Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR.I

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Geodezja, 5 semestr, przedmioty do wyboru, 21/22Z GKXZ.5s.SI.IGKGZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-05-04 00:00 - 2021-05-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Geodezja, 7 semestr, przedmioty do wyboru 21/22z GKY.07s.SI.IGKGX pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-05-04 00:00 - 2021-05-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Gospodarka Przestrzenna, geoinformacja, niestacj. II st, sem 2, 21/22Zima I.GP.NM.02-inf.21Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

student wybiera 4 przedmioty po jednym z bloku.

blok 1:

a. Gospodarowanie wodą opadową w terenach zurbanizowanych

b. Zarządzanie karierą

blok 2:

a. Cyfrowe dziedzictwo kulturowe

b. Programowanie w języku Python

blok 3:

a. Geomarketing

b. Żródła danych geoprzestrzennych

blok 4:

a. Mapy do celów projektowych

b. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem języka Python

zakończona
2021-05-21 05:05 - 2021-05-26 23:05
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
4
Niezalogowany
...

Gospodarka Przestrzenna, rozwój regionalny, niestacj. II st, sem 2, 21/22Zima I.GP.NM.02-roz.21Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

student wybiera 4 przedmioty po jednym z bloku.

blok 1:

a. Gospodarowanie wodą opadową w terenach zurbanizowanych

b. Zarządzanie karierą

blok 2:

a. Kataster technicznego uzbrojenia terenu

b. Mapy tematyczne

blok 3:

a. Konserwacja zabytków architektury

b. Monitoring środowiska/wody podziemne i powierzchniowe

blok 4:

a. Kształtowanie przestrzeni rolniczej

b. Podstawy gospodarowania wodą

zakończona
2021-05-20 05:05 - 2021-05-25 05:05
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
t1
4
Niezalogowany

Geodezja i Kartografia, st I st. sem 5, 21/22 Zima I.GiK.NI.05.21Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

studen wybiera 3 przedmioty

zakończona
2021-05-26 05:05 - 2021-05-30 23:55
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
3
Niezalogowany
...

Geodezja i Kartografia, st I st. sem 7, 21/22 Zima I.GiK.NI.07.21Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

stdent wybiera 3 przedmioty

zakończona
2021-05-26 05:05 - 2021-05-30 23:55
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
3
Niezalogowany

Inżynieria Środowiska, st. niestacjonarne I stopnia, 21/22Z, sem. 3 I.IS.NI.03.21Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Student wybiera 3 przedmioty

zakończona
2021-05-11 00:00 - 2021-05-18 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
3
Niezalogowany
...
zakończona
2021-05-20 05:59 - 2021-05-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
3
Niezalogowany

Inżynieria Środowiska, st. niestacjonarne I stopnia, 21/22 Z, sem. 5 I.IS.NI.05.21Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Student wybiera 3 przedmioty.

zakończona
2021-05-11 00:00 - 2021-05-18 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
3
Niezalogowany
...
zakończona
2021-05-20 05:09 - 2021-05-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura dodatkowa
3
Niezalogowany

Inżynieria Środowiska, niestac. I st., sem 7, 21/22 Zima I.IS.NI.07.21Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Student wybiera 1 przedmiot

zakończona
2021-05-11 00:00 - 2021-05-18 23:59
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...
zakończona
2021-05-20 05:09 - 2021-05-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

Inżynieria Środowiska, II st. specjalność do wyboru, sem 2, 21/22 Zima I.IS.SM.02.21Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

student wybiera specjalność

zakończona
2021-05-27 05:05 - 2021-06-02 23:55
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
decyzyjna
1
Niezalogowany
...

Architektura Krajobrazu, przedmioty do wyboru, 7 sem. 21/22Z KAK.07.SI.KAKXX pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-05-04 00:00 - 2021-05-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Architektura Krajobrazu,przedmioty do wyboru, 2 sem.mag 21/22Z KAK.2.SM.KAKXZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-05-04 00:00 - 2021-05-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Architektura Krajobrazu, przedmioty do wyboru, 3 sem. 21/22Z KAK.3.SI.KAKZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-05-04 00:00 - 2021-05-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Architektura Krajobrazu, przedmioty do wyboru, 5 sem, 21/22Z KAK.5s.SI.KAKXZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-05-04 00:00 - 2021-05-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Gospodarka Przestrzenna, 7 sem. 21/22 z, stacj. - przedmioty do wyboru PGP.07.SI.IGPRX pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-05-04 00:00 - 2021-05-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Gospodarka Przestrzenna, 2 sem.mag. stacj. 21/22z - przedmioty do wyboru PGP.2.SM.IGPRZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-05-04 00:00 - 2021-05-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Gospodarka Przestrzenna, 2 sem.mag. stacj. 21/22z - blok B - Rozwój regionalny PGP.2sB.SM.IGPRZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-05-04 00:00 - 2021-05-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Gospodarka Przestrzenna, 2 sem.mag. stacj. 21/22z - blok C - Geoinformacja PGP.2sC.SM.IGPRZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-05-04 00:00 - 2021-05-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Gospodarka Przestrzenna, 3 sem. 21/22z, stacj. - przedmioty do wyboru PGP.3.SI.IGPRZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-05-04 00:00 - 2021-05-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Gospodarka Przestrzenna, 5 sem. 21/22 z, stacj. - przedmioty do wyboru PGP.5s.SI.IGPRZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-05-04 00:00 - 2021-05-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...