Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR.I

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Geodezja, 6 semestr, przedmioty do wyboru,19/20L GKY.6s.SI.IGKGX pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-11-09 00:00 - 2019-11-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
...

Geodezja, 2 semestr, przedmioty do wyboru 19/20L GKZ.2s.SI.IGKGZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-11-09 00:00 - 2019-11-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany

Geodezja i kartografia niesatc. I st. sem 2. 19/20Lato I.GIK.NI.02.19L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Student wybiera 1 przedmiot.

Zasady ogólne rejestracji na przedmioty z wyboru:

1 tura - określenie zapotrzebowania. (w tej turze studenci określają jakimi przedmiotami są zainteresowani, w drugiej turze uruchomione zostaną tylko przedmioty, na które zapisało się najwięcej osób)

2 tura - rejestracja właściwa zgodnie z rozkładem zajęć (po pierwszej turze wybrane przedmioty zostają wyczyszczone z poprzednich wyborów. Należy zarejestrować się ponownie. - obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy" - limity grup nie będą przekraczane.

3 tura - rejestracja uzupełniająca. (dla studentów, którzy zrekrutowali się po zakończeniu 2 tury.)

Rejestracje są obowiązkowe i wynikają z programu studiów. Efektem braku rejestracji będzie skreślenie z listy studentów.

zakończona
2019-11-30 05:20 - 2019-12-02 23:20
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura - określenie zapotrzebowania
Niezalogowany
...

Geodezja i kartografia niesatc. I st. sem 6. 19/20Lato I.GIK.NI.06.19L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

student wybiera w sumie 4 przedmioty.

A) jeden przedmiot z bloku B

Teledetekcja wielospektralna

Pozyskiwanie danych przestrzennych z użyciem UAV

Skaning lotniczy w gospodarce i technice

Inwentaryzacja obiektów budowlanych technikami cyfrowymi

B) trzy przedmioty z bloku C

Zbiorniki retencyjne

Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzennego

Redakcja mapy w programie C-Geo

Land management, źródła informacji o nieruchomościach

Praktyczne zastosowanie GIS

Zasady ogólne rejestracji na przedmioty z wyboru:

1 tura - określenie zapotrzebowania. (w tej turze studenci określają jakimi przedmiotami są zainteresowani, w drugiej turze uruchomione zostaną tylko przedmioty, na które zapisało się najwięcej osób)

2 tura - rejestracja właściwa zgodnie z rozkładem zajęć (po pierwszej turze wybrane przedmioty zostają wyczyszczone z poprzednich wyborów. Należy zarejestrować się ponownie. - obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy" - limity grup nie będą przekraczane.

3 tura - rejestracja uzupełniająca. (dla studentów, którzy zrekrutowali się po zakończeniu 2 tury.)

Rejestracje są obowiązkowe i wynikają z programu studiów. Efektem braku rejestracji będzie skreślenie z listy studentów.

zakończona
2019-12-07 05:20 - 2019-12-10 23:20
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura - określenie zapotrzebowanie
Niezalogowany

Geodezja i kartografia niesatc. I st. sem 8. 19/20Lato I.GIK.NI.08.19L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

student wybiera 3 przedmioty.

Zasady ogólne rejestracji na przedmioty z wyboru:

1 tura - określenie zapotrzebowania. (w tej turze studenci określają jakimi przedmiotami są zainteresowani, w drugiej turze uruchomione zostaną tylko przedmioty, na które zapisało się najwięcej osób)

2 tura - rejestracja właściwa zgodnie z rozkładem zajęć (po pierwszej turze wybrane przedmioty zostają wyczyszczone z poprzednich wyborów. Należy zarejestrować się ponownie. - obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy" - limity grup nie będą przekraczane.

3 tura - rejestracja uzupełniająca. (dla studentów, którzy zrekrutowali się po zakończeniu 2 tury.)

Rejestracje są obowiązkowe i wynikają z programu studiów. Efektem braku rejestracji będzie skreślenie z listy studentów.

zakończona
2019-11-30 05:20 - 2019-12-02 23:20
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura - określenie zapotrzebowanie
Niezalogowany
...

Gospodarka Przestrzenna, niestacj. sem 3, 19/20Lato I.GP.NM.03.19L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Student wybiera 4 przedmioty.

Po jednym z bloków.

A.

1. Statystyczna analiza danych przestrzennych

2. Modele ekonometryczne w gospodarce przestrzennej

B.

