studentów kierunku „Biotechnologia” z grzybami pleśniowymi i wskazanie na ich negatywną rolę w najważniejszych procesach fizjologicznych u roślin i zwierząt oraz przemianach biochemicznych w produktach spożywczych, a także ich wpływie na inne organizmy żywe i ludzi. Zajęcia z przedmiotu „Mykotoksyny w żywności” mają uwypuklić szkodliwą rolę grzybów toksynotwórczych w żywności oraz formach wykazywanej aktywności. Wiedza o mykotoksynach jest niezbędnym warunkiem nabycia umiejętności praktycznego sterowania rozwojem i aktywnością mikroorganizmów, tak ważnej dla biotechnologa, dążącego do wyprodukowania dobrej jakości produktów spożywczych oraz zabezpieczenia ich przed skażeniem toksynami. Wiedza o szkodliwości mykotoksyn uczuli studentów biotechnologii na problem ich występowania, warunków powstawania i nowoczesnych metod ich neutralizacji zarówno w surowcach jak i produktach spożywczych.

Strona przedmiotu
O.F2.PMW.SM.OBTSZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z przedmiotu „Podstawy mikrobiologii weterynaryjnej” mają uwypuklić szkodliwą rolę drobnoustrojów w hodowli zwierząt gospodarczych. Studenci zostaną zaznajomieni z chorobotwórczymi drobnoustrojami mogącymi powodować choroby zwierząt oraz z drobnoustrojami, które mogą występować w ich otoczeniu. Wiedza z zakresu mikrobiologii jest niezbędnym warunkiem nabycia umiejętności praktycznego sterowania rozwojem i aktywnością mikroorganizmów.

Strona przedmiotu
B.F2.PTH.SM.BBTSX brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami przygotowania i obrazowania materiałów biologicznych stosowanymi w biologii komórki i histologii. Dodatkowo studenci nabywają umiejętności rozpoznawania artefaktów, czyli nieprawidłowości, powstałych w wyniku błędów technicznych przy wykonywaniu preparatów. W ramach ćwiczeń wykonywane są preparaty parafinowe, mrożeniowe, wymazy i rozmazy do mikroskopu świetlnego oraz ich dokumentacja fotograficzna i komputerowa analiza obrazu. Studenci zapoznają się ze sposobem pobierania, utrwalania oraz zatapiania materiału biologicznego. Wykonywane są barwienia różnych struktur komórkowych i tkankowych, określanie aktywność wybranych enzymów, a także wykrywanie substancji o charakterze antygenowym za pomocą znakowanych przeciwciał.

Strona przedmiotu
B.F2.PRO.SM.BBTSX brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi wskaźnikami fizjologicznymi, anatomią topograficzną w powiązaniu z funkcjami fizjologicznymi zwierząt używanych do doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt domowych. Poznają zasady utrzymania i hodowli wybranych gatunków zwierząt laboratoryjnych, domowych oraz uregulowania prawne dotyczące ochrony zwierząt, prowadzenia doświadczeń, opieki nad zwierzętami. Poznają także zasady podawania leków, pomiary temperatury, tętna i oddechów, sposoby pobierania próbek (krew, kał mocz, treść jelit i żołądka) oraz przygotowania zwierząt do doświadczeń w aspekcie planowania zabiegów i prowadzenia obserwacji in vivo. Zapoznają się także z wykonywaniem zabiegów lekarsko weterynaryjnych, szyciem i zaopatrywaniem ran, infuzją płynów, obserwacją ultrasonograficzną i laparoskopową z zastosowaniem wybranych metod operacyjnych w doświadczalnictwie biologicznym i biotechnologicznym oraz z procedurą przygotowania zabiegów operacyjnych i sekcji.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)