1. Geodezyjny monitoring elementów środowiska

2. Matematyka finansowa II

C.

1. Inżynieria pogody i klimatu

2. Hydrodynamika i hydroinżynieria rzek i potoków

D.

1. Metody oceny uwarunkowań rozwoju agroturystyki

2. Osuwiska i metody ich zabezpieczeń

Zasady ogólne rejestracji na przedmioty z wyboru:

1 tura - określenie zapotrzebowania. (w tej turze studenci określają jakimi przedmiotami są zainteresowani, w drugiej turze uruchomione zostaną tylko przedmioty, na które zapisało się najwięcej osób)

2 tura - rejestracja właściwa zgodnie z rozkładem zajęć (po pierwszej turze wybrane przedmioty zostają wyczyszczone z poprzednich wyborów. Należy zarejestrować się ponownie. - obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy" - limity grup nie będą przekraczane.

3 tura - rejestracja uzupełniająca. (dla studentów, którzy zrekrutowali się po zakończeniu 2 tury.)

Rejestracje są obowiązkowe i wynikają z programu studiów. Efektem braku rejestracji będzie skreślenie z listy studentów.

zakończona
2020-01-09 05:20 - 2020-01-12 23:20
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura - określenie zapotrzebowani
Niezalogowany

Gospodarka Przestrzenna, niestacj. 1 sem, II st, 19/20Lato - po rekrutacji I.GPZ.NM.01.19L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rocznik idący programem 2019/2020

Student wybieraz dwa przedmioty w sumie za 7 ECTS:

Jeden z pośród:

a) Technologia tworzenia modeli 3D i wizualizacji

b) Metody taksonomiczne w planowaniu przestrzennym

Jeden z:

a) Mapy dla celów prawnych

b) Geoinżynieria

Brak zdefiniowanych tur

Inżynieria i Gospodarka Wodna, studia I st., sem 2 przedmioty humanizujące, 19/20Lato I.IGW.SI.02.19L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student wybiera jeden przedmiot.

Zasady ogólne rejestracji na przedmioty z wyboru:

1 tura - określenie zapotrzebowania. (w tej turze studenci określają jakimi przedmiotami są zainteresowani, w drugiej turze uruchomione zostaną tylko przedmioty, na które zapisało się najwięcej osób)

2 tura - rejestracja właściwa zgodnie z rozkładem zajęć (po pierwszej turze wybrane przedmioty zostają wyczyszczone z poprzednich wyborów. Należy zarejestrować się ponownie. - obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy" - limity grup nie będą przekraczane.

3 tura - rejestracja uzupełniająca. (dla studentów, którzy zrekrutowali się po zakończeniu 2 tury.)

Rejestracje są obowiązkowe i wynikają z programu studiów. Efektem braku rejestracji będzie skreślenie z listy studentów.

zakończona
2019-11-21 05:20 - 2019-11-24 23:20
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura - określenie zapotrzebowania
Niezalogowany
...

Inżynieria i Gospodarka Wodna studia I st. sem 4, 19Lato I.IGW.SI.04.19L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student wybiera jeden przedmiot.

Zasady ogólne rejestracji na przedmioty z wyboru:

1 tura - określenie zapotrzebowania. (w tej turze studenci określają jakimi przedmiotami są zainteresowani, w drugiej turze uruchomione zostaną tylko przedmioty, na które zapisało się najwięcej osób)

2 tura - rejestracja właściwa zgodnie z rozkładem zajęć (po pierwszej turze wybrane przedmioty zostają wyczyszczone z poprzednich wyborów. Należy zarejestrować się ponownie. - obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy" - limity grup nie będą przekraczane.

3 tura - rejestracja uzupełniająca. (dla studentów, którzy zrekrutowali się po zakończeniu 2 tury.)

Rejestracje są obowiązkowe i wynikają z programu studiów. Efektem braku rejestracji będzie skreślenie z listy studentów.

zakończona
2019-11-22 05:20 - 2019-11-25 23:20
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura - określenie zapotrzebowania
Niezalogowany

Inż. Środ., Inż. i Gosp. Wod., stac II st. sem 3 przedmioty humanizujące 19/20Lato I.IS.IGW.SM.03.19L-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student wybiera jeden przedmiot.

1 tura

a) wybór docelowy na przedmiot "Bezpieczeństwo narodowe" realizowany na Wydziele Inżynierii Środowiska i Geodezji. - przedmiot zostanie uruchomiony po przekroczeniu dolnego limutu 15 osób, w przypadku braku spełnienia dolnego limitu wszyscy otrzymają żetony do rejestracji na moduł "Kultura, sztuka i tradycja regionu"

b) "Kultura, sztuka i tradycja regionu" jest to moduł prowadzony przez CKKU w ramach którego do wyboru są 3 przedmioty w osobnej rejestracji żetonowej. Zetony przydzielone zostaną po wyborze tego modułu.

2 tura i ostatnia dopisanie się do przedmiotu "Bezpieczeństwo narodowe" pod warunkiem spełnienia dolnego limitu.

Rejestracje są obowiązkowe i wynikają z programu studiów. Efektem braku rejestracji będzie skreślenie z listy studentów.

zakończona
2019-11-16 05:20 - 2019-11-19 23:20
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
t1
Niezalogowany
...

Inż. Środ., Inż. i Gosp. Wod., stac II st. sem 3 przedmioty hum. i społ. 19/20Lato I.IS.IGW.SM.03.19L-h pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student wybiera dwa przedmioty po jednym z bloków:

Blok przedmiotów społecznych - jeden przedmiot do wyboru.

- Negocjacje w biznesie

- Komunikowanie społeczne i trening interpersonalny

Blok przedmiotów humanistycznych - jeden do wyboru

- Historia gospodarcza

- Etyka gospodarcza

Zasady ogólne rejestracji na przedmioty z wyboru:

1 tura - określenie zapotrzebowania. (w tej turze studenci określają jakimi przedmiotami są zainteresowani, w drugiej turze uruchomione zostaną tylko przedmioty, na które zapisało się najwięcej osób)

2 tura - rejestracja właściwa zgodnie z rozkładem zajęć (po pierwszej turze wybrane przedmioty zostają wyczyszczone z poprzednich wyborów. Należy zarejestrować się ponownie. - obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy" - limity grup nie będą przekraczane.

3 tura - rejestracja uzupełniająca. (dla studentów, którzy zrekrutowali się po zakończeniu 2 tury.)

Rejestracje są obowiązkowe i wynikają z programu studiów. Efektem braku rejestracji będzie skreślenie z listy studentów.

zakończona
2019-11-16 05:20 - 2019-11-19 23:20
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura - określenie zapotrzebowania
Niezalogowany

Inżynieria Środowiska niestac. I st., sem 4, 19/20Lato I.IS.NI.04.19L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student wybiera dwa przedmioty.

Zasady ogólne rejestracji na przedmioty z wyboru:

1 tura - określenie zapotrzebowania. (w tej turze studenci określają jakimi przedmiotami są zainteresowani, w drugiej turze uruchomione zostaną tylko przedmioty, na które zapisało się najwięcej osób)

2 tura - rejestracja właściwa zgodnie z rozkładem zajęć (po pierwszej turze wybrane przedmioty zostają wyczyszczone z poprzednich wyborów. Należy zarejestrować się ponownie. - obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy" - limity grup nie będą przekraczane.

3 tura - rejestracja uzupełniająca. (dla studentów, którzy zrekrutowali się po zakończeniu 2 tury.)

Rejestracje są obowiązkowe i wynikają z programu studiów. Efektem braku rejestracji będzie skreślenie z listy studentów.

zakończona
2019-11-22 05:20 - 2019-11-25 23:20
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura - określenie zapotrzebowania
Niezalogowany
...

Inżynieria Środowiska, niestac I st. sem 6, 19/20Lato I.IS.NI.06.19L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student wybiera 2 przedmioty

Zasady ogólne rejestracji na przedmioty z wyboru:

1 tura - określenie zapotrzebowania. (w tej turze studenci określają jakimi przedmiotami są zainteresowani, w drugiej turze uruchomione zostaną tylko przedmioty, na które zapisało się najwięcej osób)

2 tura - rejestracja właściwa zgodnie z rozkładem zajęć (po pierwszej turze wybrane przedmioty zostają wyczyszczone z poprzednich wyborów. Należy zarejestrować się ponownie. - obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy" - limity grup nie będą przekraczane.

3 tura - rejestracja uzupełniająca. (dla studentów, którzy zrekrutowali się po zakończeniu 2 tury.)

Rejestracje są obowiązkowe i wynikają z programu studiów. Efektem braku rejestracji będzie skreślenie z listy studentów.

zakończona
2019-11-22 05:20 - 2019-11-25 23:20
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura - określenie zapotrzebowania
Niezalogowany

Inżynieria Środowiska niestac. I st., sem 8, 19/20Lato I.IS.NI.08.19L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Student wybiera dwa przedmioty.

Zasady ogólne rejestracji na przedmioty z wyboru:

1 tura - określenie zapotrzebowania. (w tej turze studenci określają jakimi przedmiotami są zainteresowani, w drugiej turze uruchomione zostaną tylko przedmioty, na które zapisało się najwięcej osób)

2 tura - rejestracja właściwa zgodnie z rozkładem zajęć (po pierwszej turze wybrane przedmioty zostają wyczyszczone z poprzednich wyborów. Należy zarejestrować się ponownie. - obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy" - limity grup nie będą przekraczane.

3 tura - rejestracja uzupełniająca. (dla studentów, którzy zrekrutowali się po zakończeniu 2 tury.)

Rejestracje są obowiązkowe i wynikają z programu studiów. Efektem braku rejestracji będzie skreślenie z listy studentów.

zakończona
2019-11-30 05:20 - 2019-12-02 23:20
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura - określenie zapotrzebowania
Niezalogowany
...

I.IS.NM.01.19L - po rekrutacji I.IS.NM.01.19L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zasady ogólne rejestracji na przedmioty z wyboru:

1 tura - określenie zapotrzebowania. (w tej turze studenci określają jakimi przedmiotami są zainteresowani, w drugiej turze uruchomione zostaną tylko przedmioty, na które zapisało się najwięcej osób)

2 tura - rejestracja właściwa zgodnie z rozkładem zajęć (po pierwszej turze wybrane przedmioty zostają wyczyszczone z poprzednich wyborów. Należy zarejestrować się ponownie. - obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy" - limity grup nie będą przekraczane.

3 tura - rejestracja uzupełniająca. (dla studentów, którzy zrekrutowali się po zakończeniu 2 tury.)

Rejestracje są obowiązkowe i wynikają z programu studiów. Efektem braku rejestracji będzie skreślenie z listy studentów.

Brak zdefiniowanych tur

Inżynieria Środowiska, niestacjonarne II st. sem 3 przedmioty do wyboru, 19/20Lato I.IS.NM.03.19L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student wybiera jeden przedmiot.

Zasady ogólne rejestracji na przedmioty z wyboru:

1 tura - określenie zapotrzebowania. (w tej turze studenci określają jakimi przedmiotami są zainteresowani, w drugiej turze uruchomione zostaną tylko przedmioty, na które zapisało się najwięcej osób)

2 tura - rejestracja właściwa zgodnie z rozkładem zajęć (po pierwszej turze wybrane przedmioty zostają wyczyszczone z poprzednich wyborów. Należy zarejestrować się ponownie. - obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy" - limity grup nie będą przekraczane.

3 tura - rejestracja uzupełniająca. (dla studentów, którzy zrekrutowali się po zakończeniu 2 tury.)

Rejestracje są obowiązkowe i wynikają z programu studiów. Efektem braku rejestracji będzie skreślenie z listy studentów.

zakończona
2019-11-16 05:20 - 2019-11-19 23:20
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura - określenie zapotrzebowania
Niezalogowany

Inżynieria Środowiska, niestacjonarna II st. sem 3. przedmioty humanizujące 19/20Lato I.IS.NM.03.19L-hum pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Student wybiera jeden przedmiot.

1 tura

a) wybór docelowy na przedmiot "Bezpieczeństwo narodowe" realizowany na Wydziele Inżynierii Środowiska i Geodezji. - przedmiot zostanie uruchomiony po przekroczeniu dolnego limutu 15 osób, w przypadku braku spełnienia dolnego limitu wszyscy otrzymają żetony do rejestracji na moduł "Kultura, sztuka i tradycja regionu"

b) "Kultura, sztuka i tradycja regionu" jest to moduł prowadzony przez CKKU w ramach którego do wyboru są 3 przedmioty w osobnej rejestracji żetonowej. Zetony przydzielone zostaną po wyborze tego modułu.

2 tura i ostatnia dopisanie się do przedmiotu "Bezpieczeństwo narodowe" pod warunkiem spełnienia dolnego limitu.

zakończona
2019-11-16 05:20 - 2019-11-19 23:20
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
t1
Niezalogowany
...

Inżynieria Środowiska, niestacjonarne II st. sem 3 przedmioty hum. i społ., 19/20Lato I.IS.NM.03.19L-hum2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student wybiera dwa przedmioty:

Blok przedmiotów społecznych - jeden do wyboru

- Negocjacje w biznesie

- Komunikowanie społeczne i trening interpersonalny

Blok przedmiotów humanistycznych - jeden do wyboru

- Historia gospodarcza

- Etyka gospodarcza

Zasady ogólne rejestracji na przedmioty z wyboru:

1 tura - określenie zapotrzebowania. (w tej turze studenci określają jakimi przedmiotami są zainteresowani, w drugiej turze uruchomione zostaną tylko przedmioty, na które zapisało się najwięcej osób)

2 tura - rejestracja właściwa zgodnie z rozkładem zajęć (po pierwszej turze wybrane przedmioty zostają wyczyszczone z poprzednich wyborów. Należy zarejestrować się ponownie. - obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy" - limity grup nie będą przekraczane.

3 tura - rejestracja uzupełniająca. (dla studentów, którzy zrekrutowali się po zakończeniu 2 tury.)

Rejestracje są obowiązkowe i wynikają z programu studiów. Efektem braku rejestracji będzie skreślenie z listy studentów.

zakończona
2019-11-16 05:20 - 2019-11-19 23:20
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura - określenie zapotrzebowania
Niezalogowany

Inżynieria Środowiska niestac. I st. sem 6, 19/20Lato I.IS.Ni.06.19L-hum pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student wybiera jeden przedmiot

Zasady ogólne rejestracji na przedmioty z wyboru:

1 tura - określenie zapotrzebowania. (w tej turze studenci określają jakimi przedmiotami są zainteresowani, w drugiej turze uruchomione zostaną tylko przedmioty, na które zapisało się najwięcej osób)

2 tura - rejestracja właściwa zgodnie z rozkładem zajęć (po pierwszej turze wybrane przedmioty zostają wyczyszczone z poprzednich wyborów. Należy zarejestrować się ponownie. - obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy" - limity grup nie będą przekraczane.

3 tura - rejestracja uzupełniająca. (dla studentów, którzy zrekrutowali się po zakończeniu 2 tury.)

Rejestracje są obowiązkowe i wynikają z programu studiów. Efektem braku rejestracji będzie skreślenie z listy studentów.

zakończona
2019-11-22 05:20 - 2019-11-25 23:20
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura - określenie zapotrzebowania
Niezalogowany
...

Inżynieria Środowiska, stacj I st. sem 6, 19/20Lato I.IS.SI.06.19L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student wybiera przedmioty za minimum 4 ECTS (2 przedmioty)

Zasady ogólne rejestracji na przedmioty z wyboru:

1 tura - określenie zapotrzebowania. (w tej turze studenci określają jakimi przedmiotami są zainteresowani, w drugiej turze uruchomione zostaną tylko przedmioty, na które zapisało się najwięcej osób)

2 tura - rejestracja właściwa zgodnie z rozkładem zajęć (po pierwszej turze wybrane przedmioty zostają wyczyszczone z poprzednich wyborów. Należy zarejestrować się ponownie. - obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy" - limity grup nie będą przekraczane.

3 tura - rejestracja uzupełniająca. (dla studentów, którzy zrekrutowali się po zakończeniu 2 tury.)

Rejestracje są obowiązkowe i wynikają z programu studiów. Efektem braku rejestracji będzie skreślenie z listy studentów.

zakończona
2019-11-20 05:20 - 2019-11-23 23:20
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura - określenie zapotrzebowania
Niezalogowany

Inżynieria Środowiska stacj I st. sem 6, przedmioty humanistyczne i społeczne 19L I.IS.SI.06.19L-hum pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student wybiera dwa przedmioty (2 przedmioty)

Blok przedmiotów humanistycznych do wyboru - jeden przedmiot

1. Filozofia

2. Rozwój cywilizacji świata

Blok przedmiotów społecznych do wyboru - jeden przedmiot

1. Ekonomia

2. Socjologia

Zasady ogólne rejestracji na przedmioty z wyboru:

1 tura - określenie zapotrzebowania. (w tej turze studenci określają jakimi przedmiotami są zainteresowani, w drugiej turze uruchomione zostaną tylko przedmioty, na które zapisało się najwięcej osób)

2 tura - rejestracja właściwa zgodnie z rozkładem zajęć (po pierwszej turze wybrane przedmioty zostają wyczyszczone z poprzednich wyborów. Należy zarejestrować się ponownie. - obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy" - limity grup nie będą przekraczane.

3 tura - rejestracja uzupełniająca. (dla studentów, którzy zrekrutowali się po zakończeniu 2 tury.)

Rejestracje są obowiązkowe i wynikają z programu studiów. Efektem braku rejestracji będzie skreślenie z listy studentów.

zakończona
2019-11-21 05:20 - 2019-11-24 23:20
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura określenie zapotrzebowania
Niezalogowany
...

Inżynieria Środowiska, II st. przedmioty do wyboru, sem 1, 19/20Lato I.IS.SM.01.19L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szanowni studenci,

do rejestracji zapraszam studentów, którzy będą kontynuować kształcenie.

proszę o dokonanie wyboru przedmiotów w pierwszej turze wyboru.

Każdy student wybiera po cztery (4) przedmioty.

Zasady ogólne rejestracji na przedmioty z wyboru:

1 tura - określenie zapotrzebowania. (w tej turze studenci określają jakimi przedmiotami są zainteresowani, w drugiej turze uruchomione zostaną tylko przedmioty, na które zapisało się najwięcej osób)

2 tura - rejestracja właściwa zgodnie z rozkładem zajęć (po pierwszej turze wybrane przedmioty zostają wyczyszczone z poprzednich wyborów. Należy zarejestrować się ponownie. - obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy" - limity grup nie będą przekraczane.

3 tura - rejestracja uzupełniająca. (dla studentów, którzy zrekrutowali się po zakończeniu 2 tury.)

Rejestracje są obowiązkowe i wynikają z programu studiów. Efektem braku rejestracji będzie skreślenie z listy studentów.

Z poważaniem

zakończona
2019-11-16 05:20 - 2019-11-19 23:20
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura - określenie zapotrzebowania
Niezalogowany

Inżynieria Środowiska, II st. przedmioty do wyboru, sem. 3, 19/20Lato I.IS.SM.03.19L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szanowni studenci,

proszę o dokonanie wyboru przedmiotów w pierwszej turze wyboru.

Każdy student wybiera po pięć (5) przedmiotów.

Zasady ogólne rejestracji na przedmioty z wyboru:

1 tura - określenie zapotrzebowania. (w tej turze studenci określają jakimi przedmiotami są zainteresowani, w drugiej turze uruchomione zostaną tylko przedmioty, na które zapisało się najwięcej osób)

2 tura - rejestracja właściwa zgodnie z rozkładem zajęć (po pierwszej turze wybrane przedmioty zostają wyczyszczone z poprzednich wyborów. Należy zarejestrować się ponownie. - obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy" - limity grup nie będą przekraczane.

3 tura - rejestracja uzupełniająca. (dla studentów, którzy zrekrutowali się po zakończeniu 2 tury.)

Rejestracje są obowiązkowe i wynikają z programu studiów. Efektem braku rejestracji będzie skreślenie z listy studentów.

Z poważaniem

zakończona
2019-11-16 05:20 - 2019-11-19 23:20
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura - określenie zapotrzebowania
Niezalogowany
...

Architektura Krajobrazu,przedmioty do wyboru, 1 sem.mag 19/20L KAK.01.SM.KAKXX pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-11-07 00:00 - 2019-11-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany

Architektura Krajobrazu, przedmioty do wyboru, 3 sem.mag 19/20L KAK.03.SM.KAKXX pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-11-07 00:00 - 2019-11-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
...

Architektura Krajobrazu, przedmioty do wyboru, 6 sem. 19/20L KAK.06.SI.KAKXX pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-11-07 00:00 - 2019-11-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany

Architektura Krajobrazu, przedmioty do wyboru, 4 sem. 19/20L KAK.4L.SI.KAK.XX pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-10-12 00:00 - 2019-10-17 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
...

Gospodarka Przestrzenna, 6 sem. 19/20L - przedmioty do wyboru PGP.06.SI.IGPRX pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-11-09 00:00 - 2019-11-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany

Gospodarka Przestrzenna, 1 sem.mag. stacj. 19/20L - przedmioty do wyboru PGP.1s.SM.IGPRZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-11-09 00:00 - 2019-11-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
...

Gospodarka Przestrzenna, 2 sem.19/20L - przedmioty do wyboru PGP.2s.SI.IGPRZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-11-09 00:00 - 2019-11-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany

Gospodarka Przestrzenna, 3 sem.mag. stacj. 19/20L - przedmioty do wyboru PGP.3s.SM.IGPRX pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-11-09 00:00 - 2019-11-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
1 tura
Niezalogowany
